Poměrně hustá výstavba rodinných domů, které se v současnosti staví, dává vzniknout zákoutím, s nimiž si mnozí nevědí rady. Bývají sevřená mezi zdmi sousedních domů a zahrad a proto je jejich část většinu dne ve stínu. Na modelovém řešení vám ukážeme, jak takový kout osázet.