Zahradní jezírka jsou stále oblíbenější. Potenciální investory zajímá pochopitelně nejen technická stránka věci, ale samozřejmě také estetické a funkční vlastnosti jezírek. Tentokrát se tedy zaměříme na jejich design a architekturu.

Design přírodního jezírka souvisí s výběrem místa, použitím materiálů, rostlin, stromů, keřů, trav i celé řady dalších komponent podle vlastní fantazie. Designová jezírka by měla rozvíjet základní architektonickou myšlenku daného prostoru a odrážet vkus uživatele.

Hledání souladu s přírodou

Jeden z možných příkladů uspořádání posezení a koupacího jezírka v blízkosti kamenné zídky podle zahradní architektky Pavlíny Elfové.Design zahrady určuje sama příroda a záleží pouze na nás, jakou cestou se vydáme. Pro přírodní zahrady budeme zcela jistě psát jiný scénář než pro zahrady hotelového typu.  Důležitá je poloha pozemku a stav terénu, nadmořská výška, klimatické podmínky, případně i založení a design původní zahrady a nesporně i daná architektura domu. Nabídka vodních zahrad je opravdu široká a jejich instalace by měla být vždy konzultována s odborníky nebo přímo zadána profesionální firmě s dobrými referencemi. Uživatelé ovšem mohou už v počátku ovlivňovat design vodní zahrady. V základní sestavě vybíráme mezi okrasnými nebo koupacími jezírky, můžeme volit i jezírka na chov ryb.

Princip zůstává stejný. Jako základní materiál využíváme různě tvarované fólie, které jsou odolné vůči UV paprskům, mrazuvzdorné a bez škodlivých látek. Díky nim lze vytvořit zahradní jezírko téměř jakéhokoliv tvaru i rozměrů. Jezírka přísných geometrických tvarů sluší spíše městským zahradám a zahradám hotelového typu, rozvolněné tvary s vodopády a kameny pak přírodním zahradám. Podle velikosti, plochy a charakteristiky zahrady nebo terasy platí, že musí být dopředu naplánováno a vybráno také správné uspořádání vody a vodních prvků.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Kam s ním

Při úvahách o umístění budoucího jezírka je nezbytné respektovat určitá pravidla, která dobře znají specialisté na vodní zahrady. Zahradní jezírka s rybami je dobré stavět blízko terasy, abyste je dobře viděli a mohli se o ně patřičně starat. Světelný design a nejrůznější vodní hry a specifické architektonické vodní útvary se dají začlenit do uspořádání terasy a domu. Pro přirozené přírodní jezírko, které by mělo lákat vše živé na naší zahradě, je třeba využít celou šířku zahrady. Ve všech případech pamatujte na to, že čtyři až šest hodin přímého slunečního záření ve dne jsou pro přírodní jezírka ideální.

Jsou-li vystavena silnému slunečnímu záření, zvýší se také intenzita tvorby řas. Pomoci by mohly zóny s hlubokou vodou, ale je třeba brát v potaz i bezpečnostní hlediska (např. pohyb dětí). Ideální vodní plocha je podle slov praktiků nejméně osm metrů čtverečních s minimální hloubkou 80 centimetrů. To je důležité kromě jiného i pro přezimování ryb. Vybudujete-li jezírko menší, nepodaří se vám vytvořit stabilní biologický systém zahrady.

STYLOVÉ ROSTLINY KE KOUPACÍMU JEZÍRKU

Ke koupacímu jezírku se zcela jistě hodí Salix x erythroflexuosa (vrba červenokřivolaká), okrasné traviny, jako jsou například Festuca glauca, Carex, Pennisetum alopecurodies 'Hammeln' či Miscanthus sinensis 'Strictus'. Dále kapradiny, pobřežní a vodní rostliny typu Iris sibirica (kosatec), Primula (petrklíč), Sedum (rozchodník), Veronica (rozrazil) a další. Můžete je doplnit trvalkami a menšími keři různé doby kvetení, jako jsou například Potentilla fruticosa (mochna křovitá), Spiraea japonica 'Golden Princess' (tavolník japonský), Syringa meyeri 'Palibin' (šeřík), Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý), Coreopsis verticillata (krásnoočko), Aster alpinus (hvězdnice alpská) či Rododendron x praecox (rododendron raný).

Okolí vodních tůní

Design jezírek „dělají“ kromě jiného také nejrůznější atrakce a specifické architektonické vodní útvary, které se dají jednoduše začlenit do uspořádání terasy a domu. Výraznou roli zde hraje osvětlení, vizuální a sluchové vjemy.S designem jezírka bude zcela jistě souviset také flóra. Listnaté a jehličnaté stromy, stejně jako silné kořenící rostliny by měly zůstat v dostatečné vzdálenosti. Jejich spadané listy podporují růst řas a narušují množství kyslíku ve vodě. Zahradní architekti často navrhují jezírka v těsné blízkosti kamenné zídky. Z té do něj padá široký proud vody, který vydává příjemný šumivý zvuk. Pohled a zvukový dojem si mohou majitelé vychutnávat nejen při pohledu z okna domu, ale také při posezení na zahradě, které by mělo na jezírko navazovat. „Pro umístění zastřešeného posezení s jezírkem je ideální místo u opěrné zdi. Posezení je zároveň chráněno před nepříznivým počasím.

Na zpevněnou plochu může navazovat štěrkový záhon a oblázková pláž obklopená výsadbou,“ říká Pavlína Elfová ze zahradního studia Living in Green a dodává: „Přírodní jezírko se v dnešní době stává velmi žádaným prvkem zahradních návrhů. Zpravidla bývá tvořeno ze dvou částí – z koupací a filtrační zóny. Koupací zóna tvoří minimálně 50 procent plochy jezírka. Celá vodní plocha a její okolí je zónou s vlastním mikroklimatem, který je pro okolní přírodu a vlastní život v zahradě jednoznačným pozitivem.“

text: Vlastimil Růžička, foto: autor, Oaze, Vladeko

logo MessengerPoslat Messengerem