Zelené střechy se v posledních letech oslavují jako atraktivní prvek moderní architektury. Atraktivní určitě být mohou a jsou, krásné zázemí a praktické výhody však poskytují již 3 000 let. Jedná se tedy o mnoha lety osvědčený způsob, jak zkvalitnit nejen mikroklima, ve kterém žijeme, ale i širší okolí.

(Komerční prezentace)

Zelenou střechu si navíc můžete pořídit, ať už stavíte nový dům či ho rekonstruujete, uprostřed města, na jeho periferii či na venkově. A dnešní zelené či vegetační střechy k oněm praktickým výhodám samozřejmě nabízejí i další atributy důležité nebo lákavé pro dnešní uživatele – třeba záhon s bylinkami, místo pro grilování či jezírko. 

Příklad zelené střechy (Zdroj: ISOVER)

7 důvodů, proč říct zelené střeše ano

  • Vyrovnává teplotní extrémy ekologickým způsobem, a to například tím, že rostliny eliminují výhřev materiálů staveb. 
  • Pohlcuje zvuky – kromě funkce tepelné izolace poskytuje zeleň i funkci akustickou. Vzduchovou neprůzvučnost dokáže zeleň zlepšit až o 6 dB. A platí to obousměrně – zeleň tlumí zvuky zvenku i ty směřující zevnitř ven.
  • Více čistého kyslíku – ve městě je v porovnání s lesním ekosystémem až 10× vyšší koncentrace SO2, 20× vyšší koncentrace CO2 a 30× vyšší koncentrace CO a prachu. A zeleň dokáže tohle znečištění vzduchu díky fotosyntéze výrazně redukovat. A samozřejmě platí, čím hustší vegetace, tím větší produkce kyslíku. Kvalitu vzduchu pak zeleň pozitivně ovlivňuje i díky schopnosti zvyšovat jeho vlhkost.
  • Dobře hospodaří s vodou – zeleň je schopná pohltit velké množství vody a částečně ji i spotřebovat. Zbylou vodu lze použít na úklid, zalévání či splachování toalet.
  • Prodloužení životnosti střechy – vegetace chrání izolaci střechy před klimatickými vlivy.
  • K tomu všemu poskytuje voňavý úkryt, barevný relaxační koutek, atraktivní místo pro práci i zábavu. Zelená střecha je působivá celoročně, v jednotlivých ročních obdobích se proměňuje a jemně tím mění vzhled celého domu.
  • ...A můžete na ni čerpat dotaci, například díky programu Nová zelená úsporám. 

Příklad skladby zelené střechy (Zdroj: ISOVER)

Zelené střechy Isover 

Realizace vegetační střechy není náročná, Isover navíc nabízí moderní desky z hydrofilní minerální vlny, které dokážou ozelenit téměř každou plochou i šikmou střechu, nebo dokonce i zcela svislou stěnu. Desky ISOVER FLORA nebo ISOVER INTENSE se používají v kombinaci se střešními substráty a pro svoji nízkou hmotnost je možné tyto systémy použít i pro rekonstrukce. Mezi oblíbené varianty zelených střech patří v poslední době střešní zahrada, jezírko a grill střecha Isover.

Střešní zahrada Isover

Je nejnáročnější a nejnákladnější skladbou, zato ale s téměř neomezeným výběrem rostlin uzpůsobeným středoevropskému klimatickému pásmu – můžete zde mít borovici, vrbu, růže, muchovník, kosatce a další trávy a dřeviny. Tloušťka vegetační vrstvy zpravidla začíná na 300 mm a není výjimkou tloušťka 1000 mm. Zde se už substrát nahrazuje hydrofilní minerální vlnou vyšší pevnosti – Isover INTENSE. Tato střecha má též obrovskou hydroakumulační schopnost.

Příklad skladby zelené střechy (Zdroj: ISOVER)

Jezírko 

Střešní jezírko nebývá tak náročné a nákladné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Své místo si v něm najdou vodní rostliny, které zakoření i v malém množství vodního substrátu a hydrofilní vaty. 

Grill střecha Isover

Terasa s grilem uprostřed rozkvetlé střešní zahrady zní skvěle. A není to nemožné – relaxační a společenskou zónu si můžete vytvořit díky spojení intenzivní střešní zahrady a terasy. Tato střecha by měla být plně pochozí a tomu odpovídá i výběr rostlin. V provozní části je to většinou trávník, na okrajích potom vyšší rostliny a keře. Stromy je možné sázet do betonových truhlíků a ty umístit v prostoru střešní terasy. Grill střecha se realizuje většinou u novostaveb, lze ji však vytvořit i u rekonstrukcí.

Podrobné informace najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER, která je k dispozici ke stažení.  

Více na Isover.cz

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem