K nejtradičnějším kusovým stavivům se rozhodně řadí pálené keramické bloky, ať už s dodatečným vnějším zateplením, nebo s integrovanou tepelnou izolací. Ale i další stavební materiály mají zajímavé vlastnosti, kterými se mohou pochlubit. Za pozornost jistě stojí beton, pórobeton, vápenopískové bloky a další sendvičové prvky, o kterých bude řeč dále. Objednat si lze i montovanou stavbu na bázi dřeva či betonu.

Pevné a přitom subtilní konstrukce se staví například z cihelných bloků Heluz (Heluz Family 2in1, Family nebo STI aj.) nebo keramických bloků Porotherm (Porotherm 50 Profi Dryfix, T Profi, 44 EKO+ Profi Dryfix aj.). Opomenout nelze pórobetonové stavební prvky Ytong (Ytong Lambda YQ, Universal aj.) pro jednovrstvé zdění s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi, z nichž lze stavět domy ve velmi úsporném i pasivním standardu bez dodatečného zateplení.

K výhodám keramických bloků POROTHERM patří rychlost zdění. Jednovrstvé cihlové zdivo představuje ekologicky čisté a technologicky správné řešení obvodových i vnitřních stěn rodinných domů (WIENERBERGER)

Proč jednovrstvé konstrukce?

Prioritou skladby zděných konstrukcí je vytvoření dostatečně pevné a stabilní nosné obálky budovy pokud možno v jedné stavební operaci. Všechny konstrukce však musí zajistit i tepelnou izolaci, ochranu před vlhkostí, hlukem a plameny. Důležitou roli v úsporách energie hraje také tepelněakumulační schopnost cihelného zdiva. Maximální koeficient prostupu tepla obvodovou stěnou u rodinného domu činí: U = 0,30 W/m2K, pro nízkoenergetické domy se doporučuje U = 0,25 W/m2K, pro pasivní domy U = 0,18 až 0,12 W/m2K.

Dutinové tvárnice jsou navrženy tak, aby kladly co největší odpor při prostupu tepla. Samotný cihlářský střep obsahuje množství jemných pórů (vznikají v procesu vypalování po vyhoření odlehčujících přísad), které rovněž brání přenosu tepla. Vzniku tepelných mostů zabraňuje i systém těsných svislých spojů – tzv. pero/drážka.

Trendy zdravého bydlení

Výrobky z přírodních surovin jsou vysoce hodnoceny i z ekologického a zdravotního hlediska. To posouvá pálenou keramiku (i pórobeton) do kategorie surovin vhodných pro tvorbu zdravého životního prostředí. Konstrukční systém ovlivňuje i tepelně-vlhkostní mikroklima, které každý člověk vnímá velmi rychle a intenzivně (teplo/chlad, vlhký vzduch/suchý vzduch), ale i ostatní druhy mikroklimatu (např. toxické), jejichž negativní účinky na lidský organismus se projevují dlouhodobě a téměř nepozorovatelně. Optimální relativní vlhkost vnitřního vzduchu činí 50 % ± 10 %. Samotný cihelný střep se vyznačuje nízkou přirozenou vlhkostí, neabsorbuje vlhkost ze vzduchu. To znamená, že i při vysoké vzdušné vlhkosti si pálená keramika zachovává své tepelnětechnické vlastnosti.


Také si přečtěte: Začínáme stavět dům: Základy a založení stavby

Proč broušené povrchy?

Od klasických cihelných bloků se ty broušené liší především vysokou přesností vodorovné ložné plochy. To umožňuje přesné zdění na tenkou spáru, což výrazně přispívá ke snižování tepelných úniků ve spárách. Výška maltového lože činí 1 mm místo obvyklých 12 mm. K dalším výhodám patří úspora malty až o 80 % a zjednodušení a zrychlení práce – tenkovrstvá malta se nanáší pomocí maltovacího vozíku. Do stavby se dostává minimum vody, tím se zkracují technologické pauzy, tenkovrstvá malta velmi rychle tvrdne a konstrukci tak lze plně zatížit do 48 hodin po zdění. Zdí se na speciální tenkovrstvé malty nebo zdicí pěny…

Sofistikovanější způsob zdění vyžaduje větší přesnost. Především je nutné dbát na perfektní založení stavby (dle stavbařů se každá odchylka tam „dole“ projeví v jejím násobku tam „nahoře“). Minimální spáry kromě snížení tepelných ztrát také zjednodušují nanášení fasádních i interiérových omítek a minimalizují vznik případných prasklin.

Speciální pěna (bezcementové tenkovrstvé lepidlo) pro lepení přesně broušených cihel

Cihla je správnou volbou

Ing. Jan LehečkaIng. Jan Lehečka, stavební firma Gostas

Výhody ucelených stavebních systémů spočívají v řešeních detailů, v návaznosti na budoucí řemesla, v eliminaci tepelných mostů atd. Naše firma vyzkoušela mnoho systémů a stavěla prakticky ze všeho, s čím zákazníci přišli. V roce 2002 jsme se rozhodli, že toto není správná cesta, a od té doby stavíme výhradně z pálených cihel. Všichni dnes sledují hlavně tepelný odpor konstrukce, ale naše zkušenosti velí vnímat i další parametry: tepelnou akumulaci materiálu, zvukovou izolaci, životnost, pevnost. Cihla je v tomto smyslu vynikajícím stavivem.

Speciální kusová staviva

Kromě základní bohaté nabídky keramických či betonových zdicích prvků najdete na trhu další systémy, vhodné pro určité speciální podmínky či požadavky.

Systém YTONG je určen pro kompletní řešení stavby od sklepa až po střechu. Jeho součástí jsou i schodišťové stupně ze stejného materiáluJedná se zejména o požadavky na vyšší pevnost, menší hmotnost konstrukce, menší tloušťku obvodových stěn, zvukoizolační vlastnosti, rychlou výstavbu atd. Jmenujme například tvárnice Liapor, systémy KMB Sendwix nebo Thermoblock. Díky vysoké objemové hmotnosti tyto prvky dosahují velké pevnosti v tlaku i vynikajících tepelněakumulačních a akustických vlastností i při menších tloušťkách nosných stěn.

Vápenopískové prvky jsou základem vícevrstvého zdicího systému KM Beta (+ zateplení + povrchové úpravy). Volitelná tloušťka zateplení pak určuje tepelnětechnické vlastnosti zdiva, a tudíž i celkový tepelný odpor stěn (hodnota U se pohybuje podle provedení od 0,35 do 0,14 W/m2K).

Ucelený systém vícevrstvých konstrukcí KMB Sendwix sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší skladbou zateplovací a obkladové vrstvy, potažmo i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Přednosti sendvičového řešení spočívají v jeho dokonalých tepelnětechnických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant volit podle konkrétních požadavků.

Beton v izolovaném obalu, to jsou stěnové dílce Super IZO a IZO plus. Liaporbetonové sendvičové tvárnice jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo. Základním materiálem pro výrobu dílců je mezerovitý liaporbeton, k němuž se přidává vložka z tvrzeného samozhášivého polystyrenu (styroporu). Spojením uvedených „ingrediencí“ vznikl lehký sendvičový blok, určený pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo tl. 300 mm.

Přednosti bílého zdiva

Ing. Daniel KozelIng. Daniel Kozel, společnost DK1

Po více než 20 letech stavění z pórobetonu Ytong je pro nás pořád stejně přitažlivý svými přednostmi, výhodami a vlastnostmi. Materiál je vhodný pro všechny běžné stavební konstrukce – zdivo, stropy, střechy, schodiště atd. Umožňuje využívat jednoduchá, ověřená a spolehlivá řešení i jistotu předvídatelných nákladů, kompletní systém se zárukami, servisem. Stavebník pak získá zděnou stavbu moderních parametrů. Pórobeton je ryze přírodní materiál, stavební prvky disponují vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi, v domě je příjemné, zdravé klima a dobrá akumulace. Výhodou je i minimalizace mokrého stavebního procesu, což urychluje výstavbu, snadná opracovatelnost s minimálním odpadem a snadné řešení nejrůznějších detailů.


Text: Petr Saulich | Foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem