Domy obepínají náramky oplocení. Volba charakteru plotu, jeho tvaru, výšky, ale i materiálu a konstrukce by vždy měla korespondovat s architektonickou koncepcí domu i okolní zástavby.