Aktuální situace na trhu s energiemi směřuje investory stále více k energetické soběstačnosti v maximální možné míře. Jednou z cest je využívání sluneční energie skrze termické solární systémy. Výrobce tepelné technologie De Dietrich nabízí hned několik řešení

Na úvod je potřeba zmínit rozdíl mezi fotovoltaickou a termickou solární technologií. Zatímco u fotovoltaiky se pomocí solárních panelů mění sluneční energie na elektrickou, v případě termických panelů dochází v jejich konstrukci působením slunečních paprsků k ohřevu speciální teplonosné nemrznoucí kapaliny. Získané teplo je poté pomocí oběhového čerpadla dále ve výměníku předáno užitkové, popř. topné vodě. Termické solární panely tedy volíme v případě, kdy chceme sluneční energii využít výhradně k ohřevu teplé vody nebo částečně také k topení. Pro termiku navíc hovoří výrazně vyšší účinnost solárních kolektorů (možnost použití plošně menších panelů) a také ekologický faktor z pohledu jejich celkové recyklace.

Inisol Uno Ambiance

Společnost De Dietrich nabízí ve svém solárním programu nejen samotné termické kolektory pro montáž na střechu, terasu, zem či zabudování do konstrukce střechy, ale také další součásti těchto solárních systému, jakými jsou např. ohřívače a v nabídce je rovněž komplexní řešení v podobě ucelených systémů solárního ohřevu vody s případnou podporou vytápění. Příkladem může být termický solární systém De Dietrich INISOL, který nabízí nepřeberné množství kombinací. Nejčastěji se jedná o systémovou kombinaci solárních kolektorů Inisol DH se solárním zásobníkem Inisol Uno o různém objemu, který může být doplněn elektrickou topnou patronou, nebo druhým výměníkem pro připojení např. plynového kondenzačního kotle. Ten nahřívá užitkovou vodu v případě nepříznivých slunečních podmínek. Zmíněný systém v kombinaci s vhodným solárním regulátorem a dalšími komponenty lze pak využít nejen na ohřev užitkové vody, ale například i pro podporu vytápění (tzv. předehřev topné vody) nebo ohřev vody v bazénu u rodinného domu. Další možnou a designově povedenou variantou je spojení solárního systému Inisol s kondenzačním kotlem De Dietrich Twineo s integrovaným solárním zásobníkem a kompletní solární regulací. V tomto případě se jedná o konstrukčně zajímavé řešení, kdy je solární pole připojeno přímo do kondenzačního kotle (obr. TWINEO).

Inisol Twineo

Na podobném principu funguje i systém Dietrisol Modulens, který kombinuje solární systém Dietrisol PRO se stacionárním kondenzačním kotlem De Dietrich Modulens. Integrovaný solární zásobník, který může být umístěn pod kotlem nebo vedle něj, umožňuje poté jednoduché připojení solárního pole. Samotný kondenzační kotel Modulens je pak díky regulaci Diematic iSystem schopen řídit až tři topné okruhy. Moderní technologii těchto solárních systémů De Dietrich lze dnes kombinovat i s tepelným čerpadlem, např. u modelu De Dietrich Strateo. Správná volba termického solárního systému je dána odborným výpočtem a případně konzultací s dodavatelem. Investor by také neměl v celkovém finančním rozpočtu opomenout možnost využití dotace v rámci programu „Nová zelená úsporám“, která může být v případě montáže termického solárního systému v rozpětí 45 - 60 000 Kč. Společnost BDR Thermea, která zastupuje značku De Dietrich na našem trhu, nabízí podobný program termických solárních systémů i v případě italského výrobce BAXI. 

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem