Vápenopískové zdicí systémy VAPIS jsou na českém trhu osm let a výrazně přispěly k rozšíření tohoto stavebního materiálu. Díky příznivým vlastnostem se staví z vápenopísku stále více staveb. 

(Komerční prezentace)

VAPIS je zdicí materiál z přírodních surovin na bázi pevných krystalických vazeb oxidu křemičitého s hydroxidem vápenatým, skládající se z jemného křemičitého písku (cca 92 %), nehašeného vápna (cca 5 %) a vody (cca 3 %). Nepřidávají se žádné další látky. Vysoká pevnost cihel (až P30) umožňuje výrazné snížení tloušťky zdiva, charakteristická pevnost zdiva se pohybuje okolo 14 MPa. Nejběžnější tloušťka nosných stěn pro rodinné domy do tří podlaží je 175 mm, pro bytové domy do pěti podlaží pak 200 až 240 mm. Tato skutečnost je naprosto rozhodujícím parametrem při výběru nosné konstrukce u bytových staveb. Zisky užitné (prodejní) plochy dosahují desítek m² na jednom bytovém objektu; při dnešních cenách za 1 m² bytu (např. v Praze přes 40 000 Kč) se jedná o obrovské částky, které hovoří jednoznačně pro vápenopísek.

Ecocity Malešice – první energeticky pasivní obytný areál v ČR (VAPIS)

Zvuková izolace

VAPIS splní požadavky na váženou stavební neprůzvučnost pro obvodové, mezibytové a mezipokojové stěny již v minimálních tloušťkách zdiva a s dostatečnou rezervou. Vzduchová neprůzvučnost vápenopískového zdiva roste úměrně s jeho objemovou hmotností, ta je u příslušných prvků VAPIS záměrně nejvyšší na trhu. Například zdivo tloušťky 24 cm při objemové hmotnosti 2000 kg/m³ dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R’w = 55–56 dB a splňuje tak s velkou rezervou požadavek normy ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci pro mezibytové stěny (53 dB).

Obytný soubor Štěrboholy – 21 řadových rodinných domů ve třech řadách (VAPIS)

Tepelná akumulace

Vila Pod Altánem – unikátní energeticky pasivní stavba (VAPIS)Stěna z vápenopískových kvádrů VAPIS má výbornou schopnost akumulovat teplo, což je dáno její velkou specifickou tepelnou kapacitou a objemovou hmotností. Ve spojení se silnou tepelnou izolací z venkovní strany, která udržuje teplotu vápenopískové stěny v celé tloušťce téměř na hladině vnitřní prostorové teploty, je docíleno vysoké hodnoty tepelné akumulace celé obvodové stěny.

Tepelnou akumulaci obvodové konstrukce lze popsat pomocí relaxační doby, tedy doby vychládání objektu. Nadstandardní tepelná izolace (běžně v tloušťkách 14–30 cm) ve spojení s tepelnou akumulací zajistí příjemné mikroklima a snížení spotřeb energií za vytápění i nižší pořizovací cenu topného systému. Náklady na vytápění jsou sníženy i díky zkrácení topné sezóny, neboť tepelné zisky od slunce zdivo výborně akumuluje a přitom nedochází k přehřívání vzduchu v interiéru. Vápenopísková cihla rovněž funguje jako přirozený regulátor vlhkosti vzduchu.

Přesnost zdění a rychlost výstavby

Díky milimetrové přesnosti cihel a aplikaci tenkovrstvé zdicí malty se urychlí a zjednoduší nejen samotná hrubá stavba, ale urychlí se také dokončovací práce, jako jsou pokládka obkladů a jiných finálních povrchů, realizace schodišť, dále montáž otvorových výplní, instalace domovních rozvodů atd. Přesnost a rovinnost stěn znamená také značné úspory omítkových směsí a snazší práci při omítání stěn. Rychlost výstavby patří k zásadním kritériím, která rozhodují o ceně celé stavby. Pro menší stavby jsou preferovány standardní ruční formáty (25x25 cm), u větších staveb doporučujeme strojní zdění VAPIS QUADRO pomocí minijeřábu (bloky 50x50 cm). I s ručními formáty lze díky přesnému zdění dosáhnout značných časových úspor, ale teprve použitím bloků VAPIS QUADRO s minijeřábem se rychlost zdění zvýší až na 4 m²/h. V jednom záběru se osazuje 0,5 m² zdiva, a to bez vysoké fyzické zátěže pracovníků, minijeřáb zvedá bloky až do výšky 4,5 m.

Rezidence Krásné Počernice – 4 bytové objekty v třídě energetické náročnosti A (VAPIS)

Vápenopískové bloky VAPIS QUADRO

Bloky VAPIS QUADRO se vyrábějí v tloušťkách 115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm. Základním formátem systému jsou bloky 1/1 (50x50 cm), ty tvoří cca 90 % zdiva. Další doplňkové formáty 3/4, 1/2 a 1/4 umožňují zmenšit zdicí modul. Zdění je možné v základním rastru 12,5 cm, ovšem díky vyrovnávacím cihlám, které jsou vyráběny ve výškách 5, 7, 10, 12 a 15 cm pro každou tloušťku stěny, je možné dosáhnout libovolného délkového a výškového modulu prakticky bez řezání. Pro zamezení tepelného mostu od základové desky se u pasivních staveb používají izolační vyrovnávací cihly IZO s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi.

Důležitým prvkem je rovněž zpracování kladečských listů ke každé stěně. Tyto spárořezy zpracuje výrobce na základě výkresové dokumentace, čímž je přesně vykalkulováno požadované množství materiálu a minimalizován stavební prořez.

Nízkoenergetický bytový bům Luxor, Beroun (VAPIS)

Bloky s integrovaným elektrokanálky

Variantou k systému VAPIS QUADRO jsou bloky VAPIS QUADRO E s průchozími kanálky pro vedení elektroinstalací. Odpadá tak provádění drážek a jejich následné nahazování, při kterém se do zdiva vnáší další stavební voda, zůstává jednotný podklad pro tenkovrstvé omítky. Kanálky ve zdivu představují snížení vážené stavební neprůzvučnosti o zhruba 1 dB, proto nacházejí uplatnění hlavně v objektech, kde nejsou kladeny na akustiku enormní požadavky.

V současné době je možné pořídit bloky VAPIS s elektrokanálky nikoliv již jen v rámci systému zdění s minijeřábem QUADRO-E, ale již i v celém sortimentu tloušťěk zdiva pro ruční zdění.

Na závěr

Díky zajímavým vlastnostem si našel vápenopísek své místo na trhu i v České republice, přestože historicky zde dominovaly jiné zdicí materiály. A i přes vzrůstající stavebnětechnické požadavky splňuje vápenopískové zdivo kombinaci parametrů, které již nemůže jednovrstvá konstrukce dosáhnout.

Text: Martin Suchý, technický poradce firmy VAPIS stavební hmoty, s. r. o.

Foto: Archiv firmy VAPIS stavební hmoty, s. r. o.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem