Při rekonstrukci staršího objektu často úprava dispozice znamená mnohem víc než nový vnější vzhled. Moderní výstavba se dnes orientuje převážně na otevřené prostory, přesto je v domě spousta míst „definovaných“ stěnami. Při stavbě nových příček se nejčastěji používají cihly, bloky, příčkovky a tvárnice, nebo se staví celistvé stěny z betonu či lehkých sendvičových konstrukcí.

Všechny stěny uvnitř budov, ať už nosné nebo nenosné, kromě plnění statických, akustických, protipožárních apod. úkolů funkčně rozdělují prostor. Příčky nemusí splňovat požadavky únosnosti (musí však unést sama sebe a případně tíhu zařizovacích předmětů). Při rekonstrukci je však důležitá jejich hmotnost (nová příčka nesmí nadměrně zatížit stávající strop), proto jsou žádoucí vylehčené konstrukce.

Zděné příčky 

Pro zděné příčky se používají dutinové cihelné příčkovky či pórobetonové příčkové bloky. Umožňují vytvořit příčku o tloušťce pouhých 50 mm, spojují odolnost a pevnost s velkou trvanlivostí.

Pokud jde o tepelněizolační vlastnosti, těmi je nutné zabývat se jedině v případě, oddělují-li prostory s různými teplotními a vlhkostními parametry. U klasických zděných příček, které oddělují vytápěné a nevytápěné místnosti, je třeba řešit i jejich zateplení.

Cihelné bloky Heluz AKU pro konstrukce s vyššími nároky na zvukovou izolaci. K vysokým hodnotám vzduchové neprůzvučnosti je třeba přičíst i kýžený akustický komfort.

Dobrý tip

Pokud nejde o příčku lehkou (např. SDK atd.), je na místě přizvat statika. Někdy se totiž i nosná zeď může tvářit na první pohled jako příčka. Nebo naopak příčka, která nemá primárně nosnou funkci, může v celém systému plnit určitou roli a vynášet například část stropu či další příčky v podlaží. Po jejím vybourání pak může dojít k prohnutí stropu a popraskání podlahy v patře. Mohou se objevit praskliny v omítkách stropů, a pokud situaci špatně odhadnete, může v nejhorším případě dojít ke statickému narušení celé stavby. Již ve fázi přípravy projektu je nutno posoudit, zda a v jakém rozsahu je možné do stávající dispozice zasahovat.

Montované příčky

Jde o sendvičové konstrukce a monolitické příčky. Montované stěny se nejčastěji zhotovují z OSB desek (to zejména v dřevostavbách) a ze sádrokartonu. Jejich výhodou je rychlá výstavba a suchá technologie. V suché vnitřní výstavbě v místech s většími mechanickými nároky (vyšší únosnost) zastanou funkci sádrokartonu také sádrovláknité desky. Využít je lze i ve vlhkých místnostech. Stejně jako sádrokarton se pak vyznačují snadnou instalací, odolností, dobře izolují a snesou vysoké zatížení.

OSB desky (z anglického Oriented Strand Board), jsou vyrobeny unikátní technologií lepení. Využívají přirozené vlastnosti dřeva, ale zároveň se vyhýbají jeho negativům, zejména tvorbě suků, prasklin a třísek. Dosahují vynikajících hodnot v pevnosti ohybu, tlaku i tahu. OSB desky se standardně vyrábějí v tloušťce 12, 15, 18 nebo 22 mm v různých formátech. Designové řešení nabízí Clickwall panely (systém pero a drážka), vyznačující se jednoduchou instalací a údržbou (bezespárové řešení). Vnější, omyvatelná vrstva je odolná proti poškrábání. Panel se skládá z vnějších vrstev z dekorativního melaminového papíru a z vnitřní MDF desky.

Všestranný sádrokarton

Pravděpodobně nejvíce se při rekonstrukcích, zejména v podkroví, aplikují montované příčky sádrokartonové (SDK). Nesporné technické přednosti – rychlost montáže, flexibilita a snadná zpracovatelnost, nízká hmotnost i jednoduchá manipulace – totiž přisoudily komponentu přívlastek „všestranný materiál“. Sádra, stejně jako vysokopevnostní karton, navíc patří k ryze přírodním ekologickým produktům se snadnou recyklovatelností.

Laik se v bohatém sortimentu může kromě jiného snadno orientovat i podle barvy. Kupříkladu existují zelené impregnované desky do vlhkých provozů (koupelny), červené protipožární (se skelnou výztuží v jádře) s vyšší požární odolností a dále desky modré akustické s vysokou zvukoizolační schopností. Jednoznačnou výhodou sádrokartonových příček je nízká hmotnost (asi 30 až 70 kg/m2 oproti cihelné příčce s hmotností asi 200 až 300 kg/m2).

Sádrokartonové desky

V nosných konstrukcích se osvědčil mechanicky velmi odolný RigiStabil a stejný typ ActivAir s efektem čištění vzduchu. Praktické i velmi efektní využití v interiéru najdou i obloukové flexibilní desky se skelnou výztuží Glasroc F Riflex či protipožární desky Glasroc F Ridurit. Doslova revolucí je Rigips Habito (hmotnost 12 kg/m2), nová sádrokartonová deska s extrémní pevností, s vysokou mechanickou odolností a únosností, do níž lze kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání a bez hmoždinek (únosnost desky je 25 kg na jeden kotevní bod při použití běžného vrutu Ø 5 mm). Nabídku rozšiřuje i pestrý sortiment SDK desek Knauf – RED Piano, RED Green, Diamant, Topas, Massibauplatte, Silentboard či Drystar Board.

Další uplatnění sádrokartonu

Ze sádrokartonu se rovněž montují instalační příčky, podhledy, předsazené nebo šachtové stěny, lehké plovoucí a lehké sádrokartonové podlahy. K montáži se v praxi používají buď podkonstrukce z hraněného řeziva (hranoly a latě), mnohem přesnější, praktičtější a tudíž i používanější je systém nosných konstrukcí z ocelového tenkostěnného pozinkovaného plechu tl. 6 mm (tzv. profilů). Pro zvukovou izolaci stěn je výhodná foukaná izolace, aplikovaná výhradně suchou cestou, známá a rozšířená je rovněž minerální izolace, zlepšující akustické i protipožární parametry až o desítky procent.

Habito – sádrokartonová deska s extrémní pevností k montáži stěn a příček s vysokou mechanickou odolností a únosností (Rigips)

Stěny z tvrzeného skla

Sklo v dělicích příčkách se zabydlelo už poměrně dávno. Do moderní architektury se dnes vrací i v „retro“ prvcích, skleněných dutých cihlách známých jako luxfery. Ty byly typické pro domy z třicátých let minulého století. Lze z nich vystavět dělicí příčku s vynikajícími akustickými parametry, která zároveň propouští světlo, což je v šatnách, koupelnách nebo na chodbách často žádoucí. Z barevných kostek se dá rozehrát působivá hra, proto výrobci luxfer nabízejí pestré barevné spektrum komponentů. Skleněné stavebnice se mohou spojovat pomocí malty na spáru standardní šířky, efektnější je tenkovrstvé zdění lepidlem.

Víte, že...

- Luxfery se vyrábějí svařením (lepením) dvou výlisků v tl. 80 mm (nejběžnější čtvercový formát má rozměry 190 x 190 x 60–80 cm, obdélníkové tvárnice měří 240 x 115 x 80 mm);
- Tvárnice mohou být čiré nebo barevné, průhledné čiré, neprůhledné pískované, vzorované, hladké, metalické a s dalšími povrchovými úpravami;
- Podle typu luxfery propouštějí od 5 do téměř 90 % světla;
- Vzduchová komora (dutina) dává tvárnici téměř tytéž hodnoty tepelné izolace jako oknu s izolačním dvojsklem, stěny garantují zvukovou izolaci 40–45 dB

Hliníkový posuvný systém Premium se dvěma kolejnicemi vedle sebe, vhodný pro skleněné i dřevěně dveře. Lze kombinovat i s fixním křídlem. Moderní řešení „příčky“ (JAP)

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem