Vytápění a ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda je dnes velmi moderním a vysoce efektivním řešením při stavbě či rekonstrukci rodinného domu. Výrobce tepelných čerpadel De Dietrich nabízí ve svém programu hned několik variant a typů těchto zařízení. S výběrem toho správného pomohou čtyři zásadní kroky před samotnou realizací.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Volba typu

Abychom zvolili správný typ tepelného čerpadla, musíme posoudit několik kritérií. Předně je to velikost domu, počet topných systémů, odběrných míst teplé vody či zásobníků vody. Samozřejmě do výběru typu TČ promlouvá i případný plánovaný ohřev vody ve venkovním bazénu nebo systém chlazení v domě. Jinými slovy pro malý dům o velikosti 4+1 s podlahovým topením se 2–3 odběrními místy teplé vody je ideálním řešením TČ s jedním topným okruhem a ohřevem vody.

V případě značky De Dietrich se jedná o velmi používaný model Alezio Easylife. Tento model navíc umožňuje instalaci modulu „vše v jednom“ s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 200 l. Naproti tomu u velkého rodinného domu s vyhřívaným bazénem, kde se dá očekávat až 5 odběrných míst teplé vody, popř. chlazení v domě, se doporučuje výkonný model HP Inverter Advance s až třemi topnými okruhy, který umožňuje mimo jiné i kaskádové zapojení. Výhodou je také možnost využití hybridní kombinace s dalším tepelným zdrojem (např. kondenzačním kotlem). 

Stanovení výkonu

Zcela zásadním faktorem pro stanovení výkonu tepelného čerpadla (TČ) je co nejpřesnější hodnota tepelné ztráty domu, kterou vypočítá jeho projektant. Z tohoto údaje se poté volí odpovídající typ tepelného čerpadla s předepsaným výkonem. Při posuzování výkonu je potřeba brát také v potaz složení konstrukce domu či jeho klimatické oblasti vzhledem k odlišným teplotním podmínkám. Pokud není možné některý parametr stanovit (např. v případě rekonstrukce domu), přichází na řadu odborný odhad technikem. Bohužel praxe ukazuje, že stavebníci se často při výběru TČ řídí legislativou daným Průkazem energetické náročnosti budovy a mylně tím nahrazují vypočet tepelné ztráty domu projektantem. Výsledkem pak může být nesprávně stanovený výkon TČ, tedy velmi neefektivní způsob topení a ohřevu užitkové vody.

Výběr systému ohřevu

Tepelné čerpadlo pracuje efektivně s tzv. bivalentním bodem, tedy okamžikem, kdy venkovní teplota (obvykle mezi -5 °C až -9 °C) vyžaduje pro dodržení teplotního komfortu domova připojení dalšího zálohového zdroje tepla. U tepelných čerpadel De Dietrich to může být varianta E, tedy se zálohovým integrovaným elektrickým kotlem, nebo varianta H pro připojení hydraulického zálohového zdroje tepla. Tím mohou být příkladně plynové kotle či zařízení pro topení peletkami či olejem atd. Tepelné čerpadlo De Dietrich varianty H navíc umožňuje posouzením topného faktoru také preferenci základního zdroje tepla např. podle cen paliv, a to jednoduchým nastavením, což přispívá k lepší celkové ekonomice provozu domu.

Volba způsobu přípravy teplé vody

V tomto bodě je potřeba rozlišit způsob, jakým budeme připravovat a uchovávat vodu pro vytápění a užitkovou (pitnou) vodu. V zásadě jsou u tepelných čerpadel De Dietrich dvě možnosti, volit buď integrovaný zásobník vody na 200 litrů (možno pouze u typu Alezio), nebo vybrat z nabídky externích zásobníků vody o různých objemech. Rozhodujícím kritériem pro správný výběr je dostupnost místnosti pro instalaci a také plánované množství odběru vody.

Nový systém inteligentního prostorového regulátoru s vlastní aplikací SMART TC° (Zdroj: De Dietrich)

Řízení tepla pod kontrolou

Výrobce tepelných čerpadel De Dietrich představil pro letošní rok novinku v oblasti ovládání funkcí tepelného čerpadla pomocí moderní komunikační technologie. Nový systém inteligentního prostorového regulátoru s vlastní aplikací se jmenuje SMART TC°. Tento regulátor je určen pro dálkové řízení vytápění a přípravy teplé vody prostřednictvím mobilní aplikace, která je zdarma ke stažení na platformách App Store či Google Play. Systém umožňuje komunikaci s topným systémem pomocí rozhraní OpenTherm nebo R-Bus, dle zvoleného zařízení. Připojíte-li se tedy k internetu, je možné ovládat vytápění a přípravu teplé vody ze smartphonu nebo tabletu kdykoliv a z libovolného místa za pomocí wi-fi sítě. Systém vyniká snadným zapojením a následnou jednoduchou obsluhou.       

Pro konzultaci s odborným technikem při výběru tepelného čerpadla je možné se obrátit na společnost BDR Thermea (distributor De Dietrich).

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem