Dnes se pro nízkoenergetické a pasivní domy stále více prosazuje jednovrstvé obvodové zdivo. Nemusíte vynakládat další prostředky na zateplovací systém, ušetříte čas, ale také místo – díky slabší obvodové konstrukci na stejné zastavěné ploše v podstatě přibude „další pokoj“. Na výhody a možnosti těchto zdicích materiálů jsme se zeptali tří předních výrobců. 

Ing. Radim Polák

Vedoucí Produkt managementu, společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Ing. Radim Polák, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.Vnější obvodové zdivo musí splňovat řadu požadavků, zejména na tepelnou a požární ochranu a na ochranu proti vlhkosti a hluku. U pasivního domu sledujeme především tepelnou ochranu – dostatečný tepelný odpor obvodového pláště a jeho vzduchotěsnost.

V loňském roce při vyhlášení státního dotačního programu Nová Zelená úsporám, kdy byly definovány podmínky parametrů obvodového pláště budovy, byl požadavek u obvodových zdí na součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K.

Tento parametr u materiálu vyráběného společností Wienerberger splňují tyto cihly (bez dodatečné izolace) – Porotherm 50 T Profi, 50 T Profi Dryfix, 44 T Profi, 44 T Profi Dryfix, 38 T Profi Dryfix, 50 EKO+ Profi Dryfix, 50 EKO+ Profi, 50 EKO+. 

Vzhledem k technickým zásadám navrhování pasivních domů jsou produkty Porotherm nejvhodnějším materiálem pro volbu obvodového pláště takové budovy. A to z toho důvodu, že splňují všechny hlavní technické požadavky, které jsou pro správné fungování pasivního domu určující, jmenovitě výbornou tepelnou vodivost, faktor difuzního odporu, pevnost v tlaku, požární odolnost, teplotní namáhání, odolnost proti stárnutí, minimální vliv na životní prostředí. 

Koncepce úspory energie u pasivního domu ovšem závisí do značné míry na uživateli objektu, stejně jako u všech ostatních typů budov. Spotřebu energie totiž rozhodujícím způsobem ovlivňuje chování uživatelů. Například trvale pootevřená okna v zimě mohou koncepci pasivního domu úplně zmařit. Uživatel se proto musí naučit vnímat nároky pasivního domu. 

Ing. Miroslav Mařík

Marketingový manažer společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Miroslav Mařík, Heluz cihlářský průmysl, v.o.s.Ještě před zhruba pěti lety se mělo za to, že jednovrstvé obvodové konstrukce nemohou nikdy splňovat tepelněizolační parametry pro pasivní domy, neboť součinitel prostupu tepla U by měl být nižší než 0,12 W/m2K. Doporučoval se nosný stavební materiál malé tloušťky, na který projektant navrhne dostatečnou vrstvu izolantu. 

Naším cílem bylo tato tvrzení vyvrátit a vyrobit cihlu pro jednovrstvou konstrukci pasivních domů bez nutnosti dodatečného zateplení. To se nám podařilo v roce 2011 novým výrobkem, cihlou s integrovaným polystyrenem, Heluz Family 50 2in1. Lze konstatovat, že jde o izolační materiál s nosnou funkcí určený pro klasický způsob stavění.

Výhodou cihelného zdiva opatřeného vnitřní a vnější omítkou je, že na rozdíl od konstrukce s vnějším zateplovacím systémem je daleko méně náchylné na degradaci, jak biologickou – ulpívání řas, plísně, tak i mechanickou – např. míčové hry dětí, klování ptáků apod. Masivní jednovrstvá cihelná konstrukce je tradičně nejpoužívanější variantou pro stavění rodinných domů v našich zeměpisných šířkách, neboť vykazuje optimální fyzikální vlastnosti například akustika, požární odolnost, nízká tepelná vodivost, přirozená propustnost vodní páry, bezpečnost – odolnost proti poškození, trvanlivost a únosnost.

Vzorový pasivní dům Heluz Triumf postavený v Českých Budějovicích potvrdil, že naše snažení bylo úspěšné a že cihla umožňuje stavbu pasivních domů klasickým způsobem bez zateplení.

Dipl. Ing. Petr Mareček

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, technický poradce společnosti Ytong

Dipl. Ing. Petr Mareček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavbyV portfoliu stavebního systému Ytong najdete díly nejen pro obvodové a vnitřní zdivo, ale také překlady, obezdívky, schodiště a zdůraznil bych, že i pro stropy a střechy. S tímto systémem stavebních komponentů se pracuje jako se stavebnicí, proto si jej oblíbili stavebníci svépomocí, ale oceňují jej i profesionálové. 

Pro nízkoenergetické a pasivní stavění je u Ytongu zásadní, že pórobeton má vynikající tepelněizolační vlastnosti díky milionům vzduchových pórů. Zdění s tvárnicemi Ytong je velmi přesné a umožňuje vytvořit homogenní stavbu bez tepelných mostů. 

Související bonus je bezproblémové dosažení vzduchotěsnosti, požadované pro pasivní domy. Materiál Ytong nemá „děrování“ jako většina ostatních staviv a je sám o sobě neprůvzdušný.

Hodnot stanovených pro pasivní domy je možné dosáhnout i jednovrstvým zděním bez zateplení, například u dvojdomů či bytových domů lze použít tepelněizolační tvárnice Theta + o tl. 500 mm. U solitérních staveb doporučujeme pro pasivní dům tvárnici Theta+ o tl. 300 mm a zateplení Multipor o tl. 200 mm. Výhodou Multiporu oproti jiným venkovním izolacím je tvarová stálost, nehořlavost a odolnost vůči hmyzu, plísním a škůdcům. 

Také bych chtěl upozornit, že řešení tepelné pohody v domě by mělo zahrnovat i již zmiňovanou střechu. Často se zapomíná na ochranu proti přehřívání, přitom použití masivní střechy, jako například Ytong Komfort, ji poskytuje i bez dodatečné klimatizace.

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem