Jednotlivé ovocné plodiny mají velmi často rozdílné nároky na řez. K tomu, abychom sklízeli pouze zdravé ovoce a těšili se z krásy stromů, je třeba respektovat celou řadu přírodních zákonitostí. Odborník na ošetřování stromů inženýr Jan Zima hovoří nejen o aktuálním zimním řezu, ale také obecně o nejčastějších chybách.