Hřejivé paprsky jara vybízejí k plánování a výběru technologie pro zahradní bazén. Lze začít i se stavbou, rekonstrukcí či úpravou okolí bazénu, aby bylo do léta všechno dokonale připravené. Každé prostředí i uživatel jsou svým způsobem unikátní, a proto je dobré obrátit se na profesionály, kteří doporučí vhodný individuální postup. 

Plánování, údržba i samotná stavba bazénu jsou za přispění odborníků výrazně jednodušší a rychlejší. A ve finále také levnější a zcela jistě o mnoho bezpečnější. Pokud ale budete spoléhat na vlastní síly, nemusí být výsledek vždy optimální a opravy se mohou výrazně prodražit. Proto neváhejte požádat o příjezd specialisty na váš pozemek. Poradí s výběrem vhodného typu bazénu v závislosti na velikosti zahrady, geologickém podloží či výskytu spodní vody; nabídne i praktické rady pro přípravu na sezonu, zařídí stavební dokumentaci i následnou údržbu. Úpravy okolí bazénu či vhodnou výsadbu můžete konzultovat se zahradním architektem. 

Tip

Vzhledem k tomu, že okolí bazénu tvoří ve většině případů dlažba, kámen nebo dřevěná paluba, bude zeleň umístěna až za touto zónou. Několik solitérních rostlin ale můžete umístit i do této plochy či do spár. V takovém prostředí se nejlépe daří teplomilným a suchomilným rostlinám, které snášejí celodenní žár a sálavé teplo z okolí. Spáry lze vyplnit bylinami, kterým nevadí občasné sešlápnutí a navíc do svého okolí šíří příjemnou vůni. Dobrým řešením jsou také nádoby se sezonními rostlinami.

Jaké možnosti se nabízejí z hlediska zahradní architektury?

Radí Danuše Vaňková, zahradní architektka:

Danuše Vaňková, zahradní architekt, www.myazahrada.czMožností je samozřejmě mnoho, včetně nejrůznějších alternativ podle druhu zahrad. Zkusím popsat ty nejběžnější a nejosvědčenější z hlediska zahradní architektury a rostlinného materiálu.

1. Jednoduchý nadzemní bazén: Obklopte bazén vysokými i nižšími trávami a poblíž vysázejte jehličnany, budou vytvářet soukromí. Většinou je zapotřebí terén vyrovnat a vydláždit. Můžete zpevněnou plochu zvětšit a umístit vedle bazénu lehátka a stoleček. Přinejmenším je vhodné vydláždit místo kolem schůdků, aby se do vody nenanosila tráva a bylo možné zde odložit obuv.

2. Nový bazén zahloubený: Zahloubenou nádrž můžete usadit do dřevěné terasy a kolem vysadit stálezelené rododendrony, bobkovišně nebo jehličnaté stromy, pokud nebudou stínit vodu. Kromě pevných povrchů, například dřevěné terasy či kamenného koberce, lze s výhodou nádrž jakéhokoli tvaru olemovat štěrkovým okrajem, do kterého vysadíte trsy výrazných trav nebo zakrslé jehličnany. Pokud pečlivě připravíte půdu, lze zahradní kout s bazénem stylizovat do středomořského nádechu – se spoustou levandulí, šant, šalvějí, juk, netřesků a jiných suchomilných rostlin.

3. Malé nádrže: O malých zahloubených nádržích platí totéž co o velkých. Většinou jsou budovány z úsporných důvodů, je proto řešením celý bazén obklopit kačírkem, což sníží náročnost projektu. Pokud kolem aranžujete několik trsů trav a trávám podobných trvalek (kosatce, denivky), vytvoříte svému bazénku přírodní zákoutí a výsledek bude skvělý.

