Původně tu býval hustý smrkový les. Ten postupně řídl, aby nakonec udělal dostatek místa pro čtyři reprezentativní budovy a nebývalou lesní zahradu s výraznou převahou původního podrostu.