Ve většině projektů architekti řeší splnění normou požadované hodnoty tepelné izolace s důrazem na pohledovou, estetickou stránku navrhované stavby. Důležité jsou přitom nejen tloušťky obvodových zdí, ale i řešení tepelných mostů v dalších kritických částech konstrukce – třeba na balkonech a lodžiích. Špičková vakuová izolace Optim-R  od společnosti Kingspan Izolace tyto problémy řeší s vysokou účinností a – ve srovnání s jinými izolačními materiály – pouze zanedbatelnou tloušťkou izolantu.