Staré stromy jsou klenoty naší krajiny i zahrad, ale podobně jako senioři se bez naší péče a ochrany neobejdou. O tom, jak by taková péče měla vypadat, jsme si povídali s RNDr. Marcelou Klemensovou.