Než se nově založená zahrada vyklube do celé krásy, uběhne mnoho vzácného času. Při její tvorbě se tedy většinou nevyplatí metoda pokus-omyl. Proto vám přinášíme seriál věnovaný základním principům zahradní tvorby včetně názorných ukázek a praktických rad, které usnadní budování vaší vlastní zelené oázy.

Čím více víte o zásadách dobré za­hradní architektury, tím více si uvědomíte, jaká řešení jsou právě pro vás a vaši zahradu ta nejlepší. Ať již budete mít odvahu navrhnout si zahradu sami, nebo pozvete zahradního architekta, vždy by měl být výsledkem prostor, ve kterém se budete cítit dobře a který vás obohatí o novou dimenzi.

Ptejte se odborníků na ZAHRADU v PORADNĚ.

Program zahrady

Průhled oknem z obývacího pokoje odhaluje dnešní častý problém – nevzhledná zákoutí u sousedů v těsné blízkosti hranice pozemku.Zásadní pro celkové řešení zahrady jsou očekávání, která s ní spojujete. Nejčastějším smyslem dnešních zahrad je relaxace v příjemném prostředí. Je to také prostor, který je stále více využíván pro setkávání s přáteli, rekreační aktivity a prezentaci životního stylu. Méně často jsou dnes lidé ochotni věnovat svůj čas pěstování užitkových rostlin. Ale ať již je vaše představa jakákoliv, je dobré si ji pečlivě ujasnit a mít ji trvale na paměti při plánování celkové koncepce i jednotlivých prvků zahrady.

Měli byste se vždy snažit o to, abyste ze své zahrady měli co nejsilnější estetický zážitek a cítili se v ní opravdu dobře. Již při pohledu z okna by vás měla lákat ven a vzbuzovat ve vás ty nejpříjemnější pocity. Tak jako se obklopujete ve svém domě krásnými obrazy, tak může rám va­šeho okna nabízet pohled na působivé za­hradní dílo.

Více článků z rubriky ZAHRADA najdete na www.dumabyt.cz.

Pohledové bariéry

Zásadní pro celkové řešení zahrady jsou očekávání, která s ní spojujete.Pohled na přísně střižený trávník vás sice uklidní, ale také příliš nenadchne. Zvlášť když za ním nebudete vidět nic než sousední dům, nebo dokonce silnici. Až se vám ráno bude chtít vyjít ven a projít se bosýma nohama trávou, jistě to nebude proto, aby vás viděli všichni sousedi či kolemjdoucí. Soukromí je dnes vzácné a my bychom pro jeho získání na vlastním pozemku měli udělat maximum.

Nemusíte si hned představovat vysoké neproniknutelné zdi obklopující pozemek tak, že se budete cítit jako na vězeňském dvoře. Zvlášť malé pozemky obehnané vysokou stěnou působí velmi depresivně. Pokud je to jen trochu možné, využijte k odclonění sousedních pozemků a staveb vhodné rostliny a vytvořte zelenou bariéru, která dodá vašemu pozemku to nejlepší pozadí. Podobně můžete odclonit i nepříliš pů­vabná zákoutí, jako jsou komposty, su­šák na prádlo, stání pro auto a podobně. Zároveň tyto pohledové clony využijte jako výborný architektonický prvek, kterým zahradě vtisknete nový rozměr.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Dbát na dobrou dostupnost z domu

Trávníková cesta klikatící se mezi vyšší zelení je efektním prvkem zahrady.I nevelký pozemek lze rozdělit na několik relativně menších částí, které mají od­lišné funkce. Nejvíce schovaná bude ur­čitě užitková část zahrady. Místo určené k posezení a spojené s kulinářskými zá­žitky je vhodné situovat přímo k domu tak, aby servírování lahůdek z kuchyně bylo pohodlné a bezpečné. Nabízí se rovněž možnost vybudovat samostatnou „let­ní" kuchyni s krbem či grilem, která bu­de od domu více vzdálena a učiní ze stolování přímo zahradní slavnost. V obou případech musíte dbát především na dobrou dostupnost z domu po pohodlné cestě a na vytvoření intimního prostoru pro venkovní posezení.

Nezapomínejte i tady na princip „jeskyně", kde se člověk cítí od pradávna nejlépe. Umísťujte posezení tak, abyste měli krytá zá­da (nejlépe pevnou stěnou), částečně chrá­něné boční partie (pokud možno bujnou zelení) a odkrytý výhled před sebou. Vaše zahrada by měla z takového místa pů­sobit jako divadelní scéna, která se mění spolu s hrou slunečních paprsků a pohyblivých stínů v průběhu všech ročních období.

Řešení zahrady

Průhledy a pohledy v zahradě

Vertikály vnesou do zahrady dynamiku a napětí. Není nic fádnějšího než přehledná zelená pláň oživená tu a tam drobnou dřevinou. Popusťte uzdu fantazii a pomocí vyšších stromů, keřů nebo treláží s popínavými rostlinami přetněte prostor tak, aby nešlo přehlédnout celý pozemek najednou. Ponechte jen malý průhled, úzký průchod v zeleni nebo vytvořte oblouk z voňavé popínavé růže. Budete se divit, jak i malé zahradě tento prvek prospěje. Projdete úzkou bránou v zeleni (torsituation) a ocitnete se v no­vém prostoru, který vás překvapí nejen svou velikostí, ale i nečekanými estetickými zážitky.

Čemeřice (Heleborus niger) je stále oblíbenější trvalkou časného jara.Pokud se vám podaří vytvořit průhledem zarámované „okno" do další části zahrady, umístěte k protilehlé straně v zorném úhlu pohledu zajímavý prvek, který upoutá vaši pozornost. Odborně se tento bod pohledu nazývá point-de-vue. Mů­že jím být solitérní bohatě kvetoucí rostlina, nebo třeba zajímavý umělecký předmět.

Proporce, tvarosloví zahrady

Když si nebudete vědět rady, jaký tvar dát záhonu, cestě či zpevněné ploše pro zahradní posezení, vezměte do ruky kru­žítko nebo pravítko a dejte zahradě řád. Mnohem lépe budou vypadat jasně definované tvary než prapodivné křivky krkolomně ohraničeného záhonu uprostřed trávníku. Nebojte se kruhu, elipsy, čtverce ani obdélníku.

Kompozice v architektuře je tou nejvyšší alchymií. Využijte geniality starých mistrů a vyzkoušejte princip zlatého řezu. Jde o přímku dělící danou plochu tak, aby výsledek působil na lidské oko co nejestetičtějším dojmem. Zlatý řez nejsnáze zjistíte rozdělením strany v poměru 0,62 : 0,32. Pokud tímto bodem vedete přímku, rozdělíte plochu právě v poměru zlatého řezu. V průsečíku přímek vedených z každé strany je pak zlatý bod, který je optimální pro umístění významných prvků v kompozici.

Prostorové vztahy

Prostorové vztahy
(červená šipka) Pohledová bariéra - Pohledové bariéry jsou tvořeny hustou výsadbou stálezelených dřevin a stříhaných živých plotů.
(zelená šipka) Pohledové osy - Z terasy se naskýtá pohled na několik zajímavých prvků zahrady (přírodní jezírko, prameniště, průhled mezi dvěma okrasnými stromy na vzdálený okrasný záhon).
Při koupání ve venkovní lázni lze sledovat protilehlou pestrou výsadbu se solitérním listnatým stromem přímo v ose pohledu a přes hladinu přírodního jezírka také jeho prameniště.
Lavička ve stínu pod stromem poskytuje zcela opačný pohled přes celou zahradu k domu.
(žlutý křížek) Vchod do domu a osová souměrnost - Symetrie vchodu do domu je zdůrazněna dvěma stejnými okrasnými stromy, které vytvářejí tzv. bránu (torsituation).
Dva okrasné kvetoucí stromy ukončují stříhaný živý plot a vytvářejí průhled, který působí jako brána - vstup do dalšího prostoru.
Výrazným dvouosovým prvkem jsou čtyři ovocné stromy umístěné v průhledu mezi domem a sousedním pozemkem.
(modré kolečko) Point-de-vue (bod pohledu) - Při pohledu od domu a terasy strhává nejvíce pozornosti point-de-vue - prameniště přírodního jezírka. V průhledu přes vstupní bránu nás upoutá zarámovaný point-de-vue - umělecká skulptura.

V navazující zahradní úpravě

Až na pár rostlin je zahrada zatím prázdná, je tedy čas s tím něco udělat.Neděste se ani symetrie. Není to jen vynález mistrů stavitelů z dob vrcholného baroka. Symetrické tvarosloví naleznete již v antice, a pokud jste pozornými pozorovateli přírody, zjistíte, že většina květů a listů je dokonale symetrických v jedné či více osách. Našemu oku tyto tvary lahodí a naší mysli přináší klid a harmonii. Má-li již váš dům výrazný symetrický prvek, využijte jej i v navazující zahradní úpravě. Zarámujte vstup do domu dvěma vzrostlými stromy, vy­saďte k patě schodů dva stříhané kulaté zimostrázy nebo umístěte k rohům pergoly nádoby s pěkně kvetoucími rostlinami.

Pokud při zahradní úpravě přeženete množství použitých barev, materiálů a tvarů, vytvoříte chaotické dílo a zcela jistě se budete ptát, proč se v zahradě necítíte dobře. I příroda má svůj řád, a ten ne­ní snadné napodobit. Snažte se citlivě vybírat materiály pro stavební prvky v zahradě. Měly by ladit s těmi, které byly použity při stavbě domu. Věnujte pozornost také jejich zpracování. Špatné řemeslo může pokazit i ten nejkvalitnější materiál.

text, foto a ilustrace: Jiří a Vladimíra Prouzovi

logo MessengerPoslat Messengerem