Spodní část budovy, takzvaný sokl, patří k nejvíce exponovaným a namáhaným částem domu.