Promyšlené použití kamenů dává zahradám naprosto jedinečný vzhled. Mohou se uplatnit na svažitých pozemcích, při stavbě opěrných zdí, cest, schodů i teras. Zajímavé kompozice lze vytvořit při stavbě jezírka, kašny či fontány. Nezbytnou součástí budou vždy okrasné trávy, stromy a keře.

Kámen a voda patří bezesporu mezi důležité prvky zahradní architektury. Nerostů a hornin, které lze použít, je celá řada, liší se strukturou, pevností, barvou či leskem. Doporučuje se použít kameny z blízkého okolí, ideálně takového druhu, který se na zahradě přirozeně vyskytuje. Můžete s nimi pracovat jako se solitéry nebo z nich vytvořit zahradní prvky – dělicí zídky či terásky zpevňující svahy.

Trendy v zahradní architektuře hlásí návrat k domácímu a vlastnímu. Sázejte ve větším měřítku to, co roste u vás v okolí, a to, co je skutečně původní.

Zídky mohou být pokládány nasucho, bez použití betonu, skládané nebo zděné, případně uzavřené v gabionech. Atraktivní součástí zídek je například vestavěná lavička, kameny mohou také v několika úrovních lemovat přilehlé ohniště a chránit ho před větrem. Kámen je nádherný materiál s osobitým charakterem, hodí se k vytvoření specifického místa v odpočinkové a meditační zóně, zejména v zahradách čínského či japonského typu.

Náš tip

Pokud máte úplně malou zahradu, nebo třeba jenom balkon či terasu, umístěte sem alespoň nádobu s vodou, káď, kamenné korýtko nebo pítko pro ptáky. Pítka můžete koupit i hotová. Kámen vhodného tvaru doplněný rostlinami vypadá velice pěkně a i malá vodní plocha bude radostí vám i okolním živočichům.

Asijské inspirace

„Podstatou dobré zahradní architektury je vztah k danému místu a imaginativní koncepce prostoru,“ tvrdí zahradní architekti, kteří čerpají inspiraci z asijských kultur. Zahradní umění stejně jako všechny tradiční umělecké obory chápou jako přirozený soulad člověka s přírodou. Zahrady mají podle jejich slov filozofickou a imaginativní náplň, jejich základní charakteristikou je nestálost, pohyb a změna projevující se opakovaně v nekonečnosti forem všech věcí.

Hlavním principem je hledání a využívání existujících scén v okolní přírodě, které se vám líbí, nebo k nim máte nějaký hlubší vztah. Nepostradatelnými komponenty v projektu jsou ve zmenšeném měřítku především hory a voda. Kámen v zahradách nahrazuje horu, potůček zobrazuje mohutný vodní tok a jezírko se stává oceánem. Hory totiž pokládají Asiaté za kostru světa, spojují ji s principem jang, jsou pro ně esencí mužnosti a vznešenosti.

Kamenům se podle tvarů připisují nejrůznější vlastnosti, jejich linie má rytmus, jsou to sochařská díla přírody. Posláním vody je propojení zahradních zákoutí, voda je nositelkou pohybu a zvuku. Jako opravdové drahokamy se potom jeví hladiny jezer a vodních toků zdůrazňující ženské kouzlo – jin.

Proč vozit kámen přes půl planety, když v Čechách najdete krásné a dlouhověké materiály. Přímo na místě působí mnohem lépe kámen z blízkého kamenolomu než ten z daleké ciziny, protože do tohoto prostředí patří a vypadá v něm zcela přirozeně.

Čistota stylu

To, jakou zvolíme koncepci a styl, záleží na našem vkusu, nicméně měli bychom mít vždy na paměti, že základní vegetační kostru nejlépe obohatí střídmost. Kamenné dekorace mohou kompozici příjemně oživit, ale také znemožnit zahradě přirozený růst. Vše záleží na typu zahrady, její velikosti a na proporcích jednotlivých prvků.

Klasické sochy z pískovce asi nejlépe vyniknou u vody a na větších travnatých plochách, moderní plastiky udělají okrasu terasám, drobná keramika se hodí spíše k pestrobarevným letničkám. Dobrými společníky budou určitě různé druhy okrasných trav, skalniček a vřesů či nejrůznější kombinace, například se zakrslými konifery, s převislými formami jívy, modřínu nebo japonského javoru.

Do zahradních zákoutí se volí spíše žula či mramor, může to být i pískovec či keramika. Pavel Barták, jednatel společnosti Kámen Ostroměř, nedá na pískovec dopustit a doporučuje ho nejenom pro sochy, ale také na pochozí plochy, na dlažby či na šlapáky do trávníků, sochy, zídky, krbová posezení, pískovcové lavice či pítka pro drobné ptactvo. „Asi nejvíce jsou vyhledávané sochy, kašny a drobné plastiky do zahrad, které zdůrazňují originální přístup každého majitele,“ podotýká.

