Řešíte zdroj tepla pro svůj dům? Pro snadnější rozhodování vám přinášíme stručné odpovědi na důležité otázky spojené s tepelnými čerpadly.

Tepelné čerpadlo především patří mezi univerzální zdroje energie. Ať už máte prvorepublikovou vilu, rodinný dům, bytový dům nebo nízkoenergetickou stavbu, vždy je k dispozici vhodné tepelné čerpadlo s požadovaným výkonem, které zvládne dům podle potřeby vytopit nebo ochladit, a navíc vždy zajistí horkou vodu v koupelně.

První a nejdůležitější volbou je výběr typu čerpadla. Podle způsobu získávání tepla se dělí na systémy voda/voda, země/voda, vzduch/ voda a vzduch/vzduch. Při volbě musíte zvážit řadu faktorů – vhodnost použití v dané budově, místní podmínky (např. dostupnost vody/vrtu, nebo prostor pro položení zemního kolektoru), dobu instalace a samozřejmě i cenu. Konkrétní typ proto vybírejte ve spolupráci s odborníky. Nejoblíbenější volbou posledních let, zvláště pokud čerpadlo používáte i pro ohřev teplé užitkové vody, jsou tepelná čerpadla vzduch/voda, která nabízejí ideální poměr cena/výkon.

Výkon čerpadla

Pro volbu správné jednotky jsou důležité informace o samotné stavbě. Stěžejní z hlediska výkonu je tepelná ztráta objektu, kterou například u nových budov najdete na energetickém štítku. Podle tepelné ztráty se určí základní výkon jednotky pro vytápění, a následně se zohlední další okolnosti – např. ohřev teplé užitkové vody, vytápění bazénu, v létě chlazení atd. a proč se zaměřujeme na tepelnou ztrátu? Je to logické – dům se ztrátou 10 kW čerpadlem o výkonu 7 kW zkrátka nevytopíte.

U starších budov často dokumentace chybí, ovšem i v tomto případě se lze k stěžejním informacím dostat. Například Panasonic zdarma nabízí software Aquarea Designer, který umožňuje provést výpočet s využitím základních údajů (obytná plocha nebo stáří objektu, obestavěný prostor v m3, plocha oken, obvodové zdivo – materiál, složení atd., typ zastřešení…).

Kompaktní vnitřní systémová jednotka HMTM 250/50 společně s tepelnými čerpadly vzduch/ voda zajišťuje vytápění, ohřev vody či chlazení (DZD NIBE)

Parametry čerpadla

Při výběru čerpadla je určující nominální výkon jednotky, ten současně udává maximální výkon jednotky při přesně stanovených podmínkách – venkovní teplotě a teplotě topné vody. V průběhu roku se samozřejmě mění teplota vzduchu, a tím dochází ke změně parametrů, i když příkon zůstává stejný.

V nabídce významných značek ale najdete čerpadla zvlášť navržená pro vysoký výkon, která sice mají menší efektivitu, ale můžete je nasadit i v horských podmínkách. Dalšími důležitými parametry jsou topné faktory COP a EER, které udávají účinnost čerpadla v režimech topení, resp. chlazení. Topný faktor COP uvádí, kolikrát více energie systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie za určitých, výrobcem přesně stanovených ideálních podmínek.

Pozor, u jednotlivých výrobců či typů se tyto podmínky liší, někteří mají tendenci je „idealizovat“, proto ve vlastním zájmu vždy podrobně sledujte technické informace konkrétního výrobku!

Také čtěte: Tepelné čerpadlo: Vyplatí se, či nikoli?

Celoroční provoz

Z hlediska celoročního provozu jsou pro uživatele mnohem zajímavější a důležitější parametry zvané SCOP (průměrný sezonní topný faktor) a SEER. Jedná se o výpočet z celoroční produkce tepla (při standardizovaných provozních a klimatických podmínkách), který zahrnuje změny podmínek (venkovních teplot) v průběhu celého roku. Podle evropské směrnice ovšem mohou výrobci pracovat s mezními hodnotami v rozpětí od -2 °C do -10 °C. SCOP se tedy může mezi modely o stejném příkonu lišit podle toho, jakou hodnotu pro měření výrobce zvolil.

