Malá zahrada u nově postaveného rodinného domu v pražských Nebušicích má své osobité kouzlo. Tvoří jakési pokračování zajímavě vyhlížející budovy a rozšiřuje obytnou část na pozemku v poměrně husté zástavbě na okraji metropole.

Kouzlo malých zahrad tkví především v nápadité volbě rostlin, keřů a stromů společně se střídmými estetickými doplňky, které vytvářejí zajímavý kontrast s danou výsadbou a harmonizují s architekturou a designem dominantní stavby. Jednoduchý výběr rostlin působí jako přirozené pozadí pro celkový architektonický styl a může také opticky zvětšovat daný prostor.

Minimalistický projekt

Výsadby jsou vedeny v jednoduché lince podél plotu rodinného domu, aby opticky nezmenšovaly daný prostor.Vstoupíme-li do zahrady v Nebušicích, která je svým způsobem prodloužením interiéru budovy, pocítíme specifické kouzlo domova a zcela jistě nepřehlédneme tři hlavní body, od kterých se celá koncepce odvíjí - okrasná jabloň, která se v květnu obalí bělorůžovými květy a na podzim oranžovočervenými plody; zmarlika kanadská, kvetoucí v dubnu a v květnu, kdy keř ještě není olistěn; a bíle kvetoucí vonná magnolie Loebneri „Merrill". Frekventovaným užitým prvkem v nebušické zahradě jsou nejrůznější okrasné trávy, bambusy a trvalky. Výsadby jsou vedeny v jednoduché lince podél plotu, aby opticky nezmenšovaly daný prostor.

Kromě vlastní zahrady navrhl ateliér také extenzivní ozelenění střechy rodinného domu, kde byla vysázena směs suchomilných bylin a trav. Vizuální propojení domu se zahradou se podařilo hlavně díky velkým oknům. V prostoru mezi domem a garáží vzniklo velmi příjemné atrium, kde je umístěna terasa. Do ní je začleněná již zmíněná okrasná jabloň (Malus „Evereste"), která vytváří kromě své přirozené krásy také praktické zastínění terasy.

Pro výběr rostlin je rozhodující

- habitus rostliny nebo způsob růstu (převislý, zakrslý, poléhavý)
- barva, velikost nebo tvar listů
- barva nebo textura borky a výhonů
- velikost, tvar a barva květů a plodů
- to, zda rostlina vynikne jako solitér nebo ve skupině stejných kultivarů

Na zelené louce

Na pozemku se nevyskytovala žádná zeleň a úroveň terénu zůstala prakticky beze změn, kromě jemných úprav před osázením, což byla podle autorů konceptu výhoda také z důvodu zjednodušení samotné realizace zahrady. Zemní práce spočívaly především v ošetření proti plevelům herbicidem Roundup a v obdělávání půdy. Poté následovaly výsadby keřů, trvalek a stromů, založení trávníku a střešní vegetace. S výsadbou rostlinného materiálu souvisí také přihnojení k jednotlivým rostlinám, ukotvení solitérních stromů a zhotovení obalů kmene z juty.

Jistou nevýhodou malých zahrad sevřených mezi ostatními domy může být stín či polostín. Je třeba upravit osazovací plán a hledat takové rostliny a keře, které dané podmínky dobře snášejí.V zahradě se mulčovalo drcenou borkou o mocnosti minimálně 10 centimetrů u stromů a keřů, u trvalek maximálně 5 centimetrů. „Omezil se tak výskyt plevelů, byl snížen výpar vody a výsadby nebylo nutné zavlažovat. Klient vyžadoval především nízkou údržbu zahrady, proto jsme zvolili podrostové trvalky, například kakosty nebo kontryhel, které rychle rostou. Vytvářejí vegetační pokryv pod keři, které rostou pomaleji, kůra se během času rozpadá a tento pokryv funguje velmi dobře proti plevelům," vysvětluje autorka konceptu zahrady Štěpánka Šmídová.

