Bydlení v rodinném domě se neobejde bez dostatečného manipulačního prostoru. Patří sem příjezdové komunikace, odstavné plochy, parkovací stání, cestičky pro pěší, terasy, schodiště i okolí bazénu… K nejtrvanlivějším a nejpraktičtějším řešením patří dlažba.