Téměř každý má kladný vztah k vínu. Je však více možností, jak tento vztah projevit. Máme-li rodinný dům, můžeme si založit vlastní vinotéku. Pokud je možné vyčlenit pro vinnou révu část zahrady, připadá v úvahu i výroba vlastního vína.