Požární odolnost konstrukcí, tedy doba, po kterou je konstrukce (např. stěna, strop, střecha) schopna odolat ohni, závisí na použitých stavebních materiálech a jejich skladbě. Při zásahu hasičů a záchraně osob a majetku záleží nejen na tom, jak rychle materiál hoří, ale i jak se šíří plamen, zda vytváří plamenně hořící kapky a také na vývinu kouře. Na videu se můžete podívat, jak dopadl experiment čtyř různých druhů izolantů.

VIDEO:

Zdroj: Podklady společnosti CIUR

logo MessengerPoslat Messengerem