Neslouží ke koupání, ale zahradám dají přírodní harmonii, umožňují zajímavé hobby pěstování vodních rostlin a dají se postavit ze stavebnice za několik hodin. Pokud je osadíte vhodnými rostlinami, postará se o čistotu vody příroda. Jinak musí pomoci technika - čerpadla s filtry, provzdušňovače, mlhovače a odsavače kalu.

Na rozdíl od větších koupacích jezírek a bazénů hrají jezírka o ploše do 20 m2 především okrasnou roli, působí relaxačně, oživí prostředí fontánkami a vodopády, které v parných dnech zvlhčují prostředí. Obejdou se i bez chemie, protože díky vhodně vybraným rostlinám, působení slunce a vzduchu jsou za­pojeny do zdravé přírodní recyklace. Ke koupání vhodné nejsou, ale zato umožňují stále oblíbenější chov rybiček. Aby „bio­top" fungoval, musí být osazen rostlinami, jež zlepšují čistotu a kvalitu vody, nesmí v něm chybět mělčina pro okrasné trávy a bahenní rostliny, kterými má harmonicky splývat s okolím.

Vodní hladina by měla být alespoň z jedné třetiny zastíněna vhodnými keři a stromy v okolí a lekníny na hladině. Pokud jde majiteli spíše o efektní prvek v zahradě, najde v katalozích vodních programů několika českých firem příležitost k výběru fontánek, chrličů vody a nejrůznějších pohybových vodních „elementů", včetně nočního osvětlení, mezi kterými by se ale neměly objevovat ani plastové kachničky, ani sád­roví trpaslíci...

Dobře skrytá plastová jezírka

Odsávání kalu pojízdným odsavačem Gardena SR2000 s příkonem 1 600 W.Rozhodnete-li se zejména na menších zahrádkách pro jezírko s plochou do 4 m2, doporučuje se použít hotových plastových vodních nádrží z recyklovaného polyetylénu, nabízených v hypermarketech i v obchodech se zahradní technikou v několika tvarech a velikostech. Širší, tzv. bažinatý okraj nádrže umožňuje černý plast harmonicky napojit do okolního terénu, dno je stupňovitě prolisováno, aby pomocí osazovacích košů umožnilo pod hladinou usadit lekníny, orobinec nebo kosatce, které budou jezírko sytit kyslíkem, potlačujícím množení řas. Na svažité stěny přijdou rohože z kokosového materiálu, který udrží kořenový systém v bahenní zóně u dna.

Nejrozšířenější stavebnice Aquamotion od f. Gardena zahrnuje tři velikosti nádrží v nejpraktičtějším tvaru písmene L, s objemem 170 lit­rů, 260 litrů a 450 litrů. AL-KO konkuruje nádržemi s objemem 150, 250 a 500 litrů ve tvaru L a 590 a 950 litrů ve tvaru obdélníku. Hmotnost nejmenších nádrží se pohybuje kolem 3 kg, největších 23 kg. I to nejmenší prefabrikované jezírko lze doplnit menšími typy vodotrysků a fontán, osazenými přímo na kompaktní čerpadélko s filtrem a regulací, které se spokojí s několika watty příkonu a přitom přečerpá až tisíc litrů vody za hodinu. Na teleskopicky nastavitelné trubce má hlavici s tryskami vytvářejícími nejrůznější efekty - kaskádu, vodní hříbek, vodní stěnu, kalich či zřídlo. A to všechno po­tmě mohou iluminovat podvodní reflektory s barevnými paprsky.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Velká okrasná jezírka

Co do velikosti a tvaru nejsou prakticky omezena a staví se rozprostřením tvarově slepených plastových nebo kaučukových fólií, rozprostřených na lůžku z jemného písku ve výkopu libovolného tvaru. Obvykle 1 mm tlusté PVC nebo PE fólie se dodávají v rolích o šířce 2, 4, a 8 m a slepují se dodanými lepidly. Nesmíme si je ale plést s běžnými stavebními fóliemi. „Jezírkové" fólie jsou z trvale elastického neprůhledného PVC a dlouhodobě odolávají horku, mrazu, slunečním UV paprskům i tlaku kořenů a nevylučují žádné látky, škodlivé rostlinám.

