Každý, kdo se pouští do velkého dobrodružství s názvem stavba rodinného domu, je dříve či později postaven před otázku, z jakého materiálu jej postavit. Ať si už vyberete cihlu, pórobeton, dřevo či ztracené bednění, je důležité brát v potaz vlastnosti materiálu a dodržet všechny požadavky, které jeho výrobce předepisuje.

Otázka zní jednoduše, odpověď je poněkud složitější. Svou významnou roli zde totiž hraje velké množství ukazatelů, proto než se pustíme do konkrétních stavebních systémů, musíme se alespoň okrajově zabývat základními parametry, které je třeba vzít v potaz. Jedná se o tepelný odpor, schopnosti jednotlivých materiálů akumulovat teplo, difuzní odpor, otázku kondenzace vodních par ve stavebním systému, zabudovaná a praktická vlhkost, kompletnost stavebního systému, tepelné mosty v konstrukci, o zvukovou neprůzvučnost, vliv klimatických podmínek na stavbu a poměr zastavěné a podlahové plochy.

Tepelný odpor

Tepelný odpor vyjadřuje schopnost materiálu bránit pronikání tepla. Čím vyšší tepelný odpor je, tím pomaleji teplo materiálem projde. Cílem tedy je, aby byl tepelný odpor obálky budovy co nejvyšší. Jednotky tepelného odporu R se udávají v m2K/W. Podle norem je minimální požadovaný tepelný odpor pro venkovní svislé konstrukce RN=2,0 m2K/W. Většinou jsou ale uváděny dvě hodnoty tepelných odporů, tj. ideální hodnota v jednom ideálním místě (tedy maximální), kde nejsou uvažovány tepelné mosty, a pro stěnu se započtením vlivu tepelných mostů. Hodnoty tepelných odporů se tak mohou lišit i o 5 až 30 % a je třeba tyto hodnoty nezaměňovat.

Stavba montované dřevostavby Atrium trvá velmi krátce, protože jednotlivé části dřevostavby jsou vyrobené předem ve výrobních halách, včetně oken, dveří, parapetů a hrubé omítky (ATRIUM)

Akumulace tepla

Jedná se o hromadění tepla ve stavebním dílci, který toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, „odevzdává ho“ zpět. Nástup nových stavebních technologií ukazuje, že tepelná akumulace nemusí být u těchto staveb až tolik důležitá. Silné zdivo s velmi dobrou akumulací totiž pohltí příliš mnoho tepla, které pak bez užitku vyzařuje do prostoru v době, kdy obyvatelé domu tuto energii nevyužijí. Na druhé straně nám může přijít vhod tzv. fázový posun, například když teplo akumulované ve dne je odevzdáváno do interiéru v noci...

Celý článek si přečtěte na našem novém prémiovém webu mujdumkrokzakrokem.cz

-red-

logo MessengerPoslat Messengerem