Zima je pro každou střechu zatěžkávací zkouškou, která se může podepsat na jejím stavu. Proto jakmile se oteplí a takzvaně oschnou meze, střechu důkladně zkontrolujte.

Kritickým místem je například oplechování komínů, průchody televizních antén a další klempířské prvky, ale také střešní okna či vikýře. I okapy a svody byste měli prohlédnout a vyčistit, jinak se snadno dočkáte nepříjemného zatékání. Následně se ve vlhkých místech vyskytne plíseň, která spolehlivě znehodnotí zateplení a po delší době i krovy.

U šikmých taškových střech doporučuji alespoň opticky zkontrolovat, zda tašky a hřebenáče nejsou poškozené, rozbité například od mrazu nebo vichřice a zda pevně drží na svém místě. Případné opravy není radno odkládat, protože dešťová voda by vám mohla připravit nepříjemné překvapení.

Mechanické poškození tašek

Samotná krytina praskne vlivem mrazu jen výjimečně, vyniká totiž vysokou mrazuvzdorností. Podle technické normy by měla např. betonová krytina vydržet nejméně 25 cyklů. Proto se tolik zdůrazňuje dostatečné odvětrání střechy – aby tašky hlavně v zimním období byly vlhké co nejméně. Častější je poškození mechanické, způsobené například neopatrným pohybem po střeše (stoupat se doporučuje jen na místa, kde leží taška na lati a je podepřená). Výměna poškozených střešních tašek je samozřejmě možná, ale je potřeba zejména u starších střech ověřit, zda je na trhu dostupný stejný typ tašek, v dostatečném množství a shodné povrchové úpravě jako ty původní.

Klempířské prvky a střešní okna

Při revizi střechy nezapomínejte ani na klempířské prvky, prostory kolem komínů, vikýřů a střešních oken. Veškeré oplechování musí pevně držet na svém místě a bezpečně plnit svoji funkci. Nevynechejte ani zatmelení kolem spojů hran plechu s komínem a zdí. Může se stát, že po pár letech izolační tmel zatvrdne, popraská a netěsní. Nefunkční tmel proto odstraňte, místo vyčistěte a znovu zatmelte.

Pokud je třeba, vyčistěte plechy za komínem, vikýřem, nebo střešním oknem, aby mohla odtékat voda. Prohlédněte nátěry střešních oken. Do jarní revize střechy patří kontrola klempířských prvků úžlabí, pochozích lávek a hromosvodů.

Myslete na další zimu a už na jaře zkontrolujte nebo nainstalujte protisněhové doplňky – například trubkové sněholamy (HPI-CZ)

Revize plochých střech

Oproti klasické sedlové střeše vyžadují ploché střechy mnohem pečlivější údržbu, protože se na nich sníh v zimě drží delší dobu a také pomaleji odtává. Proto se při jarní kontrole soustřeďte zejména na vodotěsnost. Velmi důkladně prohlédněte všechny prostory přímo pod střechou a ujistěte se, zda někde nezatéká nebo v minulosti nezatékalo – to poznáte podle map a fleků na stropě či na stěnách. Údržba plochých střech i odhalování míst zatékání je obecně složitější než u šikmých střech. Také oprava plochých střech je náročnější, provádí se pomocí asfaltových pásů nebo hydroizolačních fólií. Tyto práce byste ale měli raději svěřit odborné firmě, abyste byli i nadále chráněni zárukou.

Výměna poškozené tašky

Při jakémkoliv zásahu do střešního pláště raději přizvěte pokrývače a nechte tuto práci na něm. Pokud však jde jen o výměnu několika tašek, které jsou dobře přístupné, můžete si s tím poradit i sami (betonové tašky se mohou ve svislém směru po sobě posunovat). Nejdříve zasuňte tašku nad poškozenou taškou po lati směrem nahoru. Potom tašku, pokud není přikotvena, uvolněte a pootočením kolem svislé osy (aby závěs tašky obešel střešní lať) ji vytáhněte ven.

Novou tašku nasaďte opačným postupem a vysunutou tašku vraťte zpět na místo. Problém může nastat, jsou-li všechny tašky přikotveny k latím. Pak postupně uvolněte všechny tašky od hřebene až k poškozené tašce a po její výměně za novou opět všechny připevněte směrem k hřebeni. To však již vyžaduje dost zručnosti a zkušeností a navíc byste při tom mohli poškodit i ostatní části střechy, a proto složitější údržbu raději nechte odborníkům. U střech v záruce navíc hrozí, že při neodborné manipulaci o záruku přijdete.

Nezapomeňte na okapy

Po zimě pečlivě zkontrolujte také žlaby a dešťové svody, zda jsou v pořádku a zda spoje správně těsní. Pokud nejsou průchodné, okamžitě je vyčistěte, a to včetně mřížek a odtoků. Při kontrole dejte pozor zejména na prohnuté žlaby, pokřivené nosné háky či těsnost jednotlivých dílů. U starších pozinkovaných okapů je dobré dát pozor na případnou korozi a u plastových prověřte, zda během minulé zimy nepopraskaly.

Tip proti listí a nečistotám

Když už máte okapy vyčištěné, neváhejte investovat několik stokorun. Do okapů vsaďte ochranu proti listí a nečistotám v podobě válcových nebo plochých plastových mřížek. Určitě se to vyplatí! Běžný metr mřížky stojí asi padesátikorunu. Ještě lepší je válcová podélně prostřižená mřížka – listí z ní vítr snadno sfoukne a díky prostřihu se mřížka do okapů lépe nasazuje. Do horního otvoru dešťového svodu se vkládá speciální mřížka z plastu nebo mědi, která zaručí, že listí nenapadá do svodu a nezanese jej.Když už máte okapy vyčištěné, neváhejte investovat několik stokorun. Do okapů vsaďte ochranu proti listí a nečistotám v podobě válcových nebo plochých plastových mřížek. Určitě se to vyplatí! Běžný metr mřížky stojí asi padesátikorunu. Ještě lepší je válcová podélně prostřižená mřížka – listí z ní vítr snadno sfoukne a díky prostřihu se mřížka do okapů lépe nasazuje. Do horního otvoru dešťového svodu se vkládá speciální mřížka z plastu nebo mědi, která zaručí, že listí nenapadá do svodu a nezanese jej.

Text: Adam Krejčík, Foto: Archiv

logo MessengerPoslat Messengerem