Před protržením kořeny či kameny fólii chrání speciální geotextilie. Prudší svahy břehů se pak ještě zevnitř zpevňují podobnými rohožemi, na nichž mohou být utkány osazovací kapsy udržující kořenový systém vodních rostlin při okrajích jezírka. Na dno se pak kladou plastové osazovací koše pro rostliny. Pro jezírka s plochou do 3 a do 6 m2 se dodávají fólie již upravené na terén připravený podle návodu, okraje se poté ještě zatíží zeminou a kameny.

Jednoduché usazení plastové nádrže

Jednoduché usazení plastové nádržePlastovou nádrž (nejmenší váží jen 3 kg, největší 23 kg) postavíme v nejvýhodnější poloze na vybrané místo, rýhou označíme její obrysy podle vnějšího okraje a do příslušné hloubky (podle velikosti vany 40 až 70 cm) vykopeme jámu asi o 10 cm širší a hlubší, než je horní okraj nádrže. Těchto 10 cm navíc pak vyplníme vrstvou písku bez kaménků, zafixovanou udusáním. Pozici vyrovnáme vodováhou a nádrž do čtvrtiny zaplněnou vodou necháme „sednout" do pískového lože. Pak vyplníme dutiny kolem nádrže pískem, který zalijeme vodou, a vhodnou zeminou „olemujeme" okraj vany, aby splynula s terénem.

Čerpadla dávají jezírku život

Provzdušňovač Gardena AP 180 zvyšuje obsah kyslíku v jezírkách. Cena: 522 Kč.Aby voda v jezírku nehnila a nezarůstala řasami a vodním rostlinám se v ní dobře dařilo, musí cirkulovat. To je záležitostí malých elektrických čerpadel na 12 nebo 230 V, která se umístí podle konstrukce buď na dno jezírka - obvykle se podloží kamenem nebo cihlou tak, aby se jejich koš nezanášel rychle kalem, mohou plavat i jako plovák na hladině, nebo se umístí na břeh či do čerpadlové šachty a s košem u dna se propojí flexibilním plastovým potrubím. Zásadně však musejí být vybaveny plovákovým spínačem, který zaručuje, že čerpadlo nepoběží na sucho, což by vedlo k jeho poškození.

Většina čerpadel je kombinována s hrubým filtrem, který se stará o čistotu vody, některá jsou díky vyššímu příkonu dimenzována i na přečerpávání vody na začátek umělých potůčků, nebo zásobují tzv. pohybové vodní prvky - fontánky a mlhovače. Jde o kalová čerpadla s příkonem od 35 do 250 W, která podle čerpacího výkonu 2 000 až 14 000 litrů vody za hodinu mají příkon 35 až 250 W. Výkonnější zvládnou dva až tři okruhy - z nichž nejvyšší výkon vyžaduje čerpání vody pro umělé potůčky. Voda může obsahovat zrnka písku až do 8 mm. Životnost značkových jezírkových čerpadel přesahuje 30 tisíc provozních hodin.

Sady pro udržení čisté vody

Novopečený majitel bývá v prvních týdnech nadšen čerstvou a čistou vodou. Když se ale časem na dně nahromadí odumřelé části rostlin, nafoukané listí a řasy, poruší se biologická rovnováha, rozkladné procesy spotřebovávají rostlinkám a jiným obyvatelům kyslík - a tady je příležitost pro čerpadla, provzdušňovače, od­savače kalu a jiné přístroje, které AL-KO, Gardena a Heis­sner na našem trhu označují jako „jezírkové sady".

Gravitační filtr Gardena F6000 pro jezírka s objemem kolem 6 m3 se světlem UVC a biofiltrem. Cena: 5 272 Kč.U jezírek s objemem nad 4 m3 bývá nutno do cirkulačního okruhu čerpadla zařadit výkonnější samostatné tlakové nebo gravitační filtry. Tlakové jsou modernější, ukazují stupeň zaplnění a jejich občasné pročištění se provádí pouhým otočením páčky. Voda pod tlakem se pak vede odbočkou i do potůčku či vodopádu. Vícekomorové gravitační filtry s výměnnou štěrkovou, pěnovitou a biologickou filtrační vrstvou bývají opatřeny výpustí u dna, a umožňují tak zachycené nečistoty odvést do vhodně vyřešeného odpadního žla­bu či trubky. Poněkud nevzhledné plastové nádoby se obvykle zapouštějí do břehu jezírka, ne­bo se ukryjí do porostu. Většina filtrů je vybavena vyměnitelnou UV-lampou s příkonem kolem 10 W, jejíž paprsky usmrtí choroboplodné zárodky a usnadní biologickou likvidaci zachycených řas.

Systémové rybníčky

Pro rostliny a rybky či jiná živá vodní stvoření v jezírku je životně důležitá biologická rovnováha dosažitelná jemnějšími filtry a elektrickými čističi vody. Novinkou jsou přenosné odsavače kalu, svou funkcí připomínají domácí vysavač. Neopominutelnou roli v péči o čistotu vody hraje „chemie". Obvykle je nutné nejprve pomocí testovací sady zjistit tvrdost vody ve stupních pH a po­dle odchylek od neutrální hodnoty dávkovat příslušný přípravek. V sadě nechybí ani přípravky na úpravu dešťové vody, jež do jezírka naprší, nebo vody přiváděné z vodovodu. To už je ale tak trochu věda - říkají zkušenější majitelé zahradních jezírek, pro které se péče o vodu, rostliny a rybky stala koníčkem.

Založení ­fóliového jezírka

> Obrys budoucího jezírka vykolíkujeme dřevěnými kolíky a provázkem. Na terénu upraveném do roviny a zbaveném drnů si vyznačíme kolíky i třetí rozměr jezírka - jeho různé hloubky. Při obvodu obvykle tzv. bažinu s hloubkou do 10 cm, potom mělkou vodu s hloubkou 20 až 40 cm a hlubokou vodu, jejíž dno může sahat do hloubky 60-150 cm.

> Od okrajů směrem ke dnu po obvodu odstraňujeme zeminu v teráskách, pod úrovní dna vytvoříme ještě tzv. kalovou šachtu hlubokou asi 25 cm, do které bude možné položit sací koš čerpadla, které nám umožní občas jezírko vyprázdnit až ke dnu

Založení ­fóliového jezírka> Po odstranění kamenů a zbytků kořenů pokryjeme reliéf terasovité jámy asi 10 cm tlustou vrstvou říčního písku, kterou pořádně udusáme. U větších jezírek se vyplatí udusanou vrstvu pokrýt rohoží, nastříhanou z geotextilie. Tu potom s pomocníky pokryjeme jezírkovou elastickou PVC fólií tak, aby po okrajích jezírka přesahovala nej­méně o 50 cm.

> Okrajům jezírka (fólie) musíme věnovat zvláštní pozornost. Fólie musí být na obvodu tvarována tak, aby se dešťová voda nemohla kapilárním efektem dostávat pod ni a její okraj a přechod do terénu nebyl vidět. Okraje se proto zatíží kameny, položenými případně do hubeného betonu. Též můžeme vytvořit povlovnou bažinu, v níž vysazené rostliny přechod do okolního záhonu či trávníku zakryjí.

Pokud si někdo netroufá na stavbu jezírka, instalaci a zapojení čerpadel a filtrů svépomocí, dopomůže si k optimálně sladěnému jezírku pořízením tzv. systémového rybníčku za 10 950 Kč. Takový s obsahem až 800 litrů a délkou vany 2,5 m na našem trhu nabízí firma Heissner. Plastová skořepina má v nej­hlubším místě výpusť zabraňující usazování bahna a voda je ze sacího koše odčerpávána čerpadlem umís­těným v integrované šachtici spolu s filtrem a UV lampou. Čerpadlo má vývod pro teleskopickou tyč, do níž se umístí vodní efekty. Spojovací hadice jsou zakryty, takže technika neruší pohled na čistou vodou.

text: Jan Tůma, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem