Ať plochá, šikmá či strmá, na všech typech střech můžete mít rostliny. A nejenže tam budou vypadat hezky, ještě budou prospěšné vám, střeše a okolí. 

Shrnout ornici, postavit dům a zase je o kousek zeleně míň. Zatím nám nikdo neukládá, abychom ztracenou zelenou plochu alespoň částečně nahradili a nechali zarůst naše střechy, jak tomu je v některých částech Německa, kde musí být plochy průmyslových budov ozeleněny povinně, anebo ve Švýcarsku, kde platí ozelenění pro všechny novostavby a u stávajících je požadováno ozelenění 20 % plochy střechy. Možná i u nás se tato nařízení začnou uplatňovat, ale raději než z donucení objevme sami výhody zelených střech.

Výhody trávníku na střeše

• Ochrana hydroizolaci před UV zářením a extrémními klimatickými vlivy, prodloužení životnosti
i její životnost

• Zlepšení mikroklimatu, lepší kvalita vzduchu a nižší prašnost

• Nižší hlučnost

• Zachycení srážkové vody a odlehčení kanalizačnímu systému

• Náhrada zeleně za zastavěnou plochu domu

• Estetický prvek zelené plochy

Střecha pod zelenou záštitou 

Za nárůstem uplatňování zelených střech stojí převážně ekologické snahy získat zpět ztracenou zeleň, která zlepšuje klima měst, zachycuje prach, vodní srážky, tlumí hluk a představuje nenahraditelný přírodní prvek. Vlastník domu, tedy střechy, se ptá, jaké výhody, ale i možné nesnáze ozelenění přináší a mezi jakými systémy střešních skladeb může vybírat.

Hlavní předností je prodloužení životnosti střechy. Zelená pokrývka chrání hydroizolaci nalézající se pod vegetačním souvrstvím a ta, nezatěžována mrazem či slunečním žárem, vydrží déle. Osázená střecha také v zimě snižuje náklady na vytápění, v létě střechu chladí vlivem odpařování vody z vegetace. Podle druhu vegetace a s tím související skladby se střechy dělí na extenzivní a intenzivní.

Za nárůstem uplatňování zelených střech stojí převážně ekologické snahy získat zpět ztracenou zeleň, která zlepšuje klima měst, zachycuje prach, vodní srážky, tlumí hluk a představuje nenahraditelný přírodní prvek.

Než zasadíte první kytku

Než se pustíte do výběru vegetačního střešního systému a konkrétních rostlin, musíte si ujasnit, co je u vaší střechy možné a co nikoliv. Určujícím faktorem je sklon střechy, únosnost střešní konstrukce, údržba a funkce, jakou by měla zelená střecha plnit. Z těchto hledisek je proto výhodnější a i přirozenější přemýšlet o zelené střeše už v návrzích nových domů. Dodatečné ozelenění se nevylučuje, ale zelené souvrství se musí přizpůsobit možnostem stávající střechy.

Intenzivní zelená střecha

Zahrada na střeše domu, kde si můžete odpočinout od všedních starostí. Větší mocnost souvrství 25 až 50 cm rozšiřuje výběr vegetace o rostliny s vyššími nároky. O vzrostlou vegetaci je však potřeba se starat a pravidelně ji zavlažovat. Vyšší požadavky jsou také kladeny na nosnou konstrukci střechy, která musí být schopná unést zatížení 300 až 600 kg/m2.

Ukázka skladby intenzivní zelené střechy

Intenzivní zelená střecha

 1. 1. Náročnější rostliny, keře, případně můžete v tomto systému pěstovat i zeleninu
 2. 2. Vrstva substrátu
 3. 3. Hydroakumulační vrstva
 4. 4. Filtrační textilie zabraňující vyplavování jemných částic ze substrátu do drenážní vrstvy
 5. 5. Nopový drenážní panel zadržuje potřebnou vodu, přebytečnou odvádí
 6. 6. Ochranná textilie chránící kořenovzdornou fólii před poškozením
 7. 7. Kořenovzdorná fólie, nutná u hydroizolace bez atestu na neprorůstavost
 8. 8. Hydroizolace
 9. 9. Konstrukce střechy

Aby u ploché střechy nedocházelo k přemokření substrátu, měla by být střecha vyspádována (cca 2 %) směrem ke vpusti nebo žlabu.

Extenzivní zelená střecha

Extenzivní zelená střecha je z uživatelského hlediska střechou nepochozí, pohledovou. Například pohled na nižší střechu garáže je mnohem příjemnější, díváte-li se na rostliny. Na střechu se vysazují rostliny nízkého vzrůstu s malými životními nároky. Mocnost souvrství se pohybuje mezi 8 až 15 cm, malé zatížení (cca od 100 kg/m2) neklade velké nároky na únosnost střešní konstrukce. Je vhodná i pro rekonstrukce.

Ukázka skladby extenzivní zelené střechy

 1. Extenzivní zelená střecha1. Nenáročné rostliny, osvědčily se skalničky či odolné sukulenty
 2. 2. Vegetační a hydroakumulační vrstva, panely slouží k přímému pěstování rostlin
 3. 3. Filtrační textilie zabraňující vyplavování jemných částic ze substrátu do drenážní vrstvy
 4. 4. Nopový drenážní panel k odvodu přebytečné vody, pokládka na ochrannou textilii
 5. 5. Kořenovzdorná hydroizolace s atestem
 6. 6. Konstrukce střechy

Extenzivní zelená střecha je z uživatelského hlediska střechou nepochozí, pohledovou. Například pohled na nižší střechu garáže je mnohem příjemnější, díváte-li se na rostliny.

Dodatečné ozelenění starší střechy 

V případě rekonstrukcí mnohdy únosnost stávající střechy nedovolí pokládku intenzivního vegetačního souvrství a využití zeleně (u plochých střech) jako pochozí zahrady. V případě zřízení střešní zahrady se vyžaduje stavební povolení. Pro extezivní ozelenění malé plochy zpravidla stavební povolení není potřeba. Před pokládkou vegetačního souvrství je nutné střechu překontrolovat, zhodnotit, v jakém je stavu a zda postačí pouze doplnit vrstvu tepelné izolace na současný energetický standard, nebo je nevyhnutelná generální oprava, či dokonce výměna celého souvrství.

Zřídit si bujnou zahradu na terase uprostřed města umožňují vegetační systémy pro intenzivní střešní zeleň.

Zeleň na vlně

Problémem vegetačních střech je hlavně váha a vysychání substrátu. Systém pro extenzivní střechu Urbanscape (Knauf Insulation) řeší možné nedostatky náhradou substrátu kamennou vlnou. Základem systému je Greenroll – kamenná vlna obohacená o polymerní absorbent. Celá tato vrstva dokáže zadržet dostatečné množství vody, aby střecha byla stále zelená i bez zalévání. Horní vrstvu, umísťuje se přímo na Greenroll, tvoří rohož z kokosového vlákna s několika druhy předpěstovaných rozchodníků. Jediná péče, kterou jim budete muset věnovat, je hnojení 1x ročně.

Celá střecha se zalévá pouze po instalaci a pak, pokud jsou opravdu dlouhotrvající sucha, jinak si vystačíte se srážkami. Směrem dolů skladbu tvoří drenážní fólie a na hydroizolaci střechy se pod drenážní vrstvu pokládá ještě fólie proti prorůstání kořínků. Mimo bezúdržbovost je výhoda i ve váze. Tím, že není potřeba vysoká vrstva klasického substrátu, můžete ozelenit i starší střechy, které původně se zelenou vrstvou nepočítaly.

Postup zhotovení zelené střechy Urbanscape

01: Ujistěte se, že střešní konstrukce má dostatečnou únosnost a hydroizolace není poškozená. Před realizací očistěte střechu koštětem. Nepokládejte při silném větru a za teplot nižších než 5 °C.1. Ujistěte se, že střešní konstrukce má dostatečnou únosnost a hydroizolace není poškozená.  Před realizací očistěte střechu koštětem. Nepokládejte při silném větru a za teplot nižších než 5°C.  
02: Ochrannou fólii použijte vždy, když hydroizolace není odolná proti prorůstání kořínků. Fólii pokládejte se vzájemným přesahem 20 cm a přesahem střechy 50 cm.2. Ochrannou fólii použijte vždy, když hydroizolace není odolná proti prorůstání kořínků. Fólii  pokládejte se vzájemným přesahem 20 cm a přesahem střechy 50 cm. 
03: Na celou plochu střechy rozviňte drenážní fólie, vzájemný přesah dílů závisí na zvoleném typu. V místech střešních vpustí fólii prořízněte nožem se zahnutou čepelí.3. Na celou plochu střechy rozviňte drenážní fólie, vzájemný přesah dílů závisí na zvoleném typu. V místech střešních vpustí fólii prořízněte nožem se zahnutou čepelí. 
04: Rozviňte Green Roll kolmo na drenážní fólie. Na okraji střechy můžete vynechat pás o šířce 20 cm a později jej zasypat kačírkem. Green Roll se doporučuje stříhat nůžkami.4. Rozviňte Green Roll kolmo na drenážní fólie. Na okraji střechy můžete vynechat pás o šířce 20 cm a později jej zasypat kačírkem. Green Roll se doporučuje stříhat nůžkami. 
05: Rozchodníkové koberce opatrně rozviňte kolmo na Green Roll. Postupujte na střeše shora dolů. Koberec stříhejte nůžkami nebo řežte nožem se zahnutou čepelí.5. Rozchodníkové koberce opatrně rozviňte kolmo na Green Roll. Postupujte na střeše shora dolů. Koberec stříhejte nůžkami nebo řežte nožem se zahnutou čepelí.  

Na střešní vpusť osaďte ochranný koš, kolem rozchodníků vsuňte lištu k zachytávání nečistot. Část ochranné fólie přesahující přes okraj střechy odřízněte nožem se zahnutou čepelí. Vydatně zalijte.6. Na střešní vpusť osaďte ochranný koš, kolem rozchodníků vsuňte lištu k zachytávání nečistot. Část ochranné fólie přesahující přes okraj střechy odřízněte nožem se zahnutou čepelí. Vydatně zalijte.

Podrobný postup najdete na www.knaufinsulation.cz.

Text: Helena Marková, Foto: Archiv firem a redakce, Zdroj: Časopis Bydlení

logo MessengerPoslat Messengerem