Spodní část budovy, takzvaný sokl, patří k nejvíce exponovaným a namáhaným částem domu.

Finální úprava soklu za použití nalepených klinkerových pásků.Soklovou částí se rozumí místo, kde na sebe navazuje nadzemní stěna a základy domu. Tato spodní část domu je celoročně atakována vodou; kromě dešťové vody je to i voda z tajícího sněhu a tzv. voda odstřikující. A právě úkolem je tuto vlhkost nepustit dál do fasády či zdiva. Kromě vlhkosti zde působí i chlad, takže v extrémních případech může docházet až k promrzání vnitřní části obvodového zdiva, kondenzaci vlhkosti a tvorbě plísní, zejména v koutech interiéru. Také těmto problémům by měl sokl zabránit, musí být ale dobře zaizolován, aby nedošlo k vytvoření tepelného mostu.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

V současné době se sokl zatepluje deskami z extrudovaného polystyrenu XPS.Čím izolovat

V současné době se sokl zatepluje deskami z extrudovaného polystyrenu XPS. Tento materiál má totiž na rozdíl od běžných fasádních polystyrenů menší nasákavost, větší pevnost a lepší součinitel tepelné vodivosti. Polystyreny XPS jsou opatřeny systémem pero/drážka, na sokl se lepí a nakonec se povrchově upravují hydroizolačním nátěrem. Další variantou jsou speciální soklové desky z expandovaného polystyrenu, který vyniká minimální nasákavostí a vysokou pevností v tlaku. Tyto desky mají rovnou hranu a jejich povrch tvoří speciální vaflová struktura, takže se nemusí chránit dodatečnou hydroizolací. Na našem trhu se setkáte například s materiály XPS SYNTHOS 30, XPS STYRODUR 3035 CS, Isover EPS SOKL, Isover EPS SOKL 3000, Isover EPS Perimetr či s drenážní deskou Isover EPS DD Universal.

Kontrola rovinnosti fasádního povrchu, který musí být rovnoběžný s izolací soklu.Postup zateplení

Izolace soklu domu by měla být provedena minimálně 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Její tloušťka bývá zhruba o 2 až 3 centimetry menší, než je tloušťka zateplení obvodového zdiva, ale nikdy ne menší než 10 cm. Postup zateplení soklu je stejný jako u kontaktně zateplované fasády. Důležité však je, aby se používaly odpovídající lepicí stěrky, desky se lepily celoplošně a během lepení byly důkladně na podklad i na sebe přitlačeny. Po nalepení se desky kotví talířovými hmoždinkami, potom je třeba na povrchu vytvořit armovací vrstvu s vloženou sklotextilní síťovinou. Jakmile tato vrstva vyzraje, nanáší se penetrační nátěr a zhotoví se vnější pohledová vrstva.

text: Adam Krejčík, foto: Jiří Vaníček a archiv

logo MessengerPoslat Messengerem