Sběratelé a lovci orchidejí byli za objevení nového druhu ochotni položit i život. Dnes se věnuje více úsilí šlechtění nových hybridů s vlastnostmi a nároky vhodnými pro pěstování v interiéru.