Čím více o stavbě domu víme, tím více nás přepadá nejistota. Vynořují se další a další otázky; snad každý stavebník vám řekne, že podruhé by dům stavěl jinak. A chyb by se vyvaroval možná až napotřetí. Jen moudrý Sokrates zkrátka věděl, že ještě nic neví…

Názor stavebníka je zpravidla ovlivněn dlouhodobou zkušeností, že se domy téměř vždy stavěly se sklepem. Z toho pak plyne častý požadavek podsklepení, aniž je dopředu jasné, k jakému účelu má vlastně sloužit a jaké nám přinese výhody či nevýhody.

Mírná terénní vlna na jinak rovném pozemnku (lze ji vytvořit i uměle) je ideální k vybudování garáže aj.Sklepní prostory slouží prakticky vždy pro pomocné účely vlastního domu (skladové plochy, kotelna a sklad paliv, rozvody a zásobníky médií, vlastní domovní vodárny, dílna, garáž apod.). Zároveň se jejich poloha pod zemí využívala jako tepelně stabilní prostředí pro skladování potravin – často ve značně větších objemech, než je dnes obvyklé. Navíc sklep izoloval podlahu prvního obytného patra od zemního chladu.

Sklep dražší než nadzemní podlaží

V neposlední řadě je nutno upozornit, že stavba sklepního podlaží je – vlivem nutných zemních prací, zásypů a s tím spojených zemních tlaků a související statiky objektu, hydroizolací včetně ochranných vrstev a nutnosti celkově snížit úroveň napojení infrastruktury i mimo objekt – rozhodně dražší než stavba nadzemního podlaží.

Při měnícím se stylu života a zkušeností s výstavbou z moderních materiálů lze konstatovat, že je výhodnější dům postavit a užívat v nepodsklepené formě – včetně jednoduššího volného propojení přízemí s okolní zahradou bez schodišť či ramp.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

Nutnost, nebo nadstandard?

Je nutno upozornit, že stavba sklepního podlaží je rozhodně dražší než stavba nadzemního podlaží.Podsklepení objektu by mělo mít rozhodně svůj účel a důvod. Může být ryze technický (malá únosnost horních vrstev zeminy s nutností hlubokého založení, objekt ve svahu, potřeba vyrovnání terénních odskoků, návaznost na různé výškové úrovně sousedních objektů nebo nutnost respektovat úroveň založení sousedních staveb), mnohem častější jsou však požadavky na dispoziční řešení a potřebu umístit některé provozy, zpravidla nadstandardní, do objektu, aniž by musel zabírat celou parcelu. Příkladem může být krytý bazén včetně technického zázemí, sauna, posilovna, vinotéka či nahrávací studio, u domu ve svahu často vhodné umístění garáže.

Ve všech těchto případech však musí podsklepení plnit logickou funkci dispozice domu a při vyšších stavebních nákladech by mělo umožnit například lepší využití malé plochy stavební parcely či netradiční architektonické řešení. Rozhodně nesmí pouze přinést zbytečné „skladové plochy“ či komplikované a neúčelné vjezdy do garáží.

Chcete-li vybudovat sklep, proveďte vždy předem geologický a hydrogeologický průzkum – a v případě návrhu hydroizolací raději vždy rovnou předpokládejte, že si vlastní stavební jámou vytvoříte někde tlakovou vodu.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Stále méně důvodů pro sklep

Mnohé z  požadavků na sklep dříve kladených prošly – zvláště během posledních deseti let – zásadní  změnou.

Mít sklep znamená důkladně i nákladně izolovat proti vlhkosti.Vhodné jsou např. mopové fólie.- Mění se způsob vytápění, ve prospěch především plynu či elektřiny. Zařízení se minimalizovala a automatizovala, což spolu s růstem okamžitého výkonu umožnilo snížit obsah provozních zásobníků. Tím radikálně poklesl požadavek na zábor plochy pro kotelnu a prakticky odpadly sklady paliv. Rovněž u ostatních médií napojení na veřejnou infrastrukturu klade minimální požadavky na plochu.

- Mění se styl zásobování potravinami: pravidelné týdenní nákupy v hypermarketech vyvolávají potřebu skladování v lednici, mrazácích a spíži. Tomuto životnímu stylu vyhovuje více transport pouze v úrovni podlaží, bez nutnosti zdolávat schody.

- A umístění garáže do sklepa? Zamyslete se nad tím, zda chcete autem sjíždět z přízemí do sklepa se všemi problémy, které vám přinesou dešťové přívaly, zimní mrazy a sníh. Pokud ano, je nutné důkladně vyřešit odvodnění příjezdové rampy.

- A ještě jednu komplikaci přináší sklep: průběžné schodiště domem (u nepodsklepené stavby vede jen vzhůru do podkroví) je potřeba řešit jinak, případně se instalují dvě odlišná schodiště.

text: Bohumil Ouda, foto: archiv firem Elkro, Beleta, SKW–MBT

logo MessengerPoslat Messengerem