Zahrada na svažitém pozemku představuje opravdovou výzvu. Při citlivém řešení může vzniknout velmi zajímavé dílo. Společně se zahradnictvím Flos jsme připravili malou inspiraci, jak vytvořit bezpečný a originální svah.

Velkoformátová dlažba zapuštěná do trávníku je působivým řešením šlapákové cesty. Navíc nijak neztěžuje sekání okolních travnatých ploch a její instalace je daleko rychlejší než u menších dlaždic.Ztvárnit svažitou zahradu tak, aby byla plnohodnotně využita, vyžaduje od samého počátku pečlivé plánování jednotlivých zón včetně možností zpřístupnění. Terénní úpravy jdou často ruku v ruce s úpravami stavebními. Jak složité tyto stavební úpravy na pozemku budou, závisí na sklonu svahu, na prostorových možnostech a také na intenzitě využívání přístupových cest.

Intenzivně využívané příkré svahy s omezenými prostorovými možnostmi je vhodné řešit schodištěm. Bezbariérová řešení představují různé nájezdové rampy, které mají vyšší nároky na prostorové uspořádání. Při výběru materiálů pro jednotlivé stavební prvky je důležité ctít charakter zahrady a již použité materiály. Do přírodní (případně venkovské) zahrady volíme nejčastěji přírodní kámen a dřevěnou kulatinu. Městská zahrada naopak snese industriálnější materiály – beton, kov nebo umělý kámen. 

Bezpečné schodiště

Nejluxusnější a nejtrvanlivější variantou je schodiště, jehož jádro je vybetonováno a kámen tvoří pouze pohledovou vrstvu. Povrch kamene je řezaný a hladký. Jednotlivé kusy jsou lepeny a poté spárovány. Výsledkem je kvalitní umělecké dílo.Při budování schodiště je třeba mít na paměti několik zákonitostí pro pohodlné zdolání výškového převýšení. Hranice, kdy je opravdu nezbytné pořízení schodiště, je při sklonu svahu vyšším než 7 % (7 cm výškové diferenciace na 100 cm délky). Mírné svahy lze řešit schodnicemi s vyšší nášlapnou šířkou, ale o nižší výšce, naopak strmé svahy vyžadují schodnice vyšší. Obecně platí jednoduchý vzorec pro výpočet optimálního rozměru schodnice a pohodlného stoupání.

Magickým číslem je 64: 2x výška schodnice + šířka schodnice = 64. Čím vyšší je schod, tím užší je nášlap a opačně. Optimální šířka schodiště je 1,2 až 1,5 metru. Tento rozměr nelze při mnohých zahradních úpravách dodržet. Přesto je důležité mít na paměti, aby schodiště bylo dostatečně široké pro případ, že se na něm budou vyhýbat lidé. Doplňkem příkrých schodišť jsou nájezdové rampy, které jsou bezbariérovým řešením celé řady svažitých pozemků. Pohodlně lze tímto způsobem zdolat svah, jehož převýšení nepřesáhne 6 %.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Schodiště z dřevěné kulatiny

Vydlážděné schodiště může plynule navazovat na cestu, aniž by bylo nutné esteticky řešit přechod ze schodového stupně na zpevněnou cestu. V některých případech lze ze stejného typu použité dlažby vybudovat i obrubníky.Schodiště nejsou jen pouhou praktickou nutností, ale i estetickým prvkem, který dotváří celkový ráz zahrady. Existuje nepřeberné množství typů schodů a jejich technického řešení. Nejjednodušším a současně nejlevnějším jsou schody z dřevěné kulatiny. Jde o zatlučené kolíky, za kterými je vodorovně upevněná kulatina nebo půlkulatina, jež tvoří výšku schodu.

Nášlapná plocha je dosypána drceným kamením a štěrkem. Nevýhodou takového schodiště je i přes impregnaci kulatin nižší trvanlivost, proto se tento typ schodiště hodí zejména pro provizorní účely nebo do méně využívaných přírodních partií zahrad. Tento typ schodiště je možné dále doplnit přírodním kamenem a vhodnou výsadbou, která dotváří konečnou zahradní kompozici.

Kamenná schodiště

Schodiště může být vkusně zakomponováno do opěrné zídky. Ačkoliv vypadá jako suchá zídka, je zděná. Chybí pouze spárování. Díky tomuto řešení je systém současně pevný a přesto působí přírodním dojmem. Do spár lze vysázet drobné polštářovitě rostoucí skalničky a zídku tak ještě více zkrášlit.Dalším vhodným materiálem pro výstavbu schodiště je kámen. Kamenná schodiště jsou poněkud nákladnější na výstavbu. Mírné svahy je možné řešit rozvolněným kamenným schodištěm přírodního charakteru. Výsledné řešení má charakter skalnatých výstupů volně uložených do terénu.

Podstatný je dobrý vkus

Tím samozřejmě celkový výčet možností ani zdaleka nekončí. To, jakým způsobem vyřešíte svažitý terén, je především záležitostí vkusu a také finančních možností. Klasickým řešením jsou rovněž betonová schodiště či schodiště z prefabrikátů. Jde o relativně finančně dostupné řešení, jehož estetická hodnota se odvíjí od způsobu provedení a také od místa jeho použití. V žádném případě však svažitý terén není žádným prokletím, ale výzvou pro kreativně naladěné majitele zahrad.

text: Vlastimil Růžička, foto: Zahradnictví Flos

logo MessengerPoslat Messengerem