V porovnání se světem se většina tuzemských stavebníků stále drží při zemi a sází na zkušenosti předků. Jediný pořádný dům je pro ně zkrátka zděný dům.

Zděné objekty z pálených cihel dobře akumulují tepelnou energii. Masivní svislé i vodorovné konstrukce totiž zvládají regulaci příjmu a výdeje tepla, což garantuje vyrovnanou vnitřní teplotu v létě i v zimě. Cihelný obal domu je přitom dostatečně vzduchotěsný, budovy disponují výbornými akustickými parametry a dosahují vysokého stupně protipožární odolnosti. Není proto divu, že cihelné bloky stále patří k nejpoužívanějším stavebním „prvočinitelům".

Není třeba lžíce, fanka ani míchačka. Založení a nakonec i celá skladba stavebních konstrukcí se dnes spíše podobá montáži. S přesným zaměřením a maximálním dodržováním rovin, svislic, kolmic, úhlů...Cihly a cihelné výrobky

Dělí se podle tvaru a provedení, podle určení, váhy, barvy a také materiálu, z něhož se zhotovují. Základní kategorií je vnější (obvodové) zdivo, kde se používají cihly v tloušťce 365 až 490 mm, dále zdivo nosné - cihly v tloušťce 140 až 365 mm, sloužící především jako nosné vnitřní. Pro nenosné zdivo, tedy k výstavbě nenosných příček, se používají cihly 65 až 115 mm.

Cihelné výrobky musí splňovat normové parametry: rozměry (sleduje se rovinnost a rovnoběžnost ložných ploch), tvar a uspořádání zdicího prvku, směr otvorů v něm a poměrný objem těchto otvorů, dále objemovou hmotnost a pevnost v tlaku, tepelněizolační vlastnosti, trvanlivost, mrazuvzdornost a nasákavost, propustnost vodních par (difuzní odpor), přídržnost a mnohé další.

Potomstvo staré dobré cihly

Moderní generace Heluz

Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 50, určený pro nadstandardní jednovrstvé zdivo bez nutnosti zateplení. Rozměry 247 x 500 x 249 mm (spotřeba 16 ks/m² zdiva), v suchém stavu bez omítek dosahuje U = 0,14, s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm U = 0,15 m²K/W. Dodávají
se k ní i doplňky Heluz Family 50-K (247 x 500 x 249 mm) a Heluz Family 50-K-1/2 (125 x 500 x 249 mm). K nejprodávanějším (nejžádanějším) produktům patří HELUZ FAMILY 44 (247 x 440 x 249 mm), která svými tepelněizolačními vlastnostmi splňuje požadavky na NED stavby i bez zateplení. Hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,17 m²K/W je až o 55 % lepší, než činí požadavek normy (ta stanoví hodnotu 0,38 m²K/W). I k tomuto cihelnému bloku existují „doplňky" - Heluz Family 44-K (247 x 440 x 249 mm) a Heluz Family 44-K-1/2 (125 x 440 x 249 mm). A konečně se nabízí broušená cihla HELUZ FAMILY 38 s unikátní konstrukcí vzduchových komor, která kromě výše uvedených tepelněizolačních předností díky štíhlosti (247 x 380 x 249 mm) nabízí i více obytného prostoru. V suchém stavu bez omítek je součinitel prostupu tepla U = 0,24 m²K/W. I tento prvek má své doplňky v cihlách Heluz Family 38-K (247 x 380 x 249 mm) a Heluz Family 38-K-1/2 (125 x 380 x 249 mm).