Prodejce by vám měl být tedy schopen poskytnout informaci o tom, jakou teplotu topné vody garantuje a při jaké venkovní teplotě měření proběhlo. Obvykle se jedná o teploty 0 °C, -5 °C nebo -10 °C.

Příklad umístění vnitřní systémové jednotky NIBE VVM 225 v interiéru. Tato jednotka společně s tepelnými čerpadly vytváří kompletní systém pro vytápění, teplou vodu či ohřev vody v bazénu

Ovládání a regulace

Při nákupu se zajímejte o to, jakým způsobem je regulována rychlost průtokového čerpadla. Tedy kolik rychlostí je možné nastavit, či zda je například použito kontinuální měření s automatickou regulací. Automatická regulace ovlivňuje rychlost proudění kapaliny v trubkách a zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a přesné udržování teplot v místnostech.

Čerpadla se liší i řadou přidaných funkcí. Ty sice zvyšují cenu, ale významně zlepšují uživatelský komfort. Jde zejména o týdenní programovací časovače, noční režim, automatický restart při výpadku proudu, dálkové ovládání, možnosti napojení na systém chytrého domu, monitoring přes internet apod.

Abeceda tepelných čerpadel: 1. část - 2. část

Nízké provozní náklady

Nízké provozní náklady vycházejí ze samotného principu tepelného čerpadla, kdy venkovní jednotka odebírá energii okolnímu prostření (vzduchu, vodě) a převádí ji prostřednictvím hydraulického modulu do topného systému. Tepelné čerpadlo, které je poháněno elektrickou energií, dokáže z venkovního prostředí odebrat energii v řádu několikanásobku svého příkonu. Jak je tepelné čerpadlo v tomto ohledu účinné, udává výše zmíněný faktor COP.

Navíc pro provoz čerpadla se tradičně využívají zvýhodněné tarify elektrické energie (D56d), kdy elektřinu v nízkém tarifu můžete odebírat až 22 hodin. Ve srovnání s elektrickými přímotopy (tarif D45d – 20 hodin) mají tepelná čerpadla nižší cenu za kWh i delší dobu využití tarifu. V praxi tak můžete dosáhnout až 2,5krát nižších ročních provozních nákladů než např. u přímotopů.

Uživatelský komfort

Výše nákladů na provoz čerpadla je srovnatelná s vytápěním hnědým uhlím nebo štěpkou. Na rozdíl od těchto systémů však nemusíte doplňovat palivo – byť by to bylo jednou za den – což majitelé jistě ocení.

Montáž tepelného čerpadla IVT AIR X 90 typu vzduch/voda s topným faktorem SCOP 4,65 je snadná a jeho provoz je opravdu tichý (53 dB), takže o něm ani nebudete vědět

S podporou státu
Topné systémy s tepelným čerpadlem patří obecně z hlediska pořizovacích nákladů mezi ty dražší. Jedná se ovšem o vysoce energeticky účinná řešení, s minimální ekologickou zátěží okolí, a navíc levným provozem. Díky této kombinaci patří mezi státem podporované zdroje vytápění a pro pořízení systému tepelného čerpadla lze využít různé dotační programy (např. Zelená úsporám, kotlíková dotace apod.). V ČR jsou pro vytápění nejvíce používána tepelná čerpadla vzduch/voda pro jejich ideální poměr výkon/cena. Systémy voda/voda a země/voda jsou používány v omezené míře kvůli nutnosti hloubit vrt nebo položit zemní kolektor, což logicky navyšuje pořizovací cenu. Vyplatí se zejména v určitých lokalitách, kde jsou výhodné přírodní podmínky (teplota spodní vody, složení geologického podloží atd.).


Související článek: Tepelná čerpadla umí topit i chladit

Text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem