Orchideje patří do čeledi vstavačovité (Orchidaceae) a jsou druhou nejpočetnější čeledí cévnatých rostlin (největší je čeleď hvězdnicovité, kam patří třeba kopretiny). Dosud bylo popsáno několik desítek tisíc druhů, ale platných a vědecky uznávaných je přibližně 20 000 druhů, zhruba každým desátým druhem vyšších rostlin na Zemi je tedy orchidej. Každý rok však přibývají nové popisy a odhaduje se, že by mohlo existovat až 25 000 druhů.