Za ideální bývají považovány spíš pozemky rovinaté, ale ani to nebývá vždy výhra. Zahrada ve svahu se může někdy zdát jako velký problém, ale když se její plánování uchopí za správný konec, může se tato zdánlivá nevýhoda stát naopak výhrou. Na co si při úpravě svahu dát pozor a proč není dobré v každém případě spoléhat jen na rostliny?

Svahy určitě není na místě považovat jen za negativum a za jasný důvod pro navýšení nákladů na budování zahrady. Je to mnohdy také výhoda, díky níž se pozemek přirozeně rozčlení do různých tematických celků s odlišnou výškovou úrovní. Chce to ale dobrý nápad, představu o budoucí podobě takové zahrady a pomoc odborníků, tedy architektů a často také statiků.

Pojetí zahrady ve svažitém terénu se značně liší a je velký rozdíl v tom, zda se nachází v prudkém svahu celý pozemek nebo jen jeho část. V každém případě bude velkým bonusem věnovat dostatek péče terénním úpravám, které mohou do velké míry usnadnit následnou údržbu i zmírnit problémy, které s sebou nesou ostré a mnohdy také nestabilní svahy.

Terénní úpravy na prvním místě

Velkou pozornost věnujte také výběru materiálů určených pro stavbu zpevněných povrchůPokud je někde nutné věnovat terénním úpravám dostatek péče, pak je to u svažitých pozemků. Jestliže se zahrada nachází celá ve svahu, pak bude jedinou možností, jak zahradu „zabydlet“ a zajistit v ní i pohodlný pohyb, vytvoření systémů teras a schodišť, případně ramp. Bez stavebních úprav se na pozemcích o svažitosti okolo 30 stupňů jednoduše neobejdete. Dobrým pomocníkem tu budou také gabiony nebo zídky s betonovým základem, které terén dostatečně stabilizují a zamezí tak riziku sesuvu půdy.

Při modelaci terénu se často dělají základní chyby, které narušují přirozený vodní režim. Svah by se měl vždy odklánět směrem od budov, a tedy i rodinného domu. Kde to jen trochu půjde, snažte se svahy modelovat co nejpozvolněji, protože právě krátké a prudké svahy přinášejí nejvíc rizik. Správně upravený, zhutněný a stabilizačními prvky doplněný svah bude celkově fungovat mnohem lépe.

Půda totiž bude schopna vodu držet, takže ani při přívalových deštích nedojde k sesuvu zeminy nebo mulče, a stejně tak i vysazené rostliny snadno zakoření a stabilizují povrchovou vrstvu zeminy, která trpí erozí.

Problémy špatně vymodelovaných svahů:

  • vysoké riziko sesuvu
  • vodní a větrná eroze
  • špatné ujímání vysazených rostlin
  • sesuv mulčovacích materiálů

Někdy je mnohem efektivnější se vzdát klasického svahování a rovnou postavit zídku třeba z pohledového betonu

Také čtěte: Svažitý pozemek jako jednoznačná výhoda

Řešení pro mírnější svah

Ne vždy je nutné budovat terasy a schodiště, někdy postačí poměrně jednoduché řešení. Svah lze zajistit například haťovým systémem, což je ke směru svahu kolmo pokládané, nejčastěji smrkové řezivo. To se pokládá ve svahu po vrstevnici a kotví se betonářskou ocelí nebo dřevěnými kolíky.

Hatě zajistí svahy proti erozi, a pokud se jednotlivé řady „vykryjí“, neohrozí svah ani přívalové deště. Řezivo navíc stabilizuje i mulč. Ačkoli jsou hatě poměrně praktickým řešením, často se i ony kombinují s pokládkou kokosové rohože. Ta opět svou strukturou chrání vrchní vrstvu zeminy a stejně tak na svém povrchu o něco víc drží i mulč, který se pak ze svahu nesesouvá v tak velkém měřítku.

Pro haťování se doporučuje řezivo o výšce přibližně 15 centimetrů a šíři dva centimetry. Základem jejich fungování je hlavně kvalitní instalace, která umožní po hatích krátkodobě ve svahu i přecházet, i s takovou zátěží by si systém měl poradit. Jeho jistým negativem je ale značná viditelnost i přes aplikaci mulčovacích materiálů. To lze do jisté míry vyřešit výsadbou vhodných dřevin.

Mírnější svahy lze zajistit instalací dřevěných hatí

Náš tip:

Svah netrápí pouze sesuv půdy, často z něj totiž doslova zmizí i mulčovací materiály. Pro mulčování používejte především materiály s hrubší strukturou. Dobrou volbou bude smrková nebo borová borka či štěpka. Kačírek a štěrk se naopak sesouvají mnohem snáze a pro zakrytí půdy ve svazích příliš vhodné nejsou. Mulč kombinujte ideálně s kokosovou rohoží.

V hlavní roli kámen

Při řešení svahů je nutné vsadit na odolné materiály, dobrým pomocníkem tedy budou cihly, svahové tvarovky nebo ryze přírodní materiál, kámen. Ten lze pro zpevnění svahů využít v přírodní nebo v opracované podobě. Každý typ se hodí pro trochu jinou zahradu, jeho výhodou je ale dobrá dostupnost v obou případech.

Stabilní svah je možné zajistit suchou zídkou, u které se většinou nedoporučuje přesáhnout výšku jednoho metru, ale v některých případech je překročení této hranice možné. Suché zídky jsou elegantním řešením hlavně tam, kde nestojí na prvním místě cíl zpevnění silně destabilizovaného terénu.

Dobrou volbou jsou také zahradní úpravy z kamene, tedy vlastně skalky, pro jejichž založení je svah vlastně i podmínkou. Na velikosti kamene se určitě nevyplatí šetřit, pouze větší kamenné bloky svah stabilizují a vykouzlí opravdu pevný základ této zahradní úpravy.

Suchá zídka překoná menší terénní převýšení, neměl by na ni být ale vyvinut nadměrný tlak

Svah obraťte ve svůj prospěch

Ačkoli jsou svažité pozemky tvrdý oříšek a někdy jsou spíš považovány za problematické při řešení budoucí podoby zahrady, v některých případech je svah naopak výhrou. Zkuste tento fakt obrátit ve svůj prospěch. Na jižně orientovaných svazích se totiž bude skvěle dařit teplomilným rostlinám. Vinná réva, broskvoně, meruňky, smokvoně i středomořské bylinky jsou jen krátkým výběrem rostlin, kterým tyto podmínky vyhovují.

Terasy rozmístěné do různých výškových úrovní pak nabídnou soukromí i krásné výhledy do okolí a je nutné přiznat, že se takového efektu u rovinaté zahrady prostě nedočkáte.

Svažitá zahrada bývá často vnímána jako překážka, ale jedině z ní se dočkáte krásných výhledů do okolí

Nepřehlédněte: Voda na zahradě v netradičním kabátě

Když se svahy zazelenají

V nepříliš prudkém svahu mohou být rostliny dobrým pomocníkem. I tak ale zvažte, zda je nebude vhodné kombinovat alespoň s haťovým systémem nebo kokosovou rohoží, které mírný svah ochrání před erozí a navíc zajistí i mulčovací materiály, které se jinak z nerovného povrchu sesouvají.

Vybírejte hlavně takové rostliny, které si poradí třeba i se zhoršenou kvalitou zeminy, na svazích se totiž půdy příliš nevylepšují kvůli destabilizaci. Dobrou volbou pak budou rostliny ideálně neopadavé a půdopokryvné s nízkými nároky na zálivku, protože voda se ve svahu moc dlouho nezdrží a putuje k patě svahu. Při výsadbě se snažte co nejvíce urychlit zapojení rostlin. Toho se docílí buď výsadbou v hustém sponu, nebo již větším rostlinným materiálem. Nenechte se zlákat pestrou nabídkou trvalek, většina z nich se pro výsadbu do svahu nehodí.

Trochu jiná situace nastává v pozvolném svahu, kde nehrozí sesuvy a půda drží pevně na svém místě, tady trvalkám dejte klidně dostatek prostoru. V ostrých svazích se ale těchto kvetoucích krásek raději vzdejte. Jejich nadzemní rostlinná hmota totiž odumírá na podzim s příchodem prvních mrazů, takže po celou zimu nebude půda chráněna proti erozi. Dalším nedostatkem je poměrně malé prokořenění půdy, která tím pádem není stabilizovaná.

Zapojení výsadeb ve svahu urychlíte hustým sponem nebo výsadbou již vzrostlých sazenic. Hatě nejsou dobrým řešením jen pro snížení sesuvu půdy, značně zefektivní i ujímání rostlin ve ztížených podmínkách

Trávník tu moc fungovat nebude

Ve svahu bude těžké udržet okrasný trávník v dobré kondici. Na koruně bude zřejmý nedostatek vody i živin, ty se budou naopak hromadit u paty svahuV ostrém svahu je někdy snazší se vzdát některých prvků, bez kterých si zahradu možná ani neumíte představit. Jedním z nich je trávník. Pokud ho chcete udržet v perfektním stavu, pak bude jen těžko spolehlivě prosperovat v ostrém svahu. Navíc se bude poměrně komplikovaně i udržovat.

Na jeho vzhledu se brzy podepíší podmínky, které ve svahu panují. Většina srážkové vody se na koruně svahu příliš dlouho neudrží a stéká k patě, kde trávník funguje díky splavené vodě i bohaté zásobě živin mnohem lépe. Rozdílné podmínky v jednotlivých částech svahu na trávníku poznáte podle nerovnoměrného zbarvení. Zatímco na koruně bude trávník prosychat a bude trpět nedostatkem živin, v nejnižší úrovni bude perfektně zelený.

Řešením je náhrada trávníku keřovou výsadbou nebo založení trávníku do ztížených podmínek. Dobrou volbou budou také náhrady trávníku půdopokryvnými rostlinami vhodnými do daných podmínek.

Dřeviny pro osázení svahů

Listnatý sortiment
dřišťál Thunbergův – Berberis thunbergii 
– opadavý keř s dekorativními plody, nenáročný
zimostráz vždyzelený – Buxus sempervirens – stálezelený keř, kompaktní i bez tvarování, nevýhodou může být pomalý růst
skalník přitisklý – Cotoneaster adpressus – opadavý listnatý keř, dostupný i stálezelený kultivar Evergreen
skalník vrbolistý – Cotoneaster salicifolius – stálezelený listnatý keř s dekorativními plody, nenáročný na zálivku
břečťan popínavý – Hedera helix – stálezelená popínavka vhodná do hlubokého stínu
ptačí zob obecný – Ligustrum vulgare – nenáročný listnatý keř vhodný pro tvarování
pachysandra klasnatá – Pachysandra terminalis – stálezelený listnatý polokeř, strmější svah nezajistí
mochna křovitá – Potentilla fruticosa – nenáročný listnatý opadavý keř, dobře roste i v nekvalitní zemině
bobkovišeň lékařská – Prunus laurocerasus – stálezelený listnatý keř, do svahů jsou vhodné hlavně méně vzrůstné kultivary
pámelník Chenaultův – Symphoricarpos x chenaultii ´Hancock´ – opadavý listnatý půdopokryvný keř s dekorativními plody

Jehličnatý sortiment
jalovec polehlý – Juniperus horizontalis
 – stálezelený odolný keř, nízké nároky na zálivku
jalovec chvojka – Juniperus sabina ´Tamariscifolia´ – stálezelený jehličnatý keř, poradí si i s nízkou kvalitou půdy
mikrobiota křižmovstřícná – Microbiota decussata – stálezelený jehličnan, který mění zbarvení jehlic na zimu
borovice kleč – Pinus mugo – stálezelený keř s rozvětveným kořenovým systémem, snese slunce i polostín
tis červený – Taxus baccata ´Repandens´ – stálezelený keř ideální do stínu

Stálezelené dřeviny svah ochrání před erozí. Dobrou volbou bude například borovice kleč v mnoha kultivarech


Text a foto: Lucie Peukertová

logo MessengerPoslat Messengerem