V nabídce stavebních materiálů najdete pórobetonové příčkovky Ytong Klasik, vápenopískové příčky Silka, vaší pozornosti by neměly uniknout ani obloukové příčkovky z pórobetonu Ytong. Při práci s pórobetonem Ytong oceníte i řadu doplňků, které vám usnadní stavbu příčky, například překlady, malty, omítky a další prvky stavebního systému.

Pórobetonové příčkovky Ytong

Příčkovky Ytong Klasik najdete v nabídce všech hobbymarketů a stavebnin a na výběr máte šířky od 75 do 250 mm. Stavební firmy i domácí mistři je mají rádi pro jejich přesnost, nízkou hmotnost, snadné řezání a další úpravy jako je například tvorba drážek či nanášení omítek, uživatelé bytů a domů ocení užitné vlastnosti pórobetonového zdiva, které pozitivně ovlivňuje vnitřní klima v interiéru. Práce s nimi je opravdu snadná, navíc je k nim možné najít řadu  praktických rad, návodů a stavebních postupů.

Výhodou příčkovek Ytong je i systémová skladba, takže přímo k nim najdete v prodejnách i vhodné malty a omítky Ytong. Ty byly laboratorně vyvinuty tak, aby po jejich aplikaci celé dílo dlouhodobě fungovalo v plné kvalitě a plné spokojenosti stavebníka. Mezi důležité stavební materiály patří při stavbě příček tenkovrstvá zdící malta Ytong, která je pro zdění s příčkovkami Ytong jasnou volbou. Práce s ní je jednoduchá, přesto se občas vyskytnou chyby, které negativně ovlivňují výsledek práce.

Nejčastější chybou při jejím nanášení je tloušťka vrstvy malty, která by měla být maximálně 3 mm, tedy opravdu tenká vrstva. Pokud nepoužijete systémovou maltu Ytong a nedodržíte doporučené tloušťky nanášení, mohou se vám ložné a styčné spáry překreslit do omítky jako vlásečnicové trhliny. Neméně důležitý je směr nanášení malty, kde vždy maltu nanášejte potřebným hřebenem ve směru zdiva, nikdy ne kolmo na zdivo.

Zdroj: Xella

Častou chybou při stavbě příček je nedodržení dilatace příčky od stropu a od bočních stěn

Důležité je nelepit příčkovky přímo na stěnu nebo strop. Mezi nimi a příčkou by měla být po obvodu dilatační spára s šířkou nejméně 10 mm, ideální 15 mm. Po vyzdění se pak do takto vzniklé mezery vloží proužek minerální vlny nebo ji můžete vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Důležité je také správné kotvení příčkovky do nosných stěn a do stropu. K tomu jsou určeny nerezové příčkové spojky, kterými se kotví každá druhá řada (pokud statik neurčí jinak).Pamatujte také na správné převazování příčkovek. První řadu příčkovek pokládejte do zakládací malty s dilatační mezerou mezi příčkou obvodovou stěnou zhruba 15 mm od nosné konstrukce.

Kde a jak příčky Ytong použít?

Příčkovky šířky 75 mm můžete (nejlépe po statickém posouzení) použít na příčky malých rozměrů (WC, koupelna), které nejsou zatíženy vodorovnými silami a oslabeny instalačními drážkami.Příčkovky šíře 100 mm a více se používají na nenosné vnitřní stěny, dělící příčky, obezdívky, přizdívky a jiné interiérové ​​prvky. Pokud kladete důraz na akustiku, volte příčkovky Ytong větších šířek. Příčkovky Ytong Klasik o šířce 150, 200 a 250 mm plní požadavky současné akustické normy a výsledné parametry akustického útlumu ještě navýšíte pomocí speciální akustické omítky Ytong.

Důležité je i správné nářadí

Při práci s příčkovkami Ytong nepotřebujete žádné zvláštní materiály nebo vychytávky, základ je mít vodováhu a gumovou hůlku, kterými hlídáte a udržujete rovinnost každé řady příčkovek. Užitečným pomocníkem je i zednická lžíce Ytong vhodné šířky, kterou se nanáší na příčkovky zdící malta.

Zdroj: Xella

 

logo MessengerPoslat Messengerem