Konec namrzlých chodníků, venkovních schodišť nebo cest a okapů – chraňte venkovní partie domu před sněhem a ledem pomocí elektrických topných prvků.

Namrzlé a klouzající pochozí plochy způsobí v zimě nejednu nepříjemnost, ale existuje pohodlné řešení. Pomocí topných kabelů můžete ochránit jakoukoliv komunikační plochu – chodník, cestu, schodiště apod.

Na rozdíl od subtilnějších interiérových instalací se k venkovním aplikacím používají speciální topné kabely robustní konstrukce se slaněnou rezistencí a příkony 20–30 W/m. Vyhřívání můžete provést pomocí topného okruhu i topné rohože. U pochozích komunikací se topný prvek umisťuje do pískového lože nebo do betonové desky, u schodů, teras zase do lepicího tmelu. U pojízdných komunikací je jednoznačně nutné umístit topný prvek do asfaltu nebo betonové desky, která bude chránit topný kabel před poškozením při zatížení komunikace automobilem.

Pro úspěšnou funkci venkovních topných kabelů a rohoží je nutné instalovat plošný příkon 300–400 W/m2. Takto vysoký výkon je nutný, aby systém mohl správně fungovat i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Neméně důležitá je však i správná regulace, která uvede topný systém do provozu již v době, kdy nebezpečí námrazy vzniká. Potřebujeme tedy regulaci, která snímá nejen teplotu, ale i přítomnost vlhkosti ve sledované ploše.

ECOFLOOR pojízdná komunikace a chodník

Pomohou izolace?

Často je ze strany stavebníků kladen dotaz, zda by se účinnost venkovních aplikací – vyhřívání komunikací – nedala zvýšit umístěním vhodné tepelné izolace do skladby konstrukce. Bohužel, tato izolace by sice v zimním období mohla urychlit prohřátí horní vrstvy a tím i tání sněhu, v přechodném období by ale naopak odizolovala teplo nakumulované v zemské kůře, takže k vytváření námrazy by docházelo i na jaře a na podzim, kdy standardně není zem ještě promrzlá.

Tepelná izolace má význam pouze v aplikacích, kde je vyhřívaná plocha vystavena okolním podmínkám ze všech stran. Například u venkovního schodiště, které má schodnice nad terénem, je možné schody ze spodní strany tepelně zaizolovat, aby se zabránilo nežádoucím únikům tepla spodní stranou.

Také si přečtěte: Dopřejte zahradě světlo

Ochrana okapů a svodů

Díky jednoduchosti řešení a v podstatě nulovým požadavkům na údržbu mají u elektrického ohřevu okapových žlabů a svodů výsadní postavení elektrické topné kabely. Z důvodů ceny se pro vyhřívání okapů a střešních svodů používají převážně odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační kabely.

Ukázka správné instalace topných kabelů v okrajové části střechy pod střešní krytinou, v okapním žlabu a uvnitř okapového svodu (FENIX GROUP)

Pro běžné okapy a svody (do průměru 150 mm) se instaluje topný příkon 30–40 W/m, v nadmořských výškách blízkých 1 000 m pak 60 W/m a více (po posouzení místních podmínek). Je výhodnější použít kabel s nižším příkonem a instalovat jej do okapu nebo svodu dvakrát nebo i třikrát (je tím pokryta větší plocha) než použít výkonnější kabel a instalovat jen jednu žílu.

Led v okapech škodí

Jakmile dojde k úplnému zamrznutí odtoku vody, začne se ve žlabech vytvářet ledová vrstva a následně voda přetékající přes okraj žlabu začne vytvářet ledové rampouchy. Často jde o tak značnou hmotnost, že dojde k nevratné deformaci žlabů. Neodtékající voda také může vzlínat pod střešní krytinu nebo zatéci na fasádu, kde zamrzne a může způsobit značné škody.

Možnosti regulace

U venkovních aplikací je regulaci možné řešit třemi způsoby. Nejspolehlivější, nejekonomičtější na provoz, ale bohužel také nejdražší na pořízení je regulace, která snímá nejen venkovní teplotu, ale také přítomnost sněhu, ledu nebo vody v místě, které je chráněno před námrazou.

Ukázka instalace topného kabelu v širokém okapním žlabu vzniklého napojením dvou domů na sebe. V tomto případě bylo nutné použít hned tři kabely vedle sebe (FENIX GROUP)V praxi je regulátor umístěn v rozvaděči a pomocí kabelové teplotní sondy snímá venkovní teplotu. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu (obvykle +1 °C) sepne proud do druhého (vlhkostního) čidla, které začne hřát. Sníh nebo led, který je na vlhkostním čidle, roztaje a vzniklá vlhkost vodivě propojí dva kovové snímače. Regulátor tak pozná, že hrozí nebezpečí vzniku námrazy, a sepne připojený topný kabel.

Druhou variantou je řízení pouze na základě teploty. Pomocí vhodného termostatu je topný kabel sepnut v případě, že venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. V úvahu přicházejí i tzv. diferenční termostaty – tj. termostaty, u kterých lze nastavit zapínací i vypínací teplotu.

Tento systém je méně přesný a spolehlivý, nedokáže například reagovat na situaci, kdy mrzne, ale není žádný sníh a topný kabel je v provozu zbytečně, na druhou stranu je zajištěno, že kabel alespoň nebude provozován při teplotách nad bodem mrazu.

Mohlo by vás zajímat: Domácí wellness pro zdraví i pohodu

Manuální režim

Poslední možností je ruční ovládání, kdy sepnutí kabelu provedete ručně pomocí vypínače. Při tomto způsobu bohužel hrozí velmi reálné nebezpečí, že systém v praxi nebude funkční. Pokud například neuvedete topný systém do činnosti v době, kdy námraza vzniká, dodatečné zapnutí už nemusí mít požadovaný efekt. Obráceně také hrozí nebezpečí, že kabel bude nedopatřením v provozu i v době, kdy je to naprosto zbytečné.

Výsledkem budou nejen vysoké provozní náklady, ale může dojít i k výraznému zkrácení životnosti topného kabelu, pokud bude provozován při teplotách nad 10 °C.

Pozor na dutiny

Pokud je topný kabel ovládán uživatelem ručně a je uveden do provozu až v době, kdy už je na něm vyšší vrstva ledu, vyhřeje kabel v ledu dutiny (tunel), čímž kolem něj vznikne vzduchový obal, který se chová jako tepelná izolace. Přestože je kabel v provozu, námraza neodtává a aplikace je v podstatě nefunkční.

Text: Adam Krejčík, foto: Fenix Group

logo MessengerPoslat Messengerem