Ve čtvrtém díle seriálu zachycujícího výstavbu roubenky Romana Fröhlicha v Jílovém u Držkova se budeme věnovat stavbě vnitřních příček a komína.

Základním stavebním materiálem roubenky je sice dřevo, ale naše stavba nepostrádá ani zděné části. Je to nejen z důvodů estetických, ale má to i praktické tepelněakumulační důvody s možností vést příčkami technické instalace.

Zděné příčky se nacházejí v přízemí a oddělují z jedné strany chodbu od kuchyně, z druhé strany chodbu od obývací místnosti a od koupelny. Příčky tak tvoří tři stěny koupelny, což v kombinaci se čtvrtou dřevěnou roubenou stěnou s oknem působí velmi zajímavě.

Materiál příček

Zděné příčky v roubence byly zhotoveny z broušených cihel Heluz Family 25. Velkou výhodou zděných příček je akumulace tepla a snadná možnost vést příčkami rozvody vody, elektřiny a odpadů. To je vítané zejména v koupelně, kde je instalací největší množství.Všechny vnitřní příčky v roubence jsou postaveny z broušených přesných cihelných bloků pero-drážka Heluz family 25. Tyto bloky jsou určeny pro zdivo tloušťky 250 mm a svými tepelněizolačními vlastnostmi jsou vhodné i pro konstrukce obvodových stěn.

Kromě cihelných bloků byly při stavbě příček využity také překlady nad dveřní otvory, u dveří do kuchyně, obývací místnosti a do koupelny.

S dodávkou bloků Heluz byla objednána i zakládací malta, což je zdicí malta určená pro založení první řady cihel. Cihly se staví na základovou desku, izolace proti radonu pod příčkou musí být hotová. První řada musí být rovinná, což se neobešlo bez vodováhy, teprve potom bylo možné nechat maltu zaschnout. Druhý den se pak dostavěla celá stěna, ale zakládací maltu nahradila lepicí pěna.

Souhrnná cena cihel a překladů činila celkem 19 000 Kč, v ceně materiálu je zahrnuta i zakládací malta a zdicí pěna.

Využití příček

Řekli jsme, že v roubence je výhodné použít zděné prvky k instalacím a rozvodům. V našem případě to bude rozvodná pojistková skříň a rozvody pro podlahové topení. Příčky v koupelně byly využity k ukotvení sanitárního zařízení (umyvadla, WC, odpadu, vody a elektriky).

Výběr komína

Majitel roubenky pan Fröhlich od samého počátku počítal v roubence s kachlovými kamny, což ovšem vyžadovalo adekvátní komín. Při průzkumu nabídky trhu nakonec padla volba na komín s keramickou vložkou a s pláštěm z lehkých tvárnic z mezerovitého betonu. Kritériem byla životnost, kvalita a cena.

V přísném konkurzu obstáli pouze dva výrobci, a to Schiedel a E-Trade, ostatní komíny neprošly v kritériích pevnosti ani životnosti. S přihlédnutím k vyšší kvalitě nadstřešní komínové části i ceně, která byla o 25 % nižší, si pan Fröhlich nakonec zvolil český komín E-Trade.

Komín českého výrobce E-Trade se skládá z keramické vložky, lehkých tvárnic a izolace.

Stavba komína

Komín se staví ze stavebnicových dílců na předem připravený základ (základ pro komín se staví při zhotovení obvodových základových pasů). Potom po dokončení hrubé stavby a podlahy je možné přistoupit ke stavbě komína.

Stavba probíhala tak, že ve smluvený den (do pěti dnů od objednávky) na staveniště přijeli dva pracovníci z firmy E-Trade a přivezli všechny komponenty, za necelých osm hodin komín stál a byl připravený k napojení na topidlo. Stavebník zároveň obdržel všechny potřebné dokumenty pro kolaudaci (mimo Revizní zprávy).

Zakládací prvek komína a první tvárnice s částí prostupu pro vybírací dvířka.

Stavby komínového tělesa

Na připravený základ nejprve pracovníci firmy instalovali zakládací prvek komína a první tvárnici, která je určena k osazení dvířek pro vybírání a vymetání sazí. Následovalo postupné skládání komínové stavebnice, sestávající z keramické šamotové vložky, vnějšího pláště z lehkých tvárnic a izolačních rohoží z minerální vaty.

Izolace vnějšího pláště z tvárnic a vnitřní keramické vložky je velice důležitá, protože zabraňuje nežádoucí kondenzaci vlhkosti v interiéru.

Jednotlivé dílce byly spojovány pomocí speciálních tmelů, kdy každý prvek – plášť i vnitřní vložka, měly svůj speciální tmel.

Svislé zámky v rozích každé tvárnice zajistí, že komín bude bez velkého úsilí rovný.

Nadstřešní část

Zhruba deset centimetrů pod prostupem střechou začali pracovníci na komín osazovat prvky z vysokopevnostního nenasákavého betonu. I tyto dílce mají systém svislých zámků, které kromě zamezení průniku vody umožnily pracovníkům postavit komín bez většího úsilí naprosto rovný. To je důležité ze statického hlediska a má vliv i na trvanlivost celého komína.

Komín tak nebylo třeba pracně dorovnávat jako při běžném zdění z cihel. Po instalaci posledního nadstřešního prvku zbývalo jen osadit betonovou krycí desku a nerezový ukončovací kužel.

Systém nadstřešních tvárnic je již z výroby upraven tak, že imituje zděný komín z cihel, ale odolnost a životnost nadstřešní části je prakticky neomezená. Komín díky tomu není třeba omítat, navíc hluboce probarvený nenasákavý beton vydrží desítky let bez výrazné změny odstínu.

Za osmimetrový komín pan Fröhlich zaplatil 17 274 Kč, za práci 5 000 Kč.

Seriál: Stavba roubenky - krok za krokem

1 Výběr pozemku, jednání s úřady, úprava terénu na parcele
2 Základová deska, inženýrské sítě
Izolace, první řada roubení
4 Komín, příčky, akumulační prvky, podlahové topení
5 Střecha – podbití, krytina a ­izolace, klempířské práce
6 Okna a dveře, štíty, dokončení ­interiéru, vyplňování spár a seřízení dilatace
7 Rozvody – elektřina, voda, odpady, sanita, zařízení interiéru
8 Stavba kamen, vytápění, nátěry
9 Exteriér – zpevněné povrchy, zahradní domek, parkovací stání

Text: Adam Krejčík, Foto: Archiv

logo MessengerPoslat Messengerem