Střešní vegetace

Dalším přáním majitelů zahrady byl návrh extenzivního ozelenění střechy. Střešní vegetaci je ovšem třeba pečlivě zvážit. I přes nízkou vrstvu substrátu nutnou pro vegetaci se doporučuje nosnost střechy konzultovat se statikem, případně upozornit na tento fakt při samotném projektování stavby. Parametry substrátu pro účel výpočtu statiky, tedy hmotnost substrátu ve stavu nasyceném vodou, poskytne samotný výrobce, případně projektant střešní vegetace.

„Myslím si, že instalace není náročná a výhody jsou především mikroklimatické, protože vegetace snižuje teplotu, což je příjemné hlavně v horkých letních dnech. Na hydroizolaci - doporučuji přímo od výrobce určenou pro střešní ozelenění - se pokládá drenážní a filtrační vrstva a následně rozprostírá střešní substrát, do kterého jsou vysazovány rostliny. Podél atik a dalších prvků ve střeše doporučujeme z důvodu lepšího odvodnění plochy instalace pásů z kačírku, štěrku a podobně," podotýká architektka Šmídová.

Také údržba je podle jejích slov velmi jednoduchá. Za důležité považuje odstraňování plevelných druhů, zejména těch agresivních typu bříza či pcháč a pravidelnou kontrolu stavu vegetace. „Kromě již zmíněné kontroly střešní vegetace je nutné také pravidelné sekání trávníku a ořezávání odkvetlých květů. Navíc 1x až 2x ročně kvalitní celkový servis profesionálních zahradníků, kteří provedou například vertikutaci trávníků, případné přihnojení a podobně," dodává architektka.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

V zahradě najdeme tři vegetační dominanty, od kterých se celá koncepce odvíjí: okrasnou jabloň (Malus „Evereste“), zmarliku kanadskou (Cercis canadesis) a magnolii (Magnolia × loebneri  „Meril“). Okrasná jabloň navíc vytváří kromě krásné kulisy také praktické zastínění terasy.Záhony v polostínu

Jistou nevýhodou malých zahrad sevřených s ostatními domy může být stín či polostín. Je třeba upravit osazovací plán a hledat takové rostliny a keře, které dané podmínky dobře snášejí. Pak teprve můžeme zakládat množství záhonů podél zdi, které celoročně zdobí méně půvabná místa. V případě zahrady v Nebušicích to bylo obdobné. Výsadba byla vedena v jednoduché lince podél plotu a půda musela být před sázením stínomilných rostlin upravena tak, jak je výše uvedeno. V osazovacím plánu zahrady se totiž nevyskytují kyselomilné trvalky, a tak bylo vše poněkud jednodušší.

„Pokud bychom použili kyselomilné trvalky, bylo by třeba přidávat rašelinu nebo speciální substráty. Pro tyto trvalky stačilo půdu pouze vylepšit přidáním běžného zahradního substrátu nebo zetlelého kompostu, případně minerálního hnojiva," vysvětlil zahradník z realizačního ateliéru a upozornil na to, že v zahradě závisí počet rostlin na jejich finální velikosti. Je proto nezbytné zvolit pro každý prostor správnou rostlinu, kde bude zajištěn její zdravý a bezproblémový růst.

Akébie pětičetná (Akebia quinata)Krása minimalismu

V případě zahrady v Nebušicích byla dodržena většina zásad pro minimalistické objekty, a tak je její výsledný efekt více než působivý. Zahrada není stísněným prostorem mezi dvěma rodinnými domy, ale opravdovou oázou pro duši, která se vizuálně rozestupuje mezi působivými dominantami. Použití jednoduchých prostředků posloužilo k dosažení maximálního účinku. Odstranění všeho nepodstatného umožnilo intenzivní vnímání základních atributů zahrady a vytvořilo téměř ideální místo pro rodinu na okraji metropole.

text: Vlastimil Růžička, foto: Robert Žákovič

logo MessengerPoslat Messengerem