Materiál, který se zrodil z dokonalé symbiózy sádry s papírem, získal patent v USA před více než sto lety. Tenkrát určitě nikdo tušil, že vzniká nová a dokonalá stavební technologie.

Nesporné technické přednosti - rychlost montáže, flexibilita a snadná zpracovatelnost, nízká hmotnost, mnohostrannost využití i jednoduchá manipulace - přisoudily sádrokartonu jinak nehezký přívlastek „primitivní" materiál. Nejde však o pejorativum, ale spíše o klad. Se sádrokartonem se totiž dokáže úspěšně popasovat i naprostá většina domácích kutilů.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Sortiment a produkty

Montáž příček a předstěn sestává z několika základních kroků. Jedním z nich je přesné odměření a nařezání (nastříhání nůžkami na plech) vodorovných UW a svislých CW profilů.Jak sádra, tak i papír (vysokopevnostní karton) patří k ryze přírodním produktům, takže disponují vynikajícími biologickými a ekologickými vlastnostmi a výsledný produkt je bezezbytku recyklovatelný.

Tento materiál našel své opodstatnění a využití v novostavbách stejně jako při rekonstrukcích starších domů, při budování podkrovních prostor i půdních vestaveb. Jeho základem jsou Na podlaze a na stropě vyznačte přesné umístění budoucí příčky a profily přišroubujte k podlaze a ke stropu. Je vhodné použít speciální samořezné šrouby a natloukací hmoždinky pro sádrokarton.hy-gienicky nezávadné a nehořlavé desky tl. 12,5 mm (a 10, respektive 9,5 mm). Desky s šířkou 1 250 mm mají podélnou hranu, která se označuje „PRO" a usnadňuje montáž (odolnost proti praskání spár, jednodušší aplikace výztužné pásky a snadnější nanášení, rychlejší vysychání a menší spotřeba tmelu), desky s šířkou 600 mm mají podélnou hranu zaoblenou. Příčné hrany desek 1 250 x 2 000 mm jsou kolmo řezané zkosené, ostatní desky se dodávají s hranami kolmo řezanými.

Variace na jedno téma

K suché vnitřní výstavbě v místech s požadavkem na vyšší mechanické vlastnosti a menšími rozměry (kvůli dopravě nebo práci ve stísněných prostorách), zastanou funkci sádrokartonu sádrovláknité desky Rigidur. Mají rozměr 1 000 x 1 500 mm, váží 22,5 kg/ks a vyrábějí se ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad. Výhodou je jejich použití v exteriéru, třeba při podbíjení přesahu střechy či garážového přístřešku, neboť desky jsou hloubkově impregnované a odolávají vzdušné vlhkosti.

Při montáži se používá speciální lepidlo na spáry nebo na podlahy, k upevnění na dřevěné konstrukce pak samořezné vruty nebo šrouby. Povrchovou plochu je vhodné penetrovat a následně aplikovat finální nátěr, například fasádní barvu.

I tento materiál je zdravotně naprosto nezávadný a v souladu s příslušnými normami zařazený do skupiny materiálů stupně hořlavosti A - nehořlavé.

Sádrokartonové desky Rigips

■ deska stavební RB (A), „hobby", š = 1 250 mm, d = 2 000 (až 3 000) mm, hmotnost 21,8 kg/ks, šedý lícový karton, použití ve všech interiérech
■ deska impregnovaná RBI (H2), tytéž rozměry, hmotnost 23,2 kg/ks, zelený lícový karton, použití v interiérech s vyšší vlhkostí - koupelny, prádelny...
■ deska protipožární RF (DF), tytéž rozměry, hmotnost 26,3 kg/ks, růžový lícový karton, používá se v interiérech s požadavkem
na vyšší požární odolnost (max. dlouhodobé zatížení teplem na povrchu 40 oC)
■ deska protipožární impregnovaná RFI (DFH2) do prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí

Z montážních pravidel

■ Sádrokartonové konstrukce se montují po dokončení a potřebném vyschnutí mokrých stavebních procesů v interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek)
■ Vlhkost stěn a stropů má být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé
■ Montáž se doporučuje až po osazení oken a uzavření stavby proti povětrnostním vlivům
■ Opláštění se neprovádí v prostorách s trvale vysokou vlhkostí vzduchu
■ Uvnitř budovy je po skončení montáže desek potřeba zajistit dostatečné větrání
■ Desky by měly být minimálně 48 hodin v prostoru montáže kvůli vyrovnání jejich vlhkosti
■ Tmelení se smí provádět až v době, kdy se již neočekávají výrazné změny teploty a vlhkosti
■ Povrchové úpravy jsou přípustné pouze při teplotách v místnosti nad +5 °C

Profily

■ UW - vodorovné, k připevnění příčky na podlahu a strop
š = 50, 75 mm, d = 4 000 mm
■ CW - svislé (stojiny), vložené do UW profilů, nosné, k opláštění
š = 50, 75 mm, d = 2 750 mm
■ UD - obvodové k připevnění podhledu na navazující konstrukce
š = 30 mm, d = 3 000 mm
■ CD - profily podhledu, vložené do UD profilu, nosné, montážní
š = 60 mm, d = 4 000 mm

Dobrá rada

■ K nejčastějším prohřeškům patří absence předepsaných dilatačních spár, vytváření křížových spár a stejně tak průběžných spár v nadpraží oken a dveří, nesprávný rozestup svislých profilů nosné konstrukce, nedodržení stanovených roztečí a hloubky zapuštění šroubů a vrutů, nesprávná vzájemná návaznost příček, chybné napojení na konstrukce z jiných materiálů, nedokonalé vytmelení spár atd. Před praktickou aplikací materiálu si proto obstarejte a využijte odbornou literaturu. Třeba knihu Sádrokarton zvládneme sami - Pracovní postupy krok za krokem.

Mnohostranné použití sádrokartonu

Nejprve se na konstrukci připevní desky z jedné strany a po vyplnění vzniklé dutiny akustickou a tepelnou izolací se příčka zaklopí z druhé strany. Nezapomeňte na instalace uvnitř příčky.Ze sádrokartonu lze suchou cestou stavět nejrůznější interiérové konstrukce. Především příčky - nenosné stěny rozdělující prostor, které nenesou strop a lze je přemisťovat. Montují se z nich rovněž podhledy - lehké zavěšené konstrukce pod nosným stropem s možností vedení různých instalací, předsazené stěny - stavějí se například před stávající nosnou stěnu kvůli zlepšení akustických, tepelných Spoje jednotlivých SDK desek a prohlubně vrutů se přelepí výztužnou páskou a následně se nanese tmel pro konečnou úpravu. Ten se po zaschnutí přebrousí.a protipožárních parametrů a také šachtové stěny.

V dutém prostoru mezi původní stěnou a instalační příčkou se zpravidla vedou domovní instalace (elektro, voda, odpady). Sádrokarton se osvědčil i jako podkladový materiál pro lehké plovoucí a lehké sádrokartonové plovoucí podlahy. Spolehlivě plní funkci tzv. suché omítky - na stěnu se nalepí celé desky bez mokrého procesu omítání. V interiérech domů najdete i šikminy při podbíjení podkroví, ze sádrokartonu lze vytvořit římsy pro osvětlení, ohýbané konstrukce - fabiony, obloukové příčky a kopule.

Sádrokartonové dělicí stěny

Možností použití je mnoho. Od příček přes instalační stěny a mezibytové stěny až po náročné speciální konstrukce. V rodinných domech jde nejčastěji o dělicí stěny. Tyto konstrukce jsou nenosné, rozhodně to však neznamená, že na stěny nelze nic zavěšovat. Naopak, udrží běžné užitkové a ozdobné předměty stejně jako skříňky nábytku či dokonce kotle k ohřevu vody, zásobníky, topná tělesa apod. Běžné stěny mají požární odolnost 30 minut, použitím speciálních skladeb konstrukcí a desek lze docílit až 120 minut. Jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od přibližně 40 dB do 65 i více dB při odpovídající skladbě stěny.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

„Jednoduchá" stavebnice

K montáži se v praxi používají buď podkonstrukce z hraněného řeziva (hranoly a latě), ty ale vlivem proměnlivé vlhkosti podléhají objemovým změnám - kroutí se. Mnohem přesnější je systém nosných konstrukcí z ocelového tenkostěnného pozinkovaného plechu tl. 6 mm (tzv. profily). Orientačně se dělí na profily pro příčky a profily pro podhledy a obklady.

Sádrokartonové desky v domě se nejčastěji aplikují při rekonstrukcích, zejména při přestavbách podkroví pro obytné účely a s úpravami šikmých stěn těchto prostor. Sádrokartonový program je však mnohem obsáhlejší a variabilní. K nesporným výhodám mimo jiné patří naprosto rovný a hladký povrch, který lze po vytmelení spár dále libovolně upravovat (omítat, štukovat, malovat, tapetovat, obkládat).

Zavěšené stropy a podhledy

Montují se pomocí závěsů a drátů s oky. K přichycení roštů slouží stavěcí třmeny, ke vzájemnému spojování profilů pak spojky, rychlospojky, svorky, kotvy a další příslušenství. V sortimentu je i napojovací těsnění, výztužné pásky do tmelu, hliníkové a plastové profily, kovopapírové rohy, lemovací a osazovací profily. A hovoříme-li o uceleném systému, pak i připevňovací a spojovací prostředky. Tedy šrouby, vruty, natloukací nebo kovové hmoždinky, šroubové kotvy a dokonce obrazové háčky.

Samozřejmostí jsou izolace, tmely, lepidla a speciální sádrové omítky či malířské stěrky. Montáž a povrchová úprava příček, podhledů a podlah vyžaduje striktní dodržování a respektování technologických postupů. Jiný přístup v mnoha ohledech značí degradaci materiálu i systému jako celku.

Pravidlo opakovaného měření

Kromě dodržení rovinnosti a kvality povrchu musí stěna (ostatně i stropní podhled) zajistit také tepelnou a zvukovou izolaci, umožnit snadnou montáž instalací a rozvodů a také splňovat určitou únosnost při zavěšení předmětů. Rozhodně od takovéto příčky neočekávejte vlastnosti nosných konstrukcí (příčky slouží výhradně jako nenosné vnitřní konstrukce).

Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte neporušenost povrchu desek a hlavně jejich hran. Pokud plánujete použití sádrokartonu pro ohýbané profily, pak zvednutím desek prověřte také jejich pružnost. Pozor na nadměrnou vlhkost. Základním způsobem zpracování materiálu je řezání. Postačí k tomu tzv. výsuvný nůž, vedený podél hrany pravítka po lícové straně desky. Desku poté otočíte a lehkým úderem na její rub ji v místě řezu snadno zlomíte. Nesmíte ovšem zapomenout nožem oddělit i vrstvu kartonu na rubové straně. Následně je třeba hranu seříznout nožem (případně hoblíkem) pod úhlem zhruba 22,5o do 2/3 tloušťky desky.

Připravujete-li si materiál předem, neškodí očíslovat nebo jinak označit jednotlivé desky pro snadnější následnou montáž. Pečlivě tedy rozměřte (vícekrát) umístění otvorů pro elektrokrabice (pro tlačítka splachovačů, montážní dvířka a další prostupy). V případě kulatého otvoru se do materiálu zatlačí nebo ručně zavrtá prořezávač desek a pomocí něho se otvor vykrouží. Spolehlivě poslouží výkružní nástavec na vrtačku. Vzniklé otřepy na hranách je však potřeba ihned očistit ostrým nožem.

