Jestliže typ a tvar střechy spolu s krytinou tvoří architektonické ztvárnění stavebního díla, jeho konstrukční řešení musí obstát v prověrce funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti. 

Odolnost střešního pláště ovlivňuje nejen pečlivý výběr materiálů, ale především kvalitní návrh a praktická montáž včetně všech detailů. Vlastnosti střechy udává skladba střešního souvrství, zejména izolačních vrstev a krytiny. Neméně důležité jsou pak i odvodnění a bezpečnostní prvky. Součet těchto ukazatelů určuje obranyschopnost a životnost střechy i budovy jako celku.

Nejzranitelnější část domu

K hlavním kritériím kvalitního střešního pláště patří dostatečný tepelný odpor, zvukověizolační vlastnosti a spolehlivá ochrana proti vodě ve všech jejích skupenstvích. Důležité jsou i dispoziční ukazatele, vycházející ze záměru plnohodnotného a maximálně komfortního využití podstřešního prostoru. Je nutné zohlednit také místní klimatické vlivy. Volba typu střechy se více méně „omezuje“ na dvě základní a u nás nejrozšířenější varianty – střechy šikmé a ploché (rovné). Celkový vzhled střechy, tedy i domu, záleží na představě i na finančních možnostech investora, na invenci a tvůrčích schopnostech architekta, na rázu okolní krajiny, charakteru okolní zástavby a regulativech měst a obcí.

U konstrukcí šikmých střech stále ještě dominuje dřevo či komponenty na jeho bázi. Existují však praxí prověřené, rychlé a kvalitní realizace montovaných šikmých střech z pórobetonových a z keramických střešních dílců.

Co nabízí plochá střecha

Kromě estetického pojetí projektu skýtá především jedinečnou možnost rozšíření celkové užitné plochy či zeleně bez záboru pozemku. Při správném projektování a kvalitní řemeslné práci s použitím moderních technologií a materiálů rozhodně neplatí názor, že právě tento typ zastřešení dřív či později přinese spoustu problémů zejména s odvodněním, s odklízením sněhu, tedy s vlhkostí.

Plochá (zejména rovná) střecha je také ideálním místem k instalaci nejrůznějších zařízení. Ať už jde o fotovoltaiku, solární panely, klimatizační jednotky, tepelné čerpadlo, zásobník vody apod. Ploché střechy mohou být řešeny jako pochůzné, určené pro trvalejší pohyb osob (střešní terasy), nebo nepochůzné, na něž se vstupuje jen v případě údržby nebo opravy.

Oblíbené jsou tzv. vegetační střechy, kde rostliny kromě jiného fungují také jako zahradní čistička vzduchu a lapač prachu a souvrství se chová jako velmi efektivní zvuková a protipožární izolace.

2. díl seriálu zaměřený za šikmé střechy najdete zde.

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv redakce a firem

logo MessengerPoslat Messengerem