Při stavbě domu se jistě setkáte s požadavkem stavebního úřadu na likvidaci dešťové vody na pozemku stavby vsakováním. Naše ukázka nabízí snadné a efektivní řešení.

Vsakování lze řešit pomocí podzemních instalací vsakovacích bloků, kde se voda při dešti akumuluje a následně vsakuje do podloží. Vsakovací galerie se navrhují podle velikosti odvodňované plochy a schopnosti zeminy vsakovat vodu – koeficientu filtrace zeminy. Hodnotu koeficientu filtrace zjistíte z hydrogeologického posudku. Do odvodňované plochy započítáváme vodu ze střech a zpevněných ploch, jako jsou příjezdové cesty, terasy, chodníky. Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti a výšce podzemní vody.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Vsakovací bloky X-Box (Ronn Water Management) mají nosnost 600 kN/m2, což spolehlivě unese i nákladní auto. Pro běžné použití si vystačíte se standardními bloky X-Box SP s únosností 300–350 kN/m2. Vsakovací bloky jsou výškově modifikované od 100 do 600 mm, což umožňuje snadněji se přizpůsobit geologickým podmínkám. Např. při zvýšené hladině podzemní vody stačí použít vsakovací boxy vysoké 30 cm.

Systém je dobré doplnit čisticími boxy a pomocí geotextilie vytvořit dodatečný filtr proti zanášení. Návrh vsakovacího systému je dobré nechat na odborné firmě, ale na chalupě nebo na chatě si s instalací poradíte sami.

1) Nářadí, materiál a pomůcky, které budete potřebovat 2) Nízká hmotnost vsakovacích bloků usnadňuje manipulaci 3) Vykopejte dostatečně velkou jámu a srovnejte dno. Při horším vsakovacím koeficientu zeminy lze dno vyplnit kamenivem frakce 4–16 mm v tloušťce 200 mm.
4) Přiveďte přívodní potrubí (navazující na okapy) 5) Na dno a boky výkopu rozprostřete geotextilii (200 g/m2) k obalení vsakovacích bloků. Bloky lze zabalit i předem vedle jámy. 6) Osaďte vsakovací bloky
7) Bloky napojte na přívodní potrubí. Potrubí vložte do předem připraveného otvoru, nebo si otvor vyřízněte pilkou. 8) Bloky zabalte do geotextilie s překrytím minimálně 30 cm, u větších galerií minimálně 50 cm. 9) Jámu zasypejte původní zeminou hutněnou po vrstvách. Pokud se po zasypané jámě bude chodit, tloušťka vrstvy zeminy je min. 20 cm, pro pojezd aut 60–80 cm a nákladních aut 1 m.

text: Stojan Černodrinski, foto: RONN

logo MessengerPoslat Messengerem