4. Stávající bazény uprostřed dlažby se zeravovým živým plotem v pozadí: Nejlépe se upravují okolními štěrkovými záhony, které se dají jednoduše tvarovat a slouží jako záhony k výsadbě nižších rostlin. Nízké traviny, dřeviny, trvalky doplňte úzce sloupovitými jehličnany, které budou ladit s okolními zeravy. Štěrkové záhony také dobře poslouží k propojení různých existujících povrchů v okolí bazénu a jejich vizuálnímu sjednocení.

5. Bazén ve svahu: Využijte stěnu nad bazénem k instalaci vodotrysků, výrazně tím zvýšíte zajímavost, přitažlivost a uplatnění zahradního bazénu.

Kontakt: Myazahrada.cz 

Sklolaminátové bazény Calypso jsou elegantní, pevné a tvarově propracované. Právě použití sklolaminátu zaručuje tu nejvyšší odolnost a dlouhou životnost (MOUNTFIELD)

Jak připravit bazén na sezónu?

Radí bazénový specialista Rudolf Pejša, jednatel společnosti Desjoyaux:

Bazénový specialista Rudolf Pejša, jednatel společnosti Desjoyaux, www.desjoyaux.czPokud jste bazén správně zazimovali, to znamená při správné teplotě (pod 12 °C), zakryli zimní plachtou a ošetřili vodu zazimovacím roztokem, je příprava na novou sezonu mnohem jednodušší.

Z mechanického hlediska postačí vyčistit bazén od případných nečistot, dopustit vodu (pokud jste částečně upouštěli na podzim) a zprovoznit filtrační jednotku. Pokud bylo bazénové čerpadlo odmontováno při zazimování, nesmíte zapomenout čerpadlo zavodnit, aby neběželo naprázdno.

Z chemického hlediska se musí nejdříve zkontrolovat hodnota pH vody – měla by být v rozsahu 7,0 až 7,4. Příliš zásaditá voda způsobuje pálení očí a snížení účinku bazénové dezinfekce. U hodnoty pH 8 je účinek chloru pouze 20 %, to znamená, že musíte použít 4x více přípravku pro docílení stejného dezinfekčního účinku. V opačném případě, při hodnotě pH nižší než 7, dochází taktéž k pálení očí a navíc voda začíná být korozivní, čímž trpí veškeré bazénové vybavení.

Následně se doporučuje provést šokovou chloraci pro odstranění případných bakterií a řas a nastartování vody na koupací sezonu. Doporučuji dávkování jedné 20g tablety Chlor šoku na 1 m3 vody. Následující den pak změříte hodnotu chloru ve vodě a upravíte na požadovanou hodnotu. Tím většinou prvotní chemická údržba končí.

Doporučuji však jít o pár kroků dále a vyvarovat se problémů s čistotou a nezávadností vody v průběhu sezony a zároveň prodloužit životnost bazénových komponentů. Bazénová voda by neměla být korozivní ani podporovat usazování vápníku. Proto musíte docílit rovnováhy minerálů ve vodě. K tomu slouží takzvaná Taylorova rovnováha, kde kromě hodnoty pH měříte i tvrdost vody TH a celkovou alkalinitu TAC (koncentrace uhličitanů).

Úprava hodnot TH a TAC má navíc stabilizující efekt na hodnotu pH. V praxi to znamená, že nebudete muset tak často upravovat pH a docílíte korekci pomocí menšího množství přípravku. Tím logicky ušetříte na provozu bazénu a odměnou vám bude křišťálově čistá voda.

Většina specializovaných bazénových firem nabízí měření všech uvedených hodnot pomocí laboratoří. Postačí přinést čerstvý vzorek vody v čisté lahvi. Následně zpracují podrobnou analýzu a doporučí postup úpravy vody. Společnost Desjoyaux vyvinula pro majitele bazénů speciální přípravek s názvem JD TAC, který snadno zajistí stabilitu vody a je výkonným pomocníkem při každodenním využívání bazénu.

Kontakt: Desjoyaux.cz

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem