Mosty a lávky jsou symbolem setkávání. Měly by svým tvaroslovím odpovídat typu zahrady, korespondovat s její velikostí a rozsahem vodní plochy. Důležité jsou prvky funkční i estetické.