Mezi produkty z hořického pískovce najdete kromě klasických soch také specializované zahradní doplňky, jako jsou například historické či moderní kašny vyrobené podle vlastního originálního návrhu (Kámen Ostroměř)

Nerostů a hornin vhodných do zahrady je celá řada. Nejčastěji se používá čedič, žula a pískovec různých barev a druhů. Profesionální zahradníci často doporučují kamenné kompozice sestávající ze zdí a teras z tefritu, cesty bývají z pískovcových valounů, nedílnou součástí jsou velké kamenné mostky, zajímavě osázené skalky, záhony s ledovcovými balvany, takzvané suché potoky, kašny, fontány a jezírka s lekníny, kosatci a okrasnými travinami v druzích (nejčastěji Miscanthus, Festuca, Spartina). Velmi zajímavě budou jistě působit i záhony japonských azalek, dřevěné přístřešky, nejrůznější umělecké artefakty a lampy.

Příležitost pro architekta 

Zahrada může být i dokonalým sochařským dílem. Stanislav Špoula je jedním z mála českých architektů, kteří se specializují na zahrady z kamene.Je patrné, že kámen a voda mohou být pro zahradní architekty velmi zajímavým prvkem.

V případě kašny či fontány voda opticky zvětšuje prostory, odráží okolí (zrcadlí), při jejím pohybu vznikají další efekty, které je možné využít do celkové koncepce. Objekty se umisťují do volného prostoru zahrady, zdobí atria, vnitřní dvorce a vstupní haly.

V případě jezírek volí architekti často umístění v blízkosti kamenné opěrné zídky, aby mohli majitelé plně vychutnávat příjemný zvuk při pohledu z okna domu či při posezení na zahradě. Na zpevněnou plochu terasy může navazovat štěrkový záhon a oblázková pláž obklopená specifickou výsadbou.

Přírodní jezírko je v současné době velmi žádaným prvkem zahradních návrhů. Vodní plocha a její okolí nabízejí zónu s vlastním mikroklimatem, jež je pro vlastní život v zahradě jednoznačným pozitivem. Kámen je v této kompozici přirozenou součástí.

Odbornice na přírodní zahrady Jana Nováková připomíná nejenom jeho krásu, ale také užitečnost pro rostliny. „Časem se v kamenech uchytí rostliny samy, pokud je tam rovnou nevysadíte. Dobře se v něm daří hlavně těm suchomilným. Navíc kameny akumulují v období slunečního svitu teplo a v noci ho vyzařují do okolí. Toho se využívá při budování takzvaných slunečních pastí pro teplomilné rostliny, především pro vinnou révu. S rozdílnými mikroklimaty v prostoru pracují i bylinkové spirály, které je možné vytvořit z různých, třeba i recyklovaných materiálů a hmot, ale ty kamenné patří k těm obzvlášť krásným,“ dodává. 

Nicméně práce s kamenem nebývá vůbec jednoduchá. Některé kusy mohou vážit i několik tun. A na to je třeba pamatovat už ve fázi základního projektu. U jezírek a vodopádů se často zajišťuje kromě jiného i prostor pro bezproblémový chod oběhových čerpadel a navrhuje se speciální drenážní systém, který ochrání dům při záplavách. Tady je spolupráce architektů, zahradníků a projektantů nezbytná. Vše je třeba podřídit základní vegetační kostře zahrady a brát ohled i na okrasné trávy, které v době růstu velmi výrazně zahušťují prostor.

Možnosti v kostce

- Do zahrady můžete použít surové i opracované kameny: například andezity, černé čediče, tefrity, černé a zelené břidlice, luxusní porézní béžové travertiny, mramory, pískovce či kvarcity, růžové vápence…

- Je třeba respektovat přírodní tvary a maximálně jich využít. Kompozice z volně rozestavěných kamenů rozšiřuje prostor.

- Využijte umění náznaku, kámen pak nahrazuje horu, potůček zobrazuje mohutný vodní tok a jezírko se stává oceánem.

- Kámen je krásný ve všech svých podobách pro dekoraci zahrady, záhonů a skalek: od obkladů a dlažeb přes štěrky, valouny, oblázky až po nášlapné kameny a solitéry.

- Stylové řešení představují kamenná jezírka, kamenné vodopády, suchá jezera, nejrůznější kašny a fontány, sochy a sousoší, kamenné lavice a stoly, kamenné zahradní kuchyně a pece. Jde však zpravidla o cenově náročnější komplexní řešení.

- Ke kamenným prvkům vyberte vhodné rostliny, stromy a keře. Je třeba je vysazovat s rozumem, aby mělo vše dostatek místa. Nezapomínejte hlavně na vodní rostliny, okrasné trávy a skalky.

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Archiv, Kámen Ostroměř

logo MessengerPoslat Messengerem