Topná sezona je za námi a to je ten pravý čas, kdy je třeba prohlédnout celý topný systém a případné vady odstranit. Jedině tak získáte jistotu, že příští zimu strávíte v teple a pohodě. 

Kotel a všechny části topného systému celou zimu věrně sloužily, proto si zaslouží důkladnou údržbu a péči. Čeká vás vyčištění komína, kontrola topeniště nebo servisní prohlídka plynového kotle. Topný systém se tak dostane do požadované kondice, ale navíc můžete v následující topné sezoně i ušetřit náklady na vytápění. Stoprocentně platí, že pouze čistá a správně seřízená topná soustava udrží spotřebu paliva v přijatelných mezích a navíc má zásadní vliv na delší životnost všech prvků topného zařízení.

S kontrolou kotle nečekejte na poslední chvíli, ani ji neodkládejte na další sezonu. Těsně před zahájením nové topné sezony mohou být všichni technici zadáni. Zanedbanou údržbou riskujete problém v době, kdy budete teplo doma nejvíce potřebovat.

Efektivita a bezpečnost

Pokud je ve vaší domácnosti hlavním zdrojem tepla plynový kotel, nezapomeňte na jeho každoroční servisní prohlídku. Je důležitá zvláště u kondenzačních plynových kotlů, protože pracují správně pouze s odborně seřízeným spalováním. Servisní technik kotel prohlédne, pečlivě vyčistí a seřídí práci hořáků a zapalování do optimálního stavu. Pouze seřízený kotel zaručí, že příští sezonu neprotopíte víc, než je třeba.

Navíc je servisní prohlídka otázkou vaší bezpečnosti, protože zejména u kotlů s otevřenou spalovací komorou hrozí v bytech problémy s výměnou vzduchu a odtahem spalin. Nedostatečná výměna vzduchu může mít fatální následky v podobě otravy oxidem uhelnatým.

Vážné komplikace pro obyvatele domů i bytů mohou nastat i při výměně starých oken za nová. Těsnější okna často změní proudění a výměnu vzduchu v místnosti natolik, že se může váš plynový kotel tzv. začít „dusit“ a spalování nebude probíhat tak, jak má. I proto raději využijte služeb revizního technika plynových spotřebičů, který navrhne vhodné řešení v souladu s normami a platnými předpisy.

Kontrola všech důležitých systémových okruhů plynových kotlů se dnes provádí pomocí speciálního diagnostického programu, podobně jako u současných automobilů (BAXI)

Revize plynového kotle

Každoroční revize plynového kotle není úkon na pár minut, ale vyžaduje jak čas, tak i odborné znalosti. Pro vaši představu vyjmenujeme jen některé ze základních úkonů, které musí servisní technik na spotřebiči provést: seřízení expanzní nádoby, očista a kontrola funkce automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu, demontáž, očištění a kontrola plynového hořáku, vyčištění trysek, elektrod a primárního výměníku.

Revizní technik rovněž z celé spalovací komory vysaje prach. Ještě před uzavřením spalovací komory seřídí vzdálenost elektrod a prověří, není-li poškozena izolace kabelů k elektrodám. U kotlů s věčným plamenem musí vyčistit a seřídit tzv. pilotní hořák. Očista se týká také ventilátoru. Je-li zanesen nečistotami, je nutné přiměřeným způsobem očistit oběhové kolo, zkontrolovat těsnost hadiček, zbavit je kondenzátu a usazenin a zkontrolovat seřízení manostatu.

U kotlů s ohřevem teplé užitkové vody, zejména v oblastech s tvrdou vodou, technik provede odvápnění sekundárního výměníku. Musí také rozebrat trojcestný ventil a vyčistit jeho vnitřní části. Je nutné zkontrolovat těsnost všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí, zejména těsnost připojení vedení plynu, vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části, provést nastavení výkonu kotle, zkontrolovat činnost a funkce zapalování, zhášení celého zařízení, tedy ovládacích a bezpečnostních prvků. Velmi důležitá je i kontrola odtahu spalin analyzátorem.

Kontrole musí být podrobena také elektroinstalace (např. izolace, nevisí-li někde volné kabely atd.). To platí i pro primární výměník a části oběhového čerpadla.

Nakonec technik vystaví protokol s výčtem všech úkonů, které na vašem kotli provedl.

Pozor na tah v komíně

Provoz plynových kotlů vyžaduje čisté komínové průduchy a odpovídající tah komína. Mnoha neštěstím můžete zabránit, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Vaší povinností je zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů.

Zeptali jsme se...

Je revize plynových kotlů v domácnostech povinná?

Odpovídá: Karel Fischer, technický poradce plynových kotlů BAXI:

Karel Fischer, technický poradce plynových kotlů BAXIVyhláška 85/1978 Sb. předepisuje povinnost pravidelných revizí plynového zařízení především organizacím. Vedle vstupní revize je nutná také provozní revize, provedená každé tři roky odborně proškoleným revizním technikem. Organizace musí zajistit i pravidelnou roční kontrolu spotřebiče, většinou pověřeným zaměstnancem. Orientace zákona na organizace by ale rozhodně neměla znamenat, že v domácnostech zůstanou plynové spotřebiče bez kontroly. Proto i soukromým osobám se doporučuje provádět bezpečnostní revize po 3 letech a každoroční servisní prohlídky zařízení. Revizní zprávu si totiž může vyžádat i pojišťovna a pravidelné prohlídky jsou často podmínkou prodloužené záruky od výrobce spotřebiče.

Text: Adam Krejčík, Foto: Archiv

logo MessengerPoslat Messengerem