Původně tu býval hustý smrkový les. Ten postupně řídl, aby nakonec udělal dostatek místa pro čtyři reprezentativní budovy a nebývalou lesní zahradu s výraznou převahou původního podrostu.

Citlivý výběr rostlin a keřů zabránil kýčovitému pojetí prostoru. Výsledná kompozice působí opravdu vznešeně.Velkoryse pojatá zahrada na pozemku o rozloze více než 15 000 m2 má své osobité kouzlo. Parcela nepravidelného obdélníkového tvaru se nachází ve svažitém lesním terénu s vysokým převýšením. V současné době tady najdeme tři reprezentativní objekty a čtvrtý ve výstavbě. V nejvyšším bodě na severní straně se nachází hlavní rodinný dům, v jižní části dům, který slouží hostům, a třetí objekt ve východní části nabízí relaxační a sportovní centrum. V plánech je zahrnuta také stavba čtvrtého objektu a tím je zahradní altán či přesněji řečeno letní otevřený dům, který by měl stát v západní části, naproti relaxačnímu a sportovnímu centru.

Procházka jarní zahradou

Formální a reprezentativní vstup do lesní zahrady s celoroční působivostí. Všimněte si majitelova emblému vloženého do příjezdové dlažby.Při procházce rozsáhlou lesní zahradou v Jevanech u Prahy je třeba ocenit zejména propracovanou koncepci prostoru a důmyslné propojení všech budov na pozemku. Autor návrhu dbal na zachování vzrostlé zeleně a stávajícího lesního podrostu a vše doplnil novými výsadbami. I nadále převažují jehličnaté stromy, dovezeny byly také listnáče, různé druhy stálezelených keřů, rododendrony, růže, vřesy, bambusy, exotické, popínavé a půdopokryvné rostliny, trvalky, traviny, kapradiny a cibuloviny.

Celý prostor sladil autor návrhu barevně i designově a navrhl dílčí tematické části ve smyslu různých typů zahrad (exotická, čínská, japonská). Vstoupíme-li na pozemek hlavní branou, dojdeme po upravených cestách k hlavnímu domu, kde nás uvítají výrazné vodní prvky v podobě několika originálních teras. To už se nacházíme v jedné z tematických částí zahrady. Nahoře na jedné z teras vytéká voda přímo ze zídky, dole přepadává do sběrného kanálku. Po stranách se rozprostírají další terasy plné rozkvetlých trvalek. V prostoru s vodními kaskádami vidíme zelený pás dřevin doplněný šlapáky, které umožňují pohodlný přístup k terasám s vodou, k jezírkům a ke stylovým mostkům.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Hustý bambusový háj

Žula je místním materiálem. Velké množství kamenů se skutečně při zakládání staveb ze země vyhrabalo a použilo, zejména při stavbě jezer.U zadního vchodu můžeme ulehnout na obytný trávník, který vstupuje dále do nitra zahrady a uzavírá první tematickou část. Jakýmsi předělem mezi hlavním domem a domem pro hosty je hustý bambusový háj, který evokuje „příběh asijské zahrady“. Také tato část je doplněna výsadbami nejrůznějších dřevin, trvalek, půdopokryvných rostlin a okrasných trav, které souzní s daným typem zahrady. „Bambusy tady nevyžadují žádná zvláštní opatření – snesou kyselejší půdu i přistínění.

Důležitý je ovšem dobrý závlahový systém, který udrží správné klima. Porost je mulčován jemnou kompostovanou borkou, kterou postupně nahradí opad listů. Bambusy spolu s ostatními dřevinami zároveň tvoří pohledovou bariéru obklopující agregát a parabolu, což je jeden z požadavků investora,“ vysvětluje autor návrhu inženýr Ferdinand Leffler a ukazuje cestu k relaxačnímu a sportovnímu centru, kde budovu obklopuje z jedné části trávníková plocha a z druhé strany nádherný záhon okrasných trav. Těsně u domu se nachází široký pás s neméně krásnými popínavkami, vymezený od trávníku kovovou pásovinou.

Jezero a teakové molo z dílny realizátorů zapadá dokonale do celkového konceptu zahrady.Po cestách klikatých

Dům pro hosty nabízí kromě jiného i garáže a přímá cesta k němu je tedy hlavním vjezdem na pozemek. Zpevněná plocha je zároveň přechodným parkovištěm. Plochu opticky rozbíjejí dva druhy dlažeb – velká žulová kostka pro vjezd aut a žulová mozaika pro vstup brankou a plochu parkoviště. Velký terénní rozdíl mezi úrovní zpevněné plochy a úrovní trávníku řeší předsazená terasa, která zároveň tvoří jakousi kapsu pro rozmanitou zeleň. Zeď je obložena stejným kamenem, který byl použit na obvodové zdi pozemku i na ostatní zídky a terasy na zahradě.

Majitel požadoval umístění uměleckých artefaktů do zahrady. Podařilo se prosadit vkusná a citlivá díla akademického sochaře Saši Zahradníka.Po stranách garážových vjezdů a mezi nimi se nacházejí menší záhony vymezené od dlažby kovovou pásovinou a mulčované jemnou kompostovanou borkou. Středový záhon je doplněn kovanou treláží pro popínavé růže stejného charakteru jako u severní stěny pozemku. V prostoru najdeme i několik stylových dřevěných lavic (červené a hnědé, přírodní) pro odpočinek a rozjímání.

Důmyslný cestní systém v prostorné jevanské lesní zahradě počítá i s budoucí stavbou romantického letního domu, který bude mít podle doložených plánů otevíratelnou čelní prosklenou stěnu a bude umístěn v ryze přírodní části zahrady. Ferdinand Leffler chce původní les doplnit výsadbami vhodných rostlin, které sem vnesou více barev. Výraznými prvky v popředí se stanou kované treláže popnuté růžemi s podsadbou břečťanů, jež vhodně doplní a zabezpečí na trelážích zeleň i v zimním období.

text: Vlastimil Růžička, foto: Ateliér Flera

logo MessengerPoslat Messengerem