Při běžném provozu domácnosti vzniká mnoho tepelné energie, která odchází nevyužita. Díky rekuperačním jednotkám však můžete tuto odpadní či zbytkovou energii podchytit a recyklovat.