Bonsaj je staré japonské umění miniaturizace stromů a jejich pěstování v miskách. Odtud také pochází jejich název, ve kterém bon znamená miska a sai strom. Přesnější definice říká, že jde o strom pěstovaný v misce, který je bonsajovými technikami tvarován tak, aby navozoval iluzi starého stromu.