Montáž příčky

Materiál jednotka spotřeba
Sádrokartonová deska m2 2,0
Vodorovný profil UW m 0,8
Svislý profil CW m 1,9
Napojovací těsnění m 1,3
Samořezný šroub TN 3,5 x 25 mm ks 24
Natloukací hmoždinky ks 1,8
Spárovací tmel kg 0,6
Tmel pro konečnou úpravu kg 0,2
Výztužná páska m 1,6
Minerální vlna m2 1,0

Ticho tam za zdí

Před nanesením stěrky a finální úpravou povrchu se rohy zpevní speciálními hliníkovými lištami (ALU profily 25 x 25 mm).Jedním z požadavků na takovou příčku je její neprůzvučnost. Té docílíte jedině pomocí izolace, vložené mezi opláštění.

Samozřejmostí je přesná rozvaha vedení elektro a dalších rozvodů v dutině příčky tak, aby pokud možno co nejméně ovlivňovaly montáž izolačních desek. Dutinové konstrukce umí pohltit zvuk rozkmitáváním desek opláštění a zároveň ho pohlcovat právě díky vložené - nejlépe Příčky, podhledy, podlahy... Jasný a přesvědčivý důkaz univerzálnosti materiálu.minerální - izolaci. Při montáži příček je však nutné dodržet předepsané zásady (viz avizovaná knížka). Pokud chcete zlepšit zvukový útlum stávajících stěn, nabízí se řešení pomocí předsazených stěn ze sádrokartonu. S jejich pomocí docílíte útlumu vyššího až o 12 dB.

V daném případě je ovšem vhodné poradit se s odborníkem, který na místě posoudí okolní konstrukce a navrhne nejvhodnější způsob řešení. A pak už přichází na řadu kosmetické povrchové úpravy. Volíte mezi výmalbou, tapetami, keramickými obklady. Povrch desek, prohlubně po vrutech a hlavně spáry mezi jednotlivými deskami a mezery v koutech a ve stycích tedy musíte řádně „zamaskovat". K tomu slouží speciální hmoty a tmely. Podle struktury se dělí na práškové spárovací a pastové tmely pro finální úpravu. K vyztužení se používají skelné či samolepicí výztužné pásky.

Připevňování sádrokartonových desek

Sádrokartonové desky■ používají se samořezné šrouby typu TN
■ hloubka zašroubování do kovové podkonstrukce (např. CD nebo CW profilu) přes profil musí být minimálně 10 mm
■ je nutné dodržovat správnou míru zapuštění hlavy šroubů pod úroveň lícového kartonu
■ minimální vzdálenost šroubů od hrany desky: originální podélná hrana (obalená papírem) - 10 mm, řezaná hrana - 15 mm
■ maximální vzájemná vzdálenost šroubů: opláštění šikmin a podhledů - 170 mm, opláštění svislých ploch - 250 mm

Můj dům doporučuje

Otevřené spáry desek u řezaných hran je vhodné napenetrovat, popřípadě navlhčit. Sníží se tím nasákavost sádry ve spáře a následně se zabrání propadání tmelu. Rovněž se docílí pevnějšího spoje. Vnější rohy, nároží příček, ostění oken a další místa se zpevňují ochrannými rohovými ALU profily 25 x 25 mm. Profil se vloží do spárovacího tmelu, vyrovná se a vytlačený tmel se uhladí. Po zaschnutí se nároží ještě jednou přestěrkuje. ALU profil lze připevnit i „nasucho" pomocí ocelových sponek s následným přetmelením a přebroušením.

Takový jeden m2

K nejčastějším dotazům budoucích stavebníků patří správný (nebo alespoň orientační) výpočet potřebného materiálu. Kolik desek, kolik profilů, hmoždinek, tmelu... Byť jde v podstatě o velmi jednoduchou matematiku se školními početními úkony - sčítáním, násobením a dělením - v každém případě jde o finanční prostředky. Výrobce proto nabízí orientační tabulky. Zde je jedna z nich:

text: Petr Saulich, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem