Francouzská okna ovlivňují architektonické, konstrukční a technické vlastnosti stavby jako celku. Jednoznačný je přínos optických, světelných a tepelných zisků, největší výhodou je pak volný pohyb mezi interiérem a exteriérem. Je však nutné zdůraznit, že velkoplošné prosklení je zároveň nejslabším článkem obvodového pláště budovy.

Tzv. francouzská okna se v architektuře začala objevovat v 17. století, užívali si je obyvatelé šlechtických sídel. Klasické dvoukřídlové okno se protáhlo až k zemi, aby umožnilo výstup na terasu či do zahrady. Bylo děleno mřížkami a opatřeno okenicemi. Dnes tímto termínem označujeme také prosklené balkonové dveře a posuvné prosklené plochy, sloužící této funkci.

Sklo v pevném rámu

Sedmikomorový plastový okenní profil Schüco Alu Inside PHI bez ocelových výztuh, který díky vynikajícím statickým a tepelněizolačním vlastnostem splňuje kritéria pasivní výstavby.Francouzské okno lze pořídit v dřevěném, plastovém či hliníkovém (kovovém) provedení, případně v kombinaci materiálů (dřevohliník, dřevoplast). Moderní výrobky zasklené izolačními dvoj- či trojskly bez problémů zastanou svoji roli v nízkoenergetických a pasivních budovách. Pro jednotlivé typy oken jsou stanoveny přesné rozměrové limity, ovlivněné právě materiálem, konstrukcí rámů a výztuh, hmotností skla i okenního křídla, poměrem stran, způsobem otevírání a dalšími kritérii.

Okno s přímým napojením na okolní stavební konstrukce musí být velmi stabilní. Tento požadavek se dříve řešil zesílením, případně zpevněním rámu vnitřní výztuhou. Zvýšení izolačních vlastností okna zároveň vedlo k navyšování počtu komor a vyplňováním dutin nejrůznějšími izolacemi. Dnes se výrobci naopak snaží o zeštíhlování nosných konstrukcí a maximalizaci prosklené plochy.

Důležitý je co nejnižší součinitel prostupu tepla (Ug) a také solární faktor (SF) vyjadřující procento sluneční energie, která sklem prochází. A roli samozřejmě hraje světelná prostupnost (LT), což je míra viditelného denního světla, procházejícího zasklením. Čím vyšší faktor, tím více světla.

Výpočet hodnoty U

Rozlišují se tři hodnoty U:

Uw (w = window) – celková hodnota tepelné prostupnosti okna

Ug (g = glazing) – hodnota tepelné prostupnosti zasklením

Uf (f = frame) – hodnota tepelné prostupnosti rámem

Hodnota Ug závisí na typu plynu vyplňujícího prostor (mezery) mezi tabulemi, na tloušťce mezery mezi jednotlivými tabulemi a na počtu tabulí.

Obvyklé hodnoty:

  • Izolační dvojsklo sklo 24  mm s argonovou výplní Ug = 1,1 W/m2K
  • Izolační trojsklo 36 mm s argonovou výplní Ug = 0,7 W/m2K
  • Izolační trojsklo 44  mm s argonovou výplní Ug = 0,6 W/m2K
  • Izolační trojsklo 36 mm s kryptonovou výplní Ug = 0,5 W/m2K.

Snadná manipulace s okny

Důležitou součástí oken je kování, které kromě otevírání a zavírání (pohybu křídla v rámu) zprostředkovává a zajišťuje řadu dalších funkcí. Z pohledu stavební fyziky zajišťuje průvzdušnost, tepelněizolační a zvukověizolační schopnost a vodotěsnost. Musí si poradit s přenosem značné hmotnosti křídla (při trojitém zasklení dosahuje hmotnost křídla až stovek kilogramů), popasovat se s dokonalým utěsněním (proti pronikání vzduchu, chladu, prachu, vlhkosti, hluku) a s účinky dekomprese, umožnit snadné ovládání a zajistit normativně stanovenou bezpečnost provozu i proti vloupání.

Podle druhu pohybu křídla se okna dělí na otevíravá, sklopná a jejich kombinace, otevíravě-sklopná, dále na posuvně-sklopná, posuvně-skládací a posuvná se zdvihem. Inovace dospěly až k univerzálnímu obvodovému kování, zajišťujícímu všestranný pohyb křídla v rámu i mimo něj.

Zdvižně-posuvné dveře (Inoutic/Deceuninck)disponují značnou odolností proti silnému větru a dešti. Hodnota tepelné prostupnosti rámem činí Uf= 1,3 W/m2K. Vysokou stabilitu celku dává ocelová výztuha v rámu i křídle dveří.

Bezpracný komfort 

Posuvné křídlo lze vybavit elektrickým pohonem. S pohyblivým velkoplošným křídlem o velké hmotnosti si poradí elektropohon na dálkové ovládání. Variantou jsou lineární, řetězové a speciální otvírače (např. PAN elektro) a další řešení. Maximální komfort obsluhy poskytuje třeba rakouské celoobvodové kování Maco Multi Trend se čtyřpolohovou klikou, umožňující okno otevřít, zavřít, sklopit nebo nastavit do polohy spárového větrání. Nůžky pro spárové větrání mají integrovanou protiprůvanovou pojistku. Okno lze opatřit bezpečnostními prvky, omezovačem otevírání, pojistkou proti vypáčení křídla, dětskou pojistkou atd.

Proti okennímu „pláči“ 

Francouzská okna mají přece jen jeden drobný „nedostatek“ – nelze před ně umístit otopné těleso. Optimálním řešením, jak před skleněnou plochou vytvořit tepelnou clonu a zabránit nežádoucímu rosení skla, je instalace podlahového konvektoru. Ten může být propojen s centrálním vytápěním, nebo fungovat jako elektrický přímotop. K ohřevu vzduchu v místnosti využívají samovolné nebo nucené cirkulace ohřátého vzduchu.

Kromě toho konvektor „ofukováním“ eliminuje kondenzaci vlhkosti a rosení skel. Toto topidlo či topnou lavici lze instalovat i nad podlahu (pod neotvíravé okno nebo pevně zasklenou stěnu). Metr dlouhý konvektor bez ventilátoru dosáhne při teplotě vody 60 °C a teplotě v místnosti 20 °C výkonu okolo 120 W, zatímco konvektor vybavený ventilátorem je schopen dodat při stejné teplotě vody i v místnosti výkon až 740 W.

Dřevohliníkové dveře Internorm dosahují hodnoty Uw až do 0,68 W/m²K, plastové, popř. plasthliníkové posuvně-zdvižné dveře pak Uw až do 0,64 W/m²K. Povrchy na vnitřní straně mohou být opatřeny fóliemi v dekoru dřeva.

Regulace slunečních paprsků

Do cesty jim můžete postavit exteriérové předokenní žaluzie s naklápěcími lamelami či rolety (rolety plní i bezpečnostní funkci a zároveň slouží jako protihlukový a v chladných měsících i tepelný izolant). Před, respektive nad prosklené plochy budov se z vnější strany také montují nejrůznější varianty sklopných či výsuvných markýz. Moderní výrobky mívají čidlo, reagující na kapky deště nebo silnější vítr. Na trhu najdete i sluneční plachty, kde stín se reguluje jejich náklonem. Zanedbatelné není ani omezení polétavého hmyzu. Nabízí se i interiérová řešení, vertikální žaluzie a rolety z vodicích lišt a svislých lamel.

Neviditelná vylepšení

Chcete-li zlepšit tepelněizolační charakteristiku okna, nemusíte volit těžké trojsklo, které vyžaduje masivní rám s velkou únosností. Lze využít reflexních, ale zejména termoizolačních předokenních nebo meziskelních fólií, které zabraňují přehřívání interiéru, a na straně druhé i nežádoucím únikům tepla. Zhotovují se metodou vakuového naprašování tenkých reflexních vrstev kysličníků kovů (měď, titan), kombinovaných s vrstvou chemicky čistého kovu. Fólie jsou schopny zachytit 30 až 50 i více % tepla procházejícího sklem. Efektivně eliminují škodlivé UV záření (o 97 až 99 %), tónování skla částečně brání pohledu zvenčí dovnitř.

Meziskelní fólie reprezentuje například Heat Mirror, „napnutá“ mezi izolační dvojskla. Vzniknou tak dvě nezávislé meziskelní mezery, které mohou být naplněny inertními plyny. Akustické vlastnosti fólie dosahují 35 dB, koeficient tepelné propustnosti je v rozmezí od 0,5 do 0,7 W/m2K.

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem