Bonsaj je staré japonské umění miniaturizace stromů a jejich pěstování v miskách. Odtud také pochází jejich název, ve kterém bon znamená miska a sai strom. Přesnější definice říká, že jde o strom pěstovaný v misce, který je bonsajovými technikami tvarován tak, aby navozoval iluzi starého stromu.

Umění tvarovat bonsaje je připisováno starověké Číně, odkud se v 6. století dostalo do Japonska. Japonci pěstování bonsají značně propracovali a zdokonalili. V Evropě se stalo pěstování bonsají trendem po skončení druhé světové války.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Pěstuj a usiluj o krásu

Základní čínská filozofie nám radí: pěstuj a usiluj o krásu.Přesně to nám radí základní čínská filozofie, která se váže k pěstování bonsají. Toto filozofické, kulturní a estetické zázemí je asi na bonsajích to nejzajímavější, ale my si teď stručně nastíníme základní pravidla pro jejich pěstování.

Jako první musíme zvážit světelné podmínky v našem bytě a nároky jednotlivých druhů bonsají, které se značně liší. Většině rostlin nesvědčí severní okno bez přímého slunce. Dalším problémem může být vytápění bytu. I subtropické dřeviny, které jsou teplomilné, totiž potřebují v zimě nižší teploty, aby mohly projít obdobím vegetačního klidu.

Japonci pěstování bonsají značně propracovali a zdokonalili.Ptačí zob (Ligustrum chinensis) pochází z Číny, kde se tato hojně větvená a hustá bonsaj používá na živé ploty, je vhodná pro začátečníky.U některých druhů tedy musíme počítat s přenesením do světlé, ale chladnější místnosti. Důležité je také udržovat dostatečnou vlhkost vzduchu pomocí odpařovačů a pravidelného rosení. Bonsaje dále musíme chránit před škůdci, poskytovat jim dostatečnou zálivku a vhodnou výživu ve formě hnojiva. Nejvhodnější pro pěstování v bytě jsou stálezelené a poloopadavé stromy a keře ze subtropického a tropického pásma.

Dělení bonsají

Ficus microcarpa je jedním z mnoha fíkusů, které se pěstují jako bonsaje, a je oblíbeným především pro robustní stavbu a výrazný tvar.Bonsaje se dělí podle mnoha kritérií, nejčastěji podle velikosti a místa, kde je pěstujeme. Venkovní bonsaje jsou vždy ty stromy, které běžně rostou v příslušném klimatickém pásmu. U nás jsou to smrky, borovice, javory atd. Tyto bonsaje by v interiéru nepřežily.

Dělení bonsají podle velikosti

minibonsaj výška 1-8 cm
miniaturní výška 8-15 cm
malé výška 15-30 cm
středně velké výška 30-60 cm
velké výška 60-90 cm

 

Strom tisíce hvězd (Serissa foetida) je původem z Japonska, potřebuje dostatek světla, na suchý vzduch nebo změnu místa reaguje opadáním lístků, které se však brzy obnoví.

Pokojové bonsaje jsou dovezené z ciziny, kde jsou odlišné klimatické podmínky. Jde např. o některé fíkusy, pinie atd. Při letnění je nutné dát pozor na to, aby rostliny, které nejsou zvyklé na přímé sluneční záření, nebyly sluncem popáleny. Dále můžeme bonsaje dělit podle tvaru a počtu kmenů, tvarů koruny, kvetení, olistění, kořenů apod. To vše určuje specifické potřeby jednotlivých rostlinek, které když uspokojíme, odmění se nám jedinečnou a trvalou krásou.

text: Jana Polomová, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem