K pravidlům stavby pasivního domu patří jeho správný tvar a orientace ke světovým stranám. Zásadní je rovněž dokonalá tepelná izolace obálky stavby, včetně důsledného řešení tepelných mostů. Ta vychází z volby vhodného konstrukčního systému.