Pro letošní sezónu byla navržena zcela nová kategorie plošných dlažeb. Jedná se o velmi atraktivní a žádané velkoformátové dlažby. Řada XL zahrnuje šest rozměrově různých desek, které lze spolu vzájemně kombinovat a vytvářet zajímavé sestavy.

Velkoformátové dlažby XLTyto XL formáty vycházejí ze stávajících povrchů plošných dlažeb – mají hladký, vymývaný a tryskaný povrch. Jednotlivé skladebnosti lze postavit jak na kombinaci formátů, tak na kombinaci barev v rámci jednoho povrchu. Vytvořené sestavy nejlépe vyniknou na větších plochách, jako jsou okolí obchodních center, náměstí či zpevněné plochy poblíž bytových domů apod. Své využití a místo si tyto dlažby najdou i v soukromém sektoru.

Jednotlivé skladebnosti lze postavit jak na kombinaci formátů, tak na kombinaci barev v rámci jednoho povrchu.Kombinací větších a menších desek lze vytvořit zajímavé sestavy i pro plochy v okolí rodinných domů. Velký výběr formátů, povrchů a barev umožňuje jejich využití pro téměř jakýkoliv architektonický záměr. Obrovskou výhodou této dlažby je výška 100 mm, která umožňuje její využití pro všechny typy ploch.

Jednotlivé skladebnosti lze postavit jak na kombinaci formátů, tak na kombinaci barev v rámci jednoho povrchu.Zejména je určena pro plochy s proměnnou intenzitou zatížení, kde převažuje vysoké zatížení vyvolané motoristickým provozem charakterizovaným maximálním zatížením 5 t na jednotlivé kolo, resp. 10 t na nápravu. Svými pevnostními a estetickými parametry velkoformátová dlažba XL nalezne uplatnění u obslužných místních a účelových komunikací zatížených převážně klidným provozem, nemotoristických komunikací zatížených pojezdem vozidly údržby komunikací, odstavných a parkovacích ploch, vysoce esteticky hodnotných ploch městských zón a ploch v okolí nákupních zón se smíšeným provozem, příjezdových komunikací k občanským stavbám, bytovým a rodinným domům.

Jednotlivé skladebnosti lze postavit jak na kombinaci formátů, tak na kombinaci barev v rámci jednoho povrchu.Při pokládce a použití velkoformátové dlažby XL je nutné respektovat maximální doporučené zatížení dlážděného krytu, doporučené skladby a úpravy podkladních vrstev specifikované výrobcem v samostatném dokumentu. Použití odlišných skladeb podkladních vrstev, popř. specifické hodnoty zatížení a složité základové poměry je třeba ověřit konkrétním statickým výpočtem.

Jednotlivé skladebnosti lze postavit jak na kombinaci formátů, tak na kombinaci barev v rámci jednoho povrchu.Formáty(d/š/v)

400 x 400 x 100 mm, 600 x 400 x 100 mm, 600 x 600 x 100 mm, 800 x 400 x 100 mm, 800 x 600 x 100 mm, 800 x 800 x 100 mm

Povrchy

Hladký povrch: přírodní, písková, červená, okrová, žlutá, hnědá a černá barva
Tryskaný povrch: dlažba TAŤÁNA, FATIMA, TINA
Vymývaný povrch: dlažba GITA, GABRIELA, BEATA, ŽANETA, KAROLÍNA, KRISTÝNA, VERONIKA, SIMONA, GRENA

Kontakt
www.presbeton.cz

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem