K současným trendům v použití dřeva jako výchozí suroviny patří prefabrikované rodinné domy i vícepodlažní budovy. Tedy stavby na bázi sendvičových panelových konstrukcí a dalších variabilních skladeb obvodového pláště. Reprezentují montážně rychlé, lehké, úsporné, nízkoenergetické a dokonce pasivní domy.

Při stavbě trámových konstrukcí se zužitkovávají pouze celé kmeny, případně jen některé jejich části. Stromy ale mohou mít vrozené vady, bránící výrobě rozměrnějších dílů. Ekonomičtějším řešením je pak dělení dřevní hmoty na menší části a výroba nových, tzv. aglomerovaných materiálů na bázi dřeva. Zužitkuje se tak i dřevní odpad. Tvarovky a desky z pilin, hoblin, třísek, štěpků a speciálních pojiv v mnoha ohledech dokonce předčí masiv.

Kdo by v tomhle moderním domě s „visačkou“ Exklusiv hledal prapůvodní projekt značky Okal! Nízkoenergetická dvoupodlažní dřevostavba s náklady na vytápění 75 Kč/m2/rok (OKAL CZ).

Jednoduchá leporela

Trendem jsou kompletní konstrukce ze sendvičových panelů či dílců. Nejčastější skladbu tvoří difuzně uzavřený systém s parotěsnou fólií a difuzně otevřený – prodyšný – systém (parozábranu nahrazuje parobrzda, umožňující vodním parám procházet skrz skladbu na vnější povrch). Existuje zhruba 20 základních konstrukčních systémů s různými tepelnětechnickými parametry (MS Haus, Atrium, Novatop, Wood System, Okal CZ a bezpočet dalších). Většinou jde o typizované technologie a stavby na klíč, nabízejí se však i individuální projekty.

Garanci kvality dřevostavby zajišťuje certifikace a členství dodavatele v Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD). Právě z iniciativy asociace a Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského vznikl systém kontroly (dokument národní kvality, DNK) vycházející z praxe, norem a dodržování technologické kázně.

OKAL a jeho nástupci

Představoval jeden z prvních prototypů montovaných dřevostaveb tuzemské provenience. V éře nepříliš tvůrčího socialismu šlo o dostupné bydlení, spousta původních či porůznu přestavěných „pamětníků“ slouží dodnes. Třeba na tomto příkladu lze názorně demonstrovat, k jakým změnám došlo. Thermopasivní stěna Okal TIF s tloušťkou 34,6 cm v porovnání se srovnatelnými stavbami dokáže ušetřit až 60 % energie potřebné k vytápění. Tepelněizolační vlastnosti obv. stěny vyjadřuje hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,125 W/m²K. Přesvědčivým argumentem je roční potřeba tepla na vytápění domu Okal Exklusive zhruba 17 200 kWh (cca 75 Kč/m²/rok).

Dlouhověkost a nadčasovost 

„Vycházíme z dvou a půl tisíce základních typů, přesto každý klient od nás dostává individuálně řešený originál,“ vysvětluje vedoucí projekčního týmu Okal architektka Marie Ondrová. „S garancí kvality, pevné ceny, nízkoenergetických parametrů a rychlosti stavby.“ Domy sice v převážné míře vznikají v továrnách, kvalitu provedení a „duši“ jim ovšem dá jedině kvalitní řemeslo. Možná budete řešit dilema mezi katalogovým a individuálním projektem. Pak platí, že typizovaná stavba je ekonomicky výhodnější, kompletní projekt usnadňuje a urychluje jednání s úřady i s dodavatelem, pryč jsou jeho dětské bolesti a nabídka dává transparentní představu o finální podobě domu už ve fázi rozhodování.

Přesto může být, že si typovka nakonec „nesedne“ s konkrétním místem (např. problémy s orientací vůči světovým stranám) a pak je třeba počítat s úpravou projektu, se zdržením zakázky a s navýšením ceny díla. „Stavební procesy trpí degradací žádané kvality,“ pokračuje architektka Ondrová. „Dobří řemeslníci jsou vzácností. Systémově pojatá technologie s přípravou na výrobní lince a kompletací na staveništi vznik případných problémů významně eliminuje.“

Vitřní klima dřevostaveb

„…je v mnoha parametrech příznivější než u staveb zděných,“ tvrdí Ing. arch. Lukáš Pejsar z architektonického týmu 3AE. „Z hlediska uživatelského komfortu bych vyzdvihl třeba to, že stěny nejsou chladné, ale na dotek teplé, v interiéru cítíte vůni dřeva. Nespornou výhodou je i schopnost dřeva pohlcovat zvukové vibrace, v dřevostavbě nevzniká žádná ozvěna atd. Jako architekt bych z vlastní zkušenosti uvedl, že lidé v případě dřevostaveb řeší komplexní pohled na bydlení především z hlediska ekologie a zdraví. Navíc si každý pod uživatelským komfortem představuje něco jiného.“

Novatop systém

Ucelený stavební systém z velkoformátových lepených panelů, vyráběných z křížem vrstveného dřeva (CLT – cross laminated timber). Materiálem jsou vysušené smrkové lamely skládané do vrstev a slepené polyuretanovými lepidly. Jejich počet určuje celkovou tloušťku panelu. Vyznačují se vysokou pevností, stabilitou a mimořádnou statickou únosností, vzhledem k technologii sušení a lepení vykazují tvarovou stálost i při změnách vlhkosti. Výrobce nabízí efektivní řešení pro úsporné i pasivní dřevostavby, pro rodinné domy, pro rekonstrukce, přístavby, nadstavby apod.

Prefabrikované domy

Stupeň prefabrikace se nejvíce pohybuje v poměru 70 : 30 nebo 80 : 20 (70 % prvků vyrobí závod, 30 % se dokončí na staveništi). Na základovou desku s napojením na inženýrské sítě jsou montážní firmy schopny postavit svislé i vodorovné konstrukce, tedy celé obvodové stěny, stropy a střechy se střešními panely během jediného dne. Výhodou je rychlost, přesnost, daná tovární výrobou, a nezávislost na počasí. Přísnější normy dbají na dodržení výrobních a montážních postupů.

Kontakty: www.admd.cz, www.novatop-system.cz

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem