Do redakce nám často posíláte otázky, které se týkají stavebního práva. Tentokrát jste se ptali, jak je to s legalizací černé stavby.

DOTAZ

Před třemi lety jsem zakoupil rodinný dům. Do jeho příslušenství patřila hospodářská stavba o půdorysu 5 x 6 m, kterou teprve nyní napadl soused s tím, že jde o nepovolenou, tzv. „černou“ stavbu. Stavební úřad zahájil řízení o jejím odstranění, přičemž naznačoval, že bude muset zkoumat i možnost sankčního postihu za přestupek proti stavebnímu zákonu. Je to vůbec možné?

A. P., Vysočina 

ODPOVĚĎ

Povinnost uchovávat dokumentaci stavby Uvedený případ svědčí zejména o lehkomyslnosti při sjednávání kupních smluv, jejichž předmětem stavby jsou. Je přece samozřejmé, že každá stavba potřebuje ke své realizaci přivolení stavebního úřadu (obvykle sdělení k ohlášení či stavební povolení), nestanoví-li zákon jinak. Jako kupující si proto musím tyto okolnosti u kupovaných staveb ověřit.

Ostatně podle § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu jejího trvání dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady stavby se týkající. Mělo by být samozřejmostí, že tyto doklady předá prodávající novému nabyvateli stavby a naopak ze strany kupujícího je zcela legitimní tyto doklady při uzavírání kupní smlouvy požadovat.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Legalizace nepovolené stavby

Předmětná stavba zřejmě podléhala ohlášení stavebnímu úřadu (viz § 104 odst. 2 stavebního zákona). Zahájil-li stavební úřad řízení o jejím odstranění, zřejmě ohlášena ani jinak povolena nebyla (viz § 129 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona). Nepovolená stavba přitom zůstává nepovolenou do té doby, než o jejím osudu bude rozhodnuto příslušným stavebním úřadem. Právě proto je nyní vedeno řízení o odstranění, jehož výstupem může být i dodatečné povolení stavby.

Nepovolenost stavby tedy nezaniká uplynutím času. Podle § 178 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pak dopustí fyzická osoba přestupku mimo jiné tím, že provádí stavbu, kterou je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení. Dobrá zpráva pro Vás zní, že jelikož jste dotyčnou stavbu neprováděl, spáchání tohoto přestupku ve Vašem případě nepřichází v úvahu.

text: Jaroslav Recht, foto: Robert Žákovič

logo MessengerPoslat Messengerem