Moderní generace Wienerberger

Zdicí bloky POROTHERM EKO+ Profi nebo EKO+ představují broušenou a klasickou variantu cihel, určených pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 a 400 mm. Díky specifické vnitřní konstrukci tyto bloky umožňují i prostup vodních par, což eliminuje nepříjemné vlhko uvnitř místností. POROTHERM 44 EKO+ (248 × 440 × 238 mm) dosahuje U = 0,22 m²K/W, váží asi 16,6 kg a spotřeba činí 16 ks/m² zdiva. K dispozici jsou i doplňkové cihly - poloviční, koncové a rohové. V porovnání s běžným zdivem tento prvek nabízí až o 40 % lepší tepelný odpor, speciální hluboký vroubek ve spojení „pero + drážka" umožnil zvýšení počtu vzduchových dutin a ztížení úniku tepla zdivem, nový tvar „děrování" v podobě obdélníků umožňuje lepší dělení cihel a snižuje ztráty při zdění i spotřebu malty, menší hmotnost pak usnadňuje manipulaci. Úspory energie nabízí POROTHERM i díky pilinám, které se při výrobě cihel přidávají do výrobní směsi. Piliny totiž zlepšují tepelněizolační vlastnosti cihel a zároveň snižují nároky na množství zemního plynu potřebného pro samotný výpal. Ve směsi tvoří piliny přibližně 25 % objemu. Při výpalu vyhoří a uvnitř cihelné masy vytvoří typické miniaturní dutinky se suchým vzduchem, který se chová jako izolant.

Kusová staviva pro svislé konstrukce v číslech a zkratkách

- prvky HD (high density) k použití v nechráněném zdivu a také prvky s objemovou hmotností za sucha větší než 1 000 kg/m³ používané v chráněném zdivu: plná cihla, plná cihla s prolisem, svisle děrované prvky...
- prvky LD (low density) s objemovou hmotností za sucha nejvýše 1 000 kg/m³, používané v omítaném zdivu - svisle děrované prvky s drážkou, s kanálky, s perem a drážkou, podélně děrované prvky atd.
- nové evropské normy dělí zdicí prvky na plné, vícevrstvé a děrované (svisle a vodorovně), přičemž svisle děrované mohou být s pravoúhlými nebo i s jinými než pravoúhlými dutinami
- cihly se označují také podle pevnosti v tlaku (např. P25 - číslo značí průměrnou pevnost v MPa), podle mrazuvzdornosti (např. M15 - odolají 15 zmrazovacím cyklům) atd.
- EKO v názvu pochází ze starořeckého „oikos" - dům, cihly jsou charakteristické vysokou hodnotou tepelného odporu. Místo původních kosočtvercových stojí v cestě průniku tepla dutiny obdélníkové, počet dutin se v cihle o šířce 44 cm zvýšil z původních 92 na 140
- na stavbu RD s plochou obvodových stěn 150 m2 je potřeba asi 2 400 kusů cihel

Přehled moderních stavebních prvků

Sortiment dvou výrobců nejprodávanějších cihelných produktů u nás (Wienerberger a Heluz) je natolik obsáhlý, že pouhé vyčíslení, natož specifikace komponentů cihelných systémů by zabraly spoustu místa. S tím si však zájemci jistě poradí sami, nejlépe přímo na stránkách www.wienerberger.cz a www.heluz.cz, kde lze najít i spoustu dalších užitečných informací. Podíváme se tedy jen na soudobé konstrukční „hity", tedy na cihelné bloky určené pro stavbu trendových nízkoenergetických (a pasivních) domů (viz rámeček výše).

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Místo malty tasená pistole

Jednou z možností zdění broušených cihel je lepení pomocí speciální polyuretanové pěny (bezcementové lepidlo) Heluz. Na ložnou spáru se v případě cihly do šířky 140 mm aplikační pistolí nanáší jeden pruh lepidla o průměru asi dva centimetry, pro širší zdivo dva pruhy, každý asi 5 cm od okraje cihly. Lepidlo lze aplikovat při teplotách až do -10 °C. Obdobným řešením je tvrdnoucí jednosložková zdicí pěna Porotherm Dryfix se zpracovatelností až do -5 °C. Vyrábí se i v inovované podobě a s lepšími statickými vlastnostmi pro aplikaci při výstavbě zdiva v suterénu. Vylepšenou pěnu poznáte na první pohled - místo původní bílé barvy má nově odstín terakoty.

text: Petr Saulich, foto: Jiří Vaníček a archiv

logo MessengerPoslat Messengerem