K pravidlům stavby pasivního domu patří jeho správný tvar a orientace ke světovým stranám. Zásadní je rovněž dokonalá tepelná izolace obálky stavby, včetně důsledného řešení tepelných mostů. Ta vychází z volby vhodného konstrukčního systému. 

Obvyklým kritériem pro „zařazení“ budovy podle energetické náročnosti je plošná měrná potřeba tepla na vytápění, uváděná v kWh na 1 m² podlahové plochy vytápěné části budovy na 1 rok.

V porovnání se standardními stavbami, kde požadovaná měrná potřeba tepla činí 80 až 145 kWh/m2/rok (reálná se odhadem pohybuje dokonce v rozmezí 150 až 250 kWh/m2/rok), je potřeba tepla na vytápění pasivního domu (PD) nižší až o 80 % (15 kWh/m2/rok).

Tato hodnota je tak nízká, že se zde projeví i sebemenší tepelný zdroj. Počínaje osobami (dům by dokázalo vytopit patnáct lidí pouze svojí přítomností), přes domácí spotřebiče (televizor, lednice) a konče běžným provozem (vaření, sprchování atd.). Významnou roli hraje aplikace moderních zdicích systémů bez nutnosti dodatečného zateplení a pasivní solární zisky (okna s izolačními trojskly a dokonale izolovaným rámem). Pasivní solární zisky dokáží pokrýt až 40 % potřeby tepla při minimalizaci tepelných ztrát.

Z čeho se zdí pasivní domy 

Pasivní dům lze konstruovat různě, musí však splňovat předepsaná kritéria a parametry. Pokud jde o zdicí konstrukční materiály přímo předurčené ke stavbě PD, pak jsou to především cihelné tvarovky Porotherm plněné minerální vatou, keramické prvky Heluz plněné polystyrenem nebo pórobetonové tvárnice Ytong, všechny s vysokou tepelněizolační schopností zdiva i v jednovrstvých konstrukcích bez nutnosti dodatečného zateplení. Kusové zdivo představuje množinu příznivých vlastností, od jednoduchého a rychlého způsobu výstavby přes dlouhou životnost až po žádoucí energetické požadavky.

Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofobizovaná, cihly jsou v celém svém objemu paropropustné – tedy odvádějící vzdušnou vlhkost vznikající v průběhu výstavby i následným užíváním domu.

Stejný obal, jiná výplň

Vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi disponují i broušené cihelné bloky Heluz Family a Family 2in1, určené pro jednovrstvé zdivo nízkoenergetických a pasivních domů (jsou plněny polystyrenem). Obvodové zdivo z cihel Heluz Family tl. 500 mm opatřené venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/m²K. Bloky s integrovanou izolací Heluz Family 2in1 tl. 380, 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení požadované hodnoty pro pasivní domy (zdivo s venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje koeficientu prostupu tepla až 0,11 W/m2K).

Zdivo bílých domů

Díky homogenní struktuře pórobetonové tvárnice Ytong udržují v domě optimální klima po celý rok s minimálními náklady na vytápění. Stavba nepotřebuje dodatečné zateplení, základem řešení obvodových zdí nízkoenergetických a také pasivních domů jsou prvky Ytong Lambda+ (při tl. 375 mm je U = 0,26 W/m²K a při tl. 500 mm pak U = 0,19 W/m²K) a Ytong Theta+ (s tl. zdiva 499 mm je U = 0,18 W/m2K).

Vazba rohu z tvárnic Heluz Family 44 2in1 a doplňkových cihel. Keramická tvarovka je vyplněna polystyrenem, což dává celku pevnost i žádoucí tepelněizolační parametry. Zdí se na maltu, lepidlo nebo zdicí pěnu.

Symbióza hlíny s kamenem

Cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou v sobě spojují výhody pálené hlíny (pevnost, únosnost, ochrana proti hluku a požáru) a minerální izolace (vysoká tepelná ochrana se stálostí parametrů). Předností je propustnost vodních par (dům „dýchá“) a optimální tepelná akumulace stěn (brání vychladnutí a přehřátí vzduchu). Prostup tepla U stěnou z těchto komponentů se pohybuje v hodnotách U = 0,14 –0,22 W/m2K podle tloušťky zdiva. 

Neméně důležitou vlastností systému je ochrana proti hluku (hodnoty vzduchové neprůzvučnosti příčkovek Porotherm 25 AKU Z dosahují Rw = 56 dB a bezpečně překonávají požadavek normy na mezibytové příčky) a požáru – nejvyšší třída reakce na oheň A1. Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofobizovaná, cihly jsou v celém svém objemu paropropustné – tedy odvádějící vzdušnou vlhkost vznikající v průběhu výstavby i následným užíváním domu. Zdí se dvěma způsoby, pomocí lepidla Porotherm Dryfix extra nebo s tenkovrstvou maltou Porotherm Profi.

Zdí se dvěma způsoby, pomocí lepidla Porotherm Dryfix extra nebo s tenkovrstvou maltou Porotherm Profi.

Další varianty

Patří sem například stěnové dílce Super IZO a IZO plus (liaporbeton s vložkou z polystyrenu – Styropor). Spojením vznikl sendvičový blok pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo. Jinou variantou jsou dřevoštěpové tvárnice (např. bednicí desky Velox s vrstvou bílého nebo šedého polystyrenu), vyplněné betonem.

Pasivní dům lze postavit také z ryze přírodních materiálů, například ze slaměných balíků. Stěna o tl. 500 mm izoluje asi jako 30 cm pěnového polystyrenu. Vysoké tepelněakumulační vlastnosti suroviny poskytují vnitřnímu prostředí domu dobrou tepelnou stabilitu, slaměná vlákna udržují příznivou vlhkost vzduchu.

A konečně nelze pominout klasické dřevostavby z masivu nebo se sendvičovou  panelovou konstrukcí či s použitím přírodních izolačních materiálů – ovčí vlny, lnu, konopí atd. Přísné normativní hodnoty samozřejmě musí splňovat rovněž kompletní střešní plášť a pozornost je třeba věnovat i výplním stavebních otvorů, zejména oknům.

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem