Abychom pochopili japonskou zahradu, je třeba vrátit se do minulosti, utvářet si mozaiku pocitů a srovnat určitá fakta. Vše má svůj smysl. Kámen pak nahrazuje horu, potůček zobrazuje mohutný vodní tok a jezírko se stává oceánem - zrovna tak jako v japonské zahradě v Praze-Tróji.

Japonské zahrady mají původ v Číně a během dlouhých staletí procházely velkými změnami. Jejich tvorba se v obou zemích stala uměleckým směrem úzce propojeným s taoismem a buddhismem. Japonci je dále přizpůsobují vlastnímu cítění krásy a prožitku. Nekonečnou inspirací je jim příroda, rozmanité scenérie, rozsáhlé krajinné útvary.

Příroda jako nekonečná inspirace. Je třeba vnímat krásu všech ročních období a neplést se přírodě do řemesla.Vstup do světa krásy a harmonie

„Při výsadbě rostlin není důležitá pestrost a hýřivost květů, ale elegance stálezelených keřů, listnatých i jehličnatých stromů, nutné je počítat s proměnlivostí scenérie během roku," připomíná náš průvodce japonskou zahradou v Praze-Tróji. V této zahradě je výrazným barevným prvkem pouze červenolistý japonský javor, na jaře rozkvetlé sakury, v květnu kvetoucí bochníkovitě sestříhané keře stálezelených azalek a občas nějaký kosatec. Zahrada, jejímiž základními prvky jsou kámen, voda a rostliny, se skládá ze dvou částí a představuje krajinu s horami, stromy s potůčky a jezírky. Dominantou je zde jezírko s ostrůvkem ve tvaru želvy, symbolu dlouhého života.

Seskupení kamenů mezi břehem a ostrůvkem se nazývá kameny nočního čekání a znázorňuje lodě plující na ostrov. Ve vodě se zrcadlí zkroucený kmen borovice vysazené na ostrůvku a trsy travin, kosatců, bambusů a azalek rostoucích z rozeklaných břehů s tůňkami. Červení koi-kapři plovoucí v jezírku jsou symbolem štěstí a blaženosti. Potůček pramenící v horách se vine mezi kopci a tvoří kaskády a vodopády.

V jeho korytě můžeme nalézt takzvaný kámen peřeje a v místě, kde vtéká do jezírka, je umístěn kámen vtoku. Bambusový háj pod jezírkem okouzluje pohybem stvolů a větví při mírném vánku i hrou světel a stínů v paprscích slunce.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Po cestách klikatých

Vytváření harmonického celku by mělo návštěvníka přimět ke zklidnění mysli a umožnit mu načerpání nových sil.Kráčíme po zahradních cestičkách, které se mění podle praktické potřeby a estetického ladění - souvislá kamenná dlažba se střídá s nepravidelně položenými kameny a pískovými cestičkami. Kameny na chodníku (tobiiši) vyčnívají nad úroveň cesty, aby si lidé neumazali boty, a jsou položeny nepravidelně tak, jak to bývá ve volné přírodě. Chýše, krčící se mezi horami, poskytuje klid pro odpočinek a umožňuje naslouchání hukotu vody v nedalekém vodopádu. Odtud jsou nejkrásnější výhledy do zahrady i na kopce v okolní krajině.

Dominantu zahrady představuje jezírko. Voda je zde nezastupitelným fenoménem.Japonsko v Čechách

Prolínání kultur prohloubilo také v Čechách zájem o buddhismus, o pěstování bonsají, o vychutnávání nejrůznějších druhů čajů a meditaci v prostředí japonských zahrad. Chcete-li si vytvořit svoji vlastní, poradí vám zástupci Česko-japonské společnosti, lidé z botanických zahrad, kde můžete vše potřebné vidět, znalí jsou i zástupci firem, kteří se specializují na japonské zahrady. Na stránkách Česko-japonské společnosti či na stránkách botanických zahrad se dozvíte (kromě dalších souvislostí) praktické rady pro zakládání zahrad či pěstování bonsají.

text: Vlastimil Růžička, foto: autor

logo MessengerPoslat Messengerem