Vápenopískové zdicí prvky VAPIS vynikají několika přednostmi. Například svou vysokou pevností a objemovou hmotností, což umožňují pevné krystalické vazby křemíku a vápníku mezi zrnky písku, jejichž základní charakteristikou je především stálost. Vysoká objemová hmotnost prvků zaručuje rovněž akustické a tepelně akumulační vlastnosti zdiva a právě o těch zvukově izolačních bychom se chtěli zmínit